навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Наредби


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № 70 от 29 май 2006 г. за въвеждане на изисквания към етикета или документа, издаван от производителя на размножителен материал от декоративни растения

Наредба № 71 от 7 октомври 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на спирачните уредби и за одобряване типа на резервни комплекти спирачни накладки

Наредба № 71 от 9 август 2012 г. за придобиване на квалификация по професията \"спасител при бедствия, аварии и катастрофи\"

Наредба № 72 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията \"здравен асистент\"

Наредба № 72 от 7 октомври 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на механичните теглително-прикачни устройства и за одобряване типа на механични теглително-прикачни устройства

Наредба № 73 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията \"болногледач\"

Наредба № 73 от 31 май 2006 г. за определяне на изискванията, на които трябва да отговарят списъците със сортове на декоративни растения, които се поддържат от производителите и търговците

Наредба № 74 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията \"машинен техник\"

Наредба № 74 от 31 май 2006 г. за определяне на изискванията, на които трябва да отговарят списъците със сортове на овощен посадъчен материал и овощни растения, които се поддържат от производителите и търговците

Наредба № 74 от 7 октомври 2003 г. за ео одобряване типа на гуми, ео одобряване типа на гуми по отношение нивото на шума при контакт с пътя и ео одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на гумите (з...

Наредба № 75 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията \"машинен монтьор\"

Наредба № 75 от 31 май 2006 г. за определяне на условия и списък с изисквания за здравно състояние на размножителния материал от декоративни растения

Наредба № 75 от 7 октомври 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категориите м2, м3, N и техните ремаркета от категория о по отношение на масите и размерите

Наредба № 76 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията \"графичен дизайнер\"

Наредба № 76 от 31 май 2006 г. за установяване на допълнителни условия относно наблюдението и контрола на производителите и търговците на овощен посадъчен материал и овощни растения

Наредба № 76 от 7 октомври 2003 г. за ео одобряване типа на пътепоказатели за моторни превозни средства и техните ремаркета (загл. изм. - дв, бр. 92 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 77 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията \"библиотекар\"

Наредба № 77 от 31 май 2006 г. за признаване за вписване на нови сортове земеделски растителни видове, сортове за консервация, сортове за съхранение и сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия, в официалната сортова листа на република бъ...

Наредба № 78 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията \"ветеринарен техник\"

Наредба № 78 от 28 ноември 2006 г. за одобряване типа на: двигатели със запалване чрез сгъстяване по отношение на емисиите замърсяващи газове и частици; двигатели с принудително запалване, работещи с гориво \"природен газ\" или \"втечнен нефтен газ\", по о...

Наредба № 78 от 31 май 2006 г. за производство и търговия на базови семена картофи от съответните класи на пазара на европейския съюз

Наредба № 79 от 1 юни 2006 г. за изискванията и реда за акредитация и годишно сертифициране на разплащателната агенция

Наредба № 79 от 11 март 2013 г. за придобиване на квалификация по професията \"компютърен аниматор\"

Наредба № 79 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, предназначени за превоз на опасни товари по пътищата

Наредба № 8 за микроклимата в подземните рудници

Наредба № 8 за условията и реда за определяне на български превозвачи за осъществяване на дейности по превоз на пътници и товари по силата на международен договор (загл. изм. - дв, бр. 98 от 2009 г., доп. - дв, бр. 66 от 2010 г.)

Наредба № 8 от 11 май 2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари

Наредба № 8 от 12 декември 2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложе...

Наредба № 8 от 12 ноември 2003 г. за централния депозитар (загл. изм. - дв, бр. 24 от 2013 г.)

Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (загл. изм. - дв, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)

Наредба № 8 от 14 януари 1999 г. за определяне на летателната годност на гражданските въздухоплавателни средства в република България

Наредба № 8 от 17 декември 2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето ...

Наредба № 8 от 18 март 2005 г. за провеждане на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт

Наредба № 8 от 19 октомври 2004 г. за допълнителните правила за тарифно класиране на стоки

Наредба № 8 от 20 март 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски растения - зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло

rss
Конкурс19.04.2015
Конкурс за нотариуси
Виж всички

rss
Посети форумаrss

Съдията влиза в съдебната зала, удря с чукчето и казва:
"Преди да започне процеса, искам да обявя нещо. Адвокатът на защитата ми плати 15000 лв. за да обърна случая в негова полза. Другият адвокат ми плати 10000 лв. пък за да обърна случая в негова полза. За да бъде процесът честен, аз ще върна 5000 лв. на адвоката на защитата".

Виж всички