навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Наредби


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № 8 от 18 март 2005 г. за провеждане на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт

Наредба № 8 от 19 октомври 2004 г. за допълнителните правила за тарифно класиране на стоки

Наредба № 8 от 20 март 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски растения - зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло

Наредба № 8 от 23 март 2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт \"клинична хематология\"

Наредба № 8 от 23 септември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби

Наредба № 8 от 24 април 2014 г. за капиталовите буфери на банките

Наредба № 8 от 25 януари 2001 г. за качеството на крайбрежните морски води

Наредба № 8 от 26 ноември 2007 г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести от фонд \"условия на труд\"

Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост

Наредба № 8 от 27 февруари 2015 г. за фитосанитарния контрол

Наредба № 8 от 28 юли 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места

Наредба № 8 от 28 януари 2006 г. за условията и реда за отпечатване и разпространяване на билети за любителски риболов

Наредба № 8 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"модернизиране на земеделските стопанства\" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 8 от 31 октомври 2013 г. за условията и реда за одобряване и издаване на разрешения за вземане на проби от семена от физически лица (пробовземачи) и за условията и реда за одобряване на лаборатории за извършване на лабораторни анализи за пос...

Наредба № 8 от 4 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия \"планински водач\"

Наредба № 8 от 4 декември 2008 г. за придобиване на квалификация по професията \"животновъд\"

Наредба № 8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите

Наредба № 8 от 5 февруари 2010 г. за придобиване на квалификация по професията \"козметик\"

Наредба № 8 от 7 септември 2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества

Наредба № 8 от 8 май 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки

Наредба № 8 от 9 март 2007 г. за изтегляне от употреба, унищожаване или предоставяне за учебни или научно-медицински нужди на кръв и кръвни съставки

Наредба № 8 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията \"пътен строител\"

Наредба № 80 от 11 март 2013 г. за придобиване на квалификация по професията \"помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност\"

Наредба № 80 от 22 юни 2006 г. за производство и търговия на размножителен материал от декоративни растения, извършвана между държавите - членки на европейския съюз

Наредба № 81 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по професията \"дисководещ\"

Наредба № 81 от 22 юни 2006 г. за определяне на условията и въвеждане на списъка с изисквания за здравното състояние на посадъчния материал от овощни видове, който се предлага на пазара на европейския съюз

Наредба № 8121з-310 от 17 юли 2014 г. за преназначаване на държавните служители в министерството на вътрешните работи

Наредба № 8121з-311 от 17 юли 2014 г. за реда за прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители в министерството на вътрешните работи

Наредба № 8121з-1010 от 16 декември 2014 г. за условията и реда за осигуряване на държавните служители в министерството на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на нено...

Наредба № 8121з-196 от 19 февруари 2015 г. за реда за осъществяване на превантивен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението на министерството на вътрешните работи

Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в министерството на вътрешните работи

Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в министерството на вътрешните работи

Наредба № 8121з-346 от 25 юли 2014 г. за професионалното обучение на служителите от министерството на вътрешните работи

Наредба № 8121з-347 от 25 юли 2014 г. за условията и реда за награждаване на служителите на министерството на вътрешните работи

Наредба № 8121з-407 от 11 август 2014 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в министерството на вътрешните работи

rss
Конкурс19.04.2015
Конкурс за нотариуси
Виж всички

rss
Посети форумаrss

Съдия пита подсъдимия:
- И не се ли страхувате когато обирате някоя каса?
- Разбира се, че се страхувам. Ами ако е празна...

Виж всички