навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Наредби


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост

Наредба № 8 от 27 февруари 2015 г. за фитосанитарния контрол

Наредба № 8 от 28 юли 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места

Наредба № 8 от 28 януари 2006 г. за условията и реда за отпечатване и разпространяване на билети за любителски риболов

Наредба № 8 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"модернизиране на земеделските стопанства\" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 8 от 31 октомври 2013 г. за условията и реда за одобряване и издаване на разрешения за вземане на проби от семена от физически лица (пробовземачи) и за условията и реда за одобряване на лаборатории за извършване на лабораторни анализи за пос...

Наредба № 8 от 4 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия \"планински водач\"

Наредба № 8 от 4 декември 2008 г. за придобиване на квалификация по професията \"животновъд\"

Наредба № 8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите

Наредба № 8 от 5 февруари 2010 г. за придобиване на квалификация по професията \"козметик\"

Наредба № 8 от 7 септември 2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества

Наредба № 8 от 8 май 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки

Наредба № 8 от 9 март 2007 г. за изтегляне от употреба, унищожаване или предоставяне за учебни или научно-медицински нужди на кръв и кръвни съставки

Наредба № 8 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията \"пътен строител\"

Наредба № 80 от 11 март 2013 г. за придобиване на квалификация по професията \"помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност\"

Наредба № 80 от 22 юни 2006 г. за производство и търговия на размножителен материал от декоративни растения, извършвана между държавите - членки на европейския съюз

Наредба № 81 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по професията \"дисководещ\"

Наредба № 81 от 22 юни 2006 г. за определяне на условията и въвеждане на списъка с изисквания за здравното състояние на посадъчния материал от овощни видове, който се предлага на пазара на европейския съюз

Наредба № 8121з-1010 от 16 декември 2014 г. за условията и реда за осигуряване на държавните служители в министерството на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на нено...

Наредба № 8121з-196 от 19 февруари 2015 г. за реда за осъществяване на превантивен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението на министерството на вътрешните работи

Наредба № 8121з-310 от 17 юли 2014 г. за преназначаване на държавните служители в министерството на вътрешните работи

Наредба № 8121з-311 от 17 юли 2014 г. за реда за прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители в министерството на вътрешните работи

Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в министерството на вътрешните работи

Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в министерството на вътрешните работи

Наредба № 8121з-346 от 25 юли 2014 г. за професионалното обучение на служителите от министерството на вътрешните работи

Наредба № 8121з-347 от 25 юли 2014 г. за условията и реда за награждаване на служителите на министерството на вътрешните работи

Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в министерството на вътрешните работи

Наредба № 8121з-408 от 14 април 2015 г. за оценка на изпълнението на длъжността от държавните служители в министерството на вътрешните работи

Наредба № 8121з-411 от 14 април 2015 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в академията на министерството на вътрешните работи за учебната 2015/2016 година

Наредба № 8121з-422 от 16 април 2015 г. за организацията и дейността на звената \"общинска полиция\"

Наредба № 8121з-465 от 26 август 2014 г. за организацията и функционирането на националната шенгенска информационна система на република България

Наредба № 8121з-468 от 27 април 2015 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в министерството на вътрешните работи

Наредба № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях

Наредба № 8121з-532 от 12 май 2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата

Наредба № 8121з-592 от 25 май 2015 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в министерството на вътрешните работи

rss
Посети форумаrss

Tрима хирурзи за предпочитаните си пациенти:
Eдиният казал: аз най-много обичам библеотекарите. при тях всичко е подредено по азбучен ред и по височина.
Wторият казал : а аз най-много обичам счетоводителите. При тях всичко е подредено по групи, прономеровано е, а и да объркаш нещо, те ще те разберат.
Tретият споделил: а аз най-много обичам адвокатите - те сърце нямат, гръбнак нямат, а и да объркаш нещо, няма кой да съжалява за тях.

Виж всички