Услуги / СеминариНовите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване, трудовите отношения и пенсиите през 2013г.


rss

НКЦ "Решение" ООД и ИК "Труд и право"

Лектори:
  • Васил Мръчков - Проф. д.ю.н.
  • Снежана Малакова - Директор на Дирекция „Правна” в Национален осигурителен институт
  • Елина Чалъкова - Директор на Дирекция „Пенсионно осигуряване” в Национален осигурителен институт
  • Катя Кашъмова - Началник отдел „Осигурителна методология” в НАП
  • Марио Първанов - Съдия във Върховния касационен съд

Програма


Сряда, 20 Март 2013 13.00 – 13.10 ч.

Откриване на семинара.

  13.10 - 17.00 ч.

Тема № 1
Актуални въпроси на трудовите правоотношения през 2013 г. Промените в Кодекса на труда и в други трудови закони.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час

Васил Мръчков
  15.00 – 15.30 ч.

Кафе-пауза

Четвъртък, 21 Март 2013 09.00 - 12.30 ч.

Тема № 2
Социално и здравно осигуряване 2013 г.
І. Социално осигуряване - 2013 год.
• Закон за бюджета на ДОО 2013 г.
• Кодекс за социално осигуряване
• Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и морските лица
• Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
• Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"
• Наредба за осигурителните каси
II. Здравно осигуряване - 2013 г.
• Закон за здравото осигуряване
• Закон за бюджета на НЗОК - 2013 г.
III. Подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица:
• Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час

Катя Кашъмова
  10.30 – 11.00 ч.

Кафе-пауза

  12.30 – 13.30 ч.

Обяд в ресторанта на хотела

  13.30 – 15.00 ч.

Тема № 3
Новите моменти в паричните обезщетения от държавното обществено осигуряване за 2013 г. Актуална практика на НОИ.

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час

Снежана Малакова
  15.00 – 15.30 ч.

Кафе-пауза

  15.30 – 17.00 ч.

Тема № 4
Промените в задължителното пенсионно осигуряване, в сила от 01.01.2013 г. Особености при изготвяне на документите за пенсиониране.

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час

Елина Чалъкова
Петък, 22 Март 2013 09.00 – 12.30 ч.

Тема № 5
Преглед и анализ на задължителната практика на Върховния касационен съд по трудови спорове.
Тълкувателни решения на ВКС по Кодекса на труда:
ТР №1/2010 от 30.03.2012 г.; ТР №3/2011 от 16.01.2012 г.;
ТР №4/2011 от 12.12.2011 г.; ТР №2/2012 от 23.10.2012 г. и
ТР №6/2012 г.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час

Марио Първанов
  13.30 ч.

Закриване на семинара

Назад

Ако искате да видите информация за текущи семинари, вижте "СПИСЪК СЕМИНАРИ"

rss
Обява
СЪДЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ПРЕВОД НА ЮРИДИЧЕСКИ ТЕКСТОВЕ


rss
Посети форума