навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 90 от 31.XОфициален раздел


Нови актове

Наредба № 49 от 16 октомври 2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства

Наредба № 8121з-792 от 29 октомври 2014 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за държавните служители на министерството на вътрешните работи, извършващи дейности, свързани със специфичен характер на труда, и на ободрява...

Наредба № 8121з-758 от 22 октомври 2014 г. за осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на министерството на вътрешните работи

Наредба за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (дв, бр. 87 от 2007 г.)

Наредба за изменение на наредбата за изменение и допълнение на наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (дв, бр. 68 от 2014 г.)

Определение № 10729 от 29 август 2014 г. по административно дело № 10545 от 2014 г. (обн. - дв, бр. 90 от 2014 г.)

Постановление № 336 от 24 октомври 2014 г. за приемане на наредба за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация

Постановление № 337 от 24 октомври 2014 г. за изменение на наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, приета с постановление № 34 на министерския съвет от 2007 г. (дв, бр....

Постановление № 338 от 24 октомври 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с постановление № 364 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. ...

Инструкция № 8121з-749 от 20 октомври 2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение

Поправка

Решение за създаване на временна комисия по правни въпроси

Решение за създаване на временна комисия по бюджет и финанси

Решение № 1351-нс от 28 октомври 2014 г. относно обявяване за избран за народен представител в деветнадесети изборен район – русенски

Решение № 10993 от 19 юли 2013 г. по административно дело № 3327 от 2012 г. (обн. - дв, бр. 90 от 2014 г.)
Променени актове

Постановление № 328 от 17 октомври 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.

Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (загл. доп. - дв, бр. 82 от 2...

Наредба № 15 от 5 май 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства

Тарифа за таксите и разноските към закона за частните съдебни изпълнители

Постановление № 215 от 24 юли 2014 г. за допълнение на тарифата за таксите и разноските към закона за частните съдебни изпълнители, приета с постановление № 92 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 35 от 2006 г.)

Тарифа за таксите, които се събират от държавната комисия за енергийно и водно регулиране по закона за енергетиката (загл. изм. - дв, бр. 41 от 2007 г.)

Наредба за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (дв, бр. 54 от 2004 г.)

Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
Отменени актове

Наредба № 24 от 8 март 2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства

Наредба № Iз-3147 от 12 декември 2011 г. за реда за осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на министерството на вътрешните работи

Наредба № Iз-1681 от 21 август 2012 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за служителите на мвр, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки за служителите на мвр, които работ...

Инструкция № Iз-1665 от 22 август 2013 г. за организацията на работа и реда за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение

Неофициален раздел

rss
Обучение
Курс юридически английски език и международен сертификат (ILEC) в АВО-Бел Езиков и изпитен център
Семинар05.11.2014
АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС. ПРОЦЕСУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОБЩАТА И СПЕЦИАЛНИТЕ КЛАУЗИ, 5-7.11.2014
Виж всички

rss
Посети форумаrss

Един адвокат го питат:
-Каква е разликата между лице и личност?
-Еми лицето е точка а личноста е много точки! - Хахаха!

Виж всички
Архив

Абонирайте се за нашия безплатен
информационен e-mail бюлетин

Отписване