навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 92 от 27.XIОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 320 от 20 ноември 2015 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества, приета с постановление № 55 на министерския съвет от 2013 г. (дв, бр. 24 от 2013 г.)

Указ № 229 от 23.11.2015 г. за обнародване на закона за ратифициране на изменение към споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между министерството на земеделието и храните на република България и международната банка за възстановяване и развитие от 20 март 2014 г., подписано на 24 юли 2015 г.

Указ № 232 от 24.11.2015 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за акцизите и данъчните складове

Постановление № 318 от 20 ноември 2015 г. за одобряване на промени по бюджета на сметната палата за 2015 г.

Постановление № 319 от 20 ноември 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерския съвет за 2015 г.

Постановление № 321 от 20 ноември 2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет

Постановление № 322 от 20 ноември 2015 г. за изменение на постановление № 64 на министерския съвет от 2008 г. за определяне на обекти от военновременната система за управление на държавните органи (дв, бр. 37 от 2008 г.)

Постановление № 323 от 20 ноември 2015 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с постановление № 97 на министерския съвет от 2013 г. (дв, бр. 40 от 2013 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (дв, бр. 4 от 2010 г.)

Закон за ратифициране на изменение към споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между министерството на земеделието и храните на република България и международната банка за възстановяване и развитие от 20 март 2014 г., подписано на 24 юли 2015 г.

Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на съвета по продуктите за растителна защита (дв, бр. 13 от 2015 г.)

Споразумение за изменение, допълнение и продължаване действието на споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма "превенция и контрол на хив/спин в България" между глобалния фонд за борба срещу спин, туберкулоза и малария и министерството на здравеопазването на република България(ратифицирано със закон, приет от 43-то народно събрание на 8 октомври 2015 г. - дв, бр. 81 от 2015 г. прилага се временно от датата на подписването му - 23 март 2015 г.)

Закон за изменение и допълнение на закона за акцизите и данъчните складове (дв, бр. 91 от 2005 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г. (дв, бр. 34 от 2014 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 10 от 2003 г. за фуражите със специално предназначение (дв, бр. 20 от 2003 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 10 от 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите (дв, бр. 29 от 2009 г.)
Променени актове

Постановление № 64 от 28 март 2008 г. за определяне на обекти от военновременната система за управление на държавните органи

Постановление № 232 от 28 септември 2009 г. за закриване на държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на изпълнителна агенция "електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приемане на устройствен правилник на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и приемане на устройствен правилник на изпълнителна агенция "електронни съобщителни мрежи и информационни системи"

Наредба № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. "инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "инвестиции в материални активи" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Постановление № 233 от 31 юли 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с постановление № 97 на министерския съвет от 2013 г. (дв, бр. 40 от 2013 г.)

Закон за движението по пътищата

Наредба № 10 от 17 февруари 2003 г. за фуражите със специално предназначение

Закон за акцизите и данъчните складове

Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

Правилник за организацията и дейността на съвета по продуктите за растителна защита

Устройствен правилник на изпълнителна агенция "морска администрация"

Наредба № 10 от 3 април 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите

Устройствен правилник на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Наредба № 1 от 4 януари 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета

Наредба за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества

Наредба № 2 от 4 април 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г.

Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма "превенция и контрол на хив/спин в България" между глобалния фонд за борба срещу спин, туберкулоза и малария и министерството на здравеопазването на република България(ратифицирано със закон, приет от хххIх народно събрание на 10 септември 2003 г. - дв, бр. 84 от 2003 г. в сила от 6 юни 2003 г.)
Отменени актове
Неофициален раздел

rss
Посети форума