навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 86 от 17.XОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 321 от 10 октомври 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на младежта и спорта за 2014 г.

Постановление № 322 от 10 октомври 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси, приета с постановление № 234 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. ...

Постановление № 323 от 10 октомври 2014 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на държавна агенция "държавен резерв и военновременни запаси", приет с постановление № 13 на министерския съвет от 2004 г. (дв, бр. 8 от 2004 г.)

Постановление № 324 от 10 октомври 2014 г. за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на националното бюро за правна помощ, приет с постановление № 4 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 5 от 2006 г.)

Постановление № 325 от 10 октомври 2014 г. за изменение на нормативни актове на министерския съвет

Наредба за допълнение на наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (дв, бр. 4 от 2001 г.)

Наредба за допълнение на наредба № н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служит...

Решение № 2305 от 18 февруари 2014 г. по административно дело № 3367 от 2013 г. (обн. - дв, бр. 86 от 2014 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 20 от 2012 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им (дв, бр. 87 от 2012 г.)
Променени актове

Устройствен правилник на агенцията за социално подпомагане

Устройствен правилник на агенцията по заетостта

Постановление № 266 от 10 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на труда и социалната политика

Устройствен правилник на министерството на образованието и науката (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.)

Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.

Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (загл. доп. - дв, бр. 27 от 2008 г.)

Наредба № н-15 от 27 април 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от министерс...

Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси

Устройствен правилник на държавна агенция "държавен резерв и военновременни запаси"

Правилник за устройството и дейността на националното бюро за правна помощ

Наредба № 20 от 1 ноември 2012 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им
Отменени актове

Наредба № 3 от 30 ноември 2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

Неофициален раздел

rss
Семинар29.10.2014
ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА. ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, 29-31.10.2014
Виж всички

rss
Посети форумаrss

В килията си говорят двама затворници:
- Ти защо си тук?
- Ограбих банката на Летерман. А ти?
- Аз съм … Летерман.

Виж всички
Архив

Абонирайте се за нашия безплатен
информационен e-mail бюлетин

Отписване