навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 105 от 19.XIIОфициален раздел


Нови актове

Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

Меморандум за разбирателство по отношение сътрудничеството в областта на селското стопанство между министерството на земеделието и храните на република България и министерството на селското стопанство на азербайджанската република (утвърден с реше...

Постановление № 416 от 17 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на външните работи за 2014 г.

Постановление № 417 от 17 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на външните работи за 2014 г.

Постановление № 418 от 17 декември 2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерството на труда и социалната политика за 2014 г.

Постановление № 419 от 17 декември 2014 г. за определяне на нови размери на минималната работна заплата за страната

Постановление № 420 от 17 декември 2014 г. за изменение и допълнение на постановление № 308 на министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на здравеопазването за 2014 г. (дв, бр. 81 от 2014 г.)

Указ № 288 от 11.12.2014 г. за назначаване на метин хюсеин казак за извънреден и пълномощен посланик на република България в държавата катар

Указ № 289 от 12.12.2014 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за хазарта

Указ № 292 от 16.12.2014 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност

Указ № 293 от 16.12.2014 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за държавната собственост

Поправка

Закон за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност (дв, бр. 63 от 2006 г.)

Закон за изменение и допълнение на закона за хазарта (дв, бр. 26 от 2012 г.)

Закон за изменение и допълнение на закона за държавната собственост (дв, бр. 44 от 1996 г.)
Променени актове

Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Закон за общинската собственост

Закон за устройство на територията

Постановление № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации

Закон за изменение и допълнение на закона за акцизите и данъчните складове (дв, бр. 91 от 2005 г.)

Закон за изменение и допълнение на закона за данъците върху доходите на физическите лица (дв, бр. 95 от 2006 г.)

Закон за изменение и допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане (дв, бр. 105 от 2006 г.)

Закон за държавната собственост

Закон за местните данъци и такси

Закон за акцизите и данъчните складове

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Закон за данък върху добавената стойност

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Закон за корпоративното подоходно облагане

Закон за данък върху застрахователните премии

Закон за хазарта

Постановление № 308 от 26 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на здравеопазването за 2014 г.

Закон за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси (дв, бр. 117 от 1997 г.)
Отменени актове

Наредба № Iз-1053 от 19 април 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

Неофициален раздел

rss
Конкурс19.04.2015
Конкурс за нотариуси
Виж всички

rss
Посети форумаrss

Какво се получава ако се кръстоса адвокат с библиотекар?
Цялата информация от която имаш нужда, но не можеш да разбереш нищо от нея.

Виж всички
Архив

Абонирайте се за нашия безплатен
информационен e-mail бюлетин

Отписване