навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 34 от 15.IVОфициален раздел


Нови актове

Наредба № 2 от 4 април 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г.

Постановление № 78 от 10 април 2014 г. за приемане на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по българската национална телевизия и българското национално радио и техните регионални центрове

Постановление № 79 от 10 април 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на споразумението за партньорство на република България и на програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г.

Изменение на споразумението за учредяване на черноморска банка за търговия и развитие, прието с решение № 131 на съвета на управителите на банката от 19 юни 2011 г.(ратифицирано със закон, приет от 41-ото народно събрание на 20 юни 2012 г. - дв, бр...

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 16 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5. "пилотни проекти" по приоритетна ос № 3 "мерки от общ интерес" от оперативна програма за развитие на сектор "...

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция (дв, бр. 55 от 2007 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от официалната сортова листа на република България (дв, бр. 97 от 2013 г.)

Постановление № 80 от 10 април 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "гарантирани вземания на работниците и служителите", приета с постановление № 291 н...

Постановление № 81 от 10 април 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2014 г.

Постановление № 82 от 10 април 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на външните работи за 2014 г.

Постановление № 83 от 10 април 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2014 г.

Постановление № 84 от 10 април 2014 г. за приемане на устройствен правилник на авиоотряд 28

Указ № 68 от 08.04.2014 г. за награждаване на г-н андерс фог расмусен - генерален секретар на нато, с орден "стара планина" първа степен

Указ № 71 от 09.04.2014 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство червена вода, община русе, област русе

Указ № 73 от 08.04.2014 г. за връщане за ново обсъждане в народното събрание закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползуването на земеделските земи

Устройствен правилник на авиоотряд 28

Решение за удължаване срока на действие на временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател бойко борисов и бившия директор на агенция "митници" ...

Решение № 201 от 10 април 2014 г. за приемане на отчета за дейността на управителния съвет на националния компенсационен жилищен фонд за 2013 г.

Решение № 202 от 10 април 2014 г. за изменение и допълнение на решение № 117 на министерския съвет от 2003 г. за приемане на списък на търговски дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежн...
Променени актове

Постановление № 70 от 14 април 2010 г. за координация при управлението на средствата от европейския съюз

Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.

Споразумение за учредяване на черноморска банка за търговия и развитие(ратифицирано със закон, приет от 37-о народно събрание на 20 декември 1996 г. - дв, бр. 110 от 1996 г. в сила за република България от 24 януари 1997 г.)

Наредба за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация

Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "гарантирани вземания на работниците и служителите"

Наредба № 10 от 30 март 2007 г. за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на органите, тъканите и клетките (загл. ...

Наредба № 21 от 3 май 2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията

Наредба № 28 от 20 юни 2007 г. за дейности по асистирана репродукция

Постановление № 232 от 28 септември 2009 г. за закриване на държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на изпълнителна агенция "електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приемане на устройствен правилник на минис...

Наредба № 16 от 4 октомври 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5. "пилотни проекти" по приоритетна ос № 3 "мерки от общ интерес" от оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" на република бъ...

Наредба № 7 от 28 октомври 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от официалната сортова листа на република България

Постановление № 37 от 25 февруари 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за изпълнение на дейности, свързани с инициативите за 2014 г. по плана за овладяване на кризисната ситуация, възникнала вследствие на засиления миграционен натиск към терит...

Решение № 117 от 21 февруари 2003 г. за приемане на списък на търговските дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства през 2003 г. (загл. изм. - дв, бр. 111 от 2004 г.)

Списък на търговските дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства през 2003 г. (загл. изм. - дв, бр. 111 от 2004 г.)
Отменени актове

Устройствен правилник на авиоотряд 28

Неофициален раздел

rss
Семинар14.05.2014
Промените в Закона за обществените поръчки. Актуални въпроси на обществените поръчки. Практика на КЗК и на ВАС по прилагането на ЗОП
Виж всички

rss
Посети форумаrss

Професоре, имам лошото чувство, че синът ми няма да си вземе изпита по наказателно право при вас...
- Да се хванем на бас за сто лева, че ще го вземе?

Виж всички
Архив

Абонирайте се за нашия безплатен
информационен e-mail бюлетин

Отписване