навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 29 от 21.IVОфициален раздел


Нови актове

Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в министерството на вътрешните работи

Наредба № 8121з-408 от 14 април 2015 г. за оценка на изпълнението на длъжността от държавните служители в министерството на вътрешните работи

Постановление № 89 от 16 април 2015 г. за създаване на междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари

Закон за фискален съвет и автоматични корективни механизми

Решение № 163 от 2 април 2015 г. за изменение и допълнение на технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги (дв, бр. 101 от 2012 г.)

Решение № 160 от 2 април 2015 г. за изменение и допълнение на технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужба "радиоразпръскване" и съоръженията, свързани с тях (дв, бр. 98 от 2007 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8121з-310 от 2014 г. за преназначаване на държавните служители в министерството на вътрешните работи (дв, бр. 60 от 2014 г.)

Закон за изменение и допълнение на закона за електронните съобщения (дв, бр. 41 от 2007 г.)

Закон за ратифициране на споразумението за поддържане на гарнизон (GSA) между република България, представяна от министерството на отбраната, и върховното главно командване на обединените въоръжени сили в европа (SHAPE) относно базова поддръжка на модул на кис със способности за развръщане (DCM), 2-ри свързочен батальон на нато (2NSB)

Наредба № 8121з-411 от 14 април 2015 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в академията на министерството на вътрешните работи за учебната 2015/2016 година

Постановление № 88 от 16 април 2015 г. за изменение на тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси, одобрена с постановление № 53 на министерския съвет от 1998 г. (дв, бр. 27 от 1998 г.)

Указ № 55 от 07.04.2015 г. за наименуване на географски обекти в антарктика

Указ № 58 от 16.04.2015 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за електронните съобщения

Указ № 59 от 16.04.2015 г. за обнародване на закона за фискален съвет и автоматични корективни механизми

Указ № 60 от 16.04.2015 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за поддържане на гарнизон (GSA) между република България, представяна от министерството на отбраната, и върховното главно командване на обединените въоръжени сили в европа (SHAPE) относно базова поддръжка на модул на кис със способности за развръщане (DCM), 2-ри свързочен батальон на нато (2NSB)

Постановление № 90 от 16 април 2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
Променени актове

Устройствен правилник на селскостопанската академия

Постановление № 173 от 20 юни 2011 г. за приемане на устройствен правилник на изпълнителната агенция по горите

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси

Постановление № 185 от 30 юни 2011 г. за изменение на постановление № 125 на министерския съвет от 2006 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на земеделието и храните (дв, бр. 48 от 2006 г.)

Закон за електронните съобщения

Устройствен правилник на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури

Устройствен правилник на изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и храните

Устройствен правилник на българската агенция по безопасност на храните

Устройствен правилник на изпълнителната агенция по горите

Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги

Устройствен правилник на изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях (загл. изм. - дв, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

Постановление № 125 от 2 юни 2006 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на земеделието и храните (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - дв, бр. 71 от 2008 г.)

Устройствен правилник на министерството на земеделието и храните

Наредба № 8121з-310 от 17 юли 2014 г. за преназначаване на държавните служители в министерството на вътрешните работи
Отменени актове
Неофициален раздел

rss
Виж всички

rss
Посети форумаrss

Изкуството на дипломацията се състои в това, да успееш убедително да повтаряш "сладко кученце", докато намериш камък, с който да го замериш.

Виж всички