навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 62 от 29.VIIОфициален раздел


Нови актове

Наредба № 4 от 25 юли 2014 г. за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности

Постановление № 213 от 22 юли 2014 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на българския спортен тотализатор, приет с постановление № 163 на министерския съвет от 2000 г. (дв, бр. 65 от 2000 г.)

Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (дв, бр. 94 от 2000 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 14 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 "вътрешно-териториално и транснационално сътрудничество" от програмата за развитие на селските райони за перио...

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (дв, бр. 46 от 2004 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 32 от 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици (дв, бр. 29 от 2006 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване (дв, бр. 95 от 2005 г.)

Правилник за допълнение на правилника за организацията на дейността на централната избирателна комисия, структурата, функциите и организацията на работа на нейната администрация (дв, бр. 29 от 2014 г.)

Решение № 285 от 9 май 2014 г. за административно-териториални промени в границите на община велинград, област пазарджик, и създаване на нова община с административен център гр. сърница

Указ № 174 от 16.07.2014 г. за назначаване на петко колев дойков - извънреден и пълномощен посланик на република България в република индия, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в демократична социалистическа република шри ланка ...

Указ № 176 от 21.07.2014 г. за награждаване на проф. д-р меглена петрова ачкова с орден "св. св. кирил и методий" първа степен

Указ № 177 от 22.07.2014 г. за утвърждаване на границите на община сърница, област пазарджик, с административен център гр. сърница и утвърждаване на нови граници на община велинград, област пазарджик

Указ № 181 от 23.07.2014 г. за обнародване на закона за денонсиране на европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп

Указ № 182 от 23.07.2014 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за създаване на център за високи постижения в областта на финансите

Указ № 186 от 24.07.2014 г. за възлагане на бойко методиев борисов да състави правителство

Указ № 187 от 25.07.2014 г. за възлагане на атанас тодоров мерджанов да състави правителство

Указ № 188 от 25.07.2014 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постиган...

Указ № 190 от 28.07.2014 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за предоставяне на консултантски услуги между министерството на здравеопазването на република България и международната банка за възстановяване и развитие

Решение № 633-ми от 15 юли 2014 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове

Решение № 636 от 22 юли 2014 г. относно допълнение на правилника за организацията на дейността на централната избирателна комисия, структурата, функциите и организацията на работа на нейната администрация

Решение за приемане оставката на министерския съвет

Закон за денонсиране на европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп

Закон за ратифициране на споразумението за създаване на център за високи постижения в областта на финансите

Закон за ратифициране на споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на с...

Закон за ратифициране на споразумението за предоставяне на консултантски услуги между министерството на здравеопазването на република България и международната банка за възстановяване и развитие

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (дв, бр. 41 от 2006 г.)
Променени актове

Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обще...

Наредба № 2 от 20 юни 2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

Правилник за организацията на дейността на централната избирателна комисия, структурата, функциите и организацията на работа на нейната администрация

Наредба № 3 от 17 май 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

Наредба № 34 от 25 ноември 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Наредба № 32 от 23 март 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици (загл. изм. - дв, бр. 60 от 2010 г.)

Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти

Наредба № 14 от 11 септември 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 "вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Устройствен правилник на държавно предприятие "български спортен тотализатор" (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.)

Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
Отменени актове

Наредба № 2 от 27 септември 2012 г. за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности

Европейска конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп

Неофициален раздел

rss
Конкурс10.10.2014
Награда за студенти юристи
Виж всички

rss
Посети форумаrss

Един журналист попитал един много известен адвокат :
-Вярно ли е, че за два въпроса взимате 500 долара?
А адвокатът отговорил :
-Да,вярно е.Какъв е вторият въпрос?

Виж всички
Архив

Абонирайте се за нашия безплатен
информационен e-mail бюлетин

Отписване