навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 33 от 26.IVОфициален раздел


Нови актове

Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в държавна агенция "национална сигурност"

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане

Постановление № 92 от 21 април 2016 г. за приемане на наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в държавна агенция "национална сигурност"

Указ № 107 от 19.04.2016 г. за обнародване на закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Закон за равнопоставеност на жените и мъжете

Постановление № 91 от 21 април 2016 г. за приемане на наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане

Постановление № 94 от 21 април 2016 г. за одобряване на допълнителни бюджетни разходи по бюджета на министерството на културата за 2016 г.

Меморандум за изпълнение - договорености между държавите членки, участващи в програмата за сътрудничество "интеррег V-A румъния - България" (ратифициран със закон, приет от 43-то народно събрание на 11 февруари 2016 г. - дв, бр. 16 от 2016 г. в сила за република България от 28 март 2016 г.)

Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на института по отбрана "професор цветан лазаров" (дв, бр. 44 от 2011 г.)

Закон за ратифициране на споразумението за финансиране между република България и европейския инвестиционен фонд, на споразумението между кредиторите относно инициативата за малки и средни предприятия (мсп) между република България, европейския съюз, европейската инвестиционна банка и европейския инвестиционен фонд и на договора за залог между република България като залогодател и европейския инвестиционен фонд като заложен кредитор

Решение във връзка с великденската ваканция на народното събрание за 2016 г.

Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане

Указ № 108 от 19.04.2016 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за банковата несъстоятелност

Указ № 109 от 19.04.2016 г. за обнародване на закона за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане

Указ № 110 от 19.04.2016 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за финансиране между република България и европейския инвестиционен фонд, на споразумението между кредиторите относно инициативата за малки и средни предприятия (мсп) между република България, европейския съюз, европейската инвестиционна банка и европейския инвестиционен фонд и на договора за залог между република България като залогодател и европейския инвестиционен фонд като заложен кредитор

Указ № 111 от 19.04.2016 г. за обнародване на закона за равнопоставеност на жените и мъжете

Указ № 112 от 19.04.2016 г. за обнародване на закона за ратифициране на евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и хашемитско кралство йордания, от друга страна

Постановление № 93 от 21 април 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на земеделието и храните за 2016 г.

Указ № 113 от 19.04.2016 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за участие на република хърватия в европейското икономическо пространство (еип), на трите свързани с него допълнителни протокола и на заключителния акт към споразумението

Закон за изменение и допълнение на закона за банковата несъстоятелност (дв, бр. 92 от 2002 г.)

Закон за ратифициране на евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и хашемитско кралство йордания, от друга страна

Закон за ратифициране на споразумението за участие на република хърватия в европейското икономическо пространство (еип), на трите свързани с него допълнителни протокола и на заключителния акт към споразумението
Променени актове

Закон за убежището и бежанците

Закон за насърчаване на заетостта

Закон за българските лични документи (загл. изм. - дв, бр. 82 от 2009 г.)

Закон за защита от дискриминация (загл. изм. - дв, бр. 68 от 2006 г.)

Закон за публичното предлагане на ценни книжа

Закон за европейската заповед за защита

Закон за чужденците в република България

Закон за банковата несъстоятелност

Закон за кредитните институции

Правилник за устройството и дейността на института по отбрана "професор цветан лазаров" (загл. доп. - дв, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.)
Отменени актове

Постановление № 204 от 3 септември 2002 г. за приемане на наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане

Неофициален раздел

rss
Посети форума