навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 10 от 5.IIОфициален раздел


Нови актове

Наредба № е-рд-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните

Указ № 15 от 29.01.2016 г. за освобождаване на вицеадмирал румен георгиев николов от длъжността началник на отбраната и от военна служба

Наредба № е-рд-04-2 от 22 януари 2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите

Наредба за отменяне на наредба № 21 от 2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни (дв, бр. 104 от 2002 г.)

Правилник за изменение на правилника за дейността на комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (дв, бр. 11 от 2009 г.)

Решение за избиране на заместник-омбудсман

Спогодба между република България и обединеното кралство великобритания и северна ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество (ратифицирана със закон, приет от 43-то народно събрание на 8 октомври 2015 г. - дв, бр. 81 от 2015 г. в сила от 15 декември 2015 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-3 от 2013 г. за условията и реда за оценяване на изпълнението на функционалните задължения от военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от българската армия при изпълнение на военната служба в състава на български или многонационални формирования извън територията на република България (дв, бр. 22 от 2013 г.)

Решение № 14820 от 10 декември 2014 г. по административно дело № 10395 от 2014 г. (обн. - дв, бр. 10 от 2016 г.)

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебен район на окръжния съд - бургас, и административния съд - бургас, за 2016 г.

Постановление № 22 от 2 февруари 2016 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерството на здравеопазването, приет с постановление № 67 на министерския съвет от 2015 г. (дв, бр. 23 от 2015 г.)

Наредба № 30 от 21 януари 2016 г. за изчисляване размера на дължимите от банките премийни вноски по закона за гарантиране на влоговете в банките

Решение за прекратяване пълномощията на заместник-председател на централната избирателна комисия

Списък на специалисти, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв към окръжния съд - бургас, и административния съд - бургас, за 2016 г.
Променени актове

Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Правилник за дейността на комисията за защита на личните данни и на нейната администрация

Устройствен правилник на министерството на здравеопазването

Наредба № н-28 от 5 ноември 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия

Наредба № н-3 от 15 февруари 2013 г. за условията и реда за оценяване на изпълнението на функционалните задължения от военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от българската армия при изпълнение на военната служба в състава на български или многонационални формирования извън територията на република България при участие в операции и мисии (загл. изм. - дв, бр. 10 от 2016 г., в сила от 05.02.2016 г.)

Постановление № 146 от 9 юни 2015 г. за създаване на централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор "здравеопазване"
Отменени актове

Наредба № 21 от 15 октомври 2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни

Наредба № 5 от 25 май 2006 г. за хигиената на храните

Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебен район на окръжния съд - бургас, към апелативния съд - бургас, за 2015 г.

Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв към окръжния съд - бургас, и административния съд - бургас, съгласно наредба № н-1 от 2014 г., за 2015 г.

Спогодба между правителството на народна република България и правителството на обединеното кралство великобритания и северна ирландия за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и печалбите от прехвърляне на имущество

Наредба № рд-16-1058 от 10 декември 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите

Неофициален раздел

rss
Посети форума