навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 49 от 28.VIОфициален раздел


Нови актове

Указ № 190 от 16.06.2016 г. за награждаване на г-н йоахим гаук - федерален президент на федерална република германия, с орден "стара планина" с лента

Указ № 191 от 16.06.2016 г. за награждаване на г-н андраш клейн - извънреден и пълномощен посланик на унгария в република България, с орден "стара планина" първа степен

Указ № 192 от 17.06.2016 г. за освобождаване на бисерка василева бенишева от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в унгария със седалище в гр. будапеща

Указ № 194 от 17.06.2016 г. за освобождаване на александър иванов филипов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в румъния със седалище в гр. букурещ

Указ № 195 от 17.06.2016 г. за освобождаване на максим георгиев гайтанджиев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република аржентина със седалище в гр. буенос айрес

Указ № 196 от 17.06.2016 г. за освобождаване на михаил ненов николовски от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в тунизийската република със седалище в гр. тунис

Указ № 199 от 17.06.2016 г. за освобождаване на ангел александров ангелов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в босна и херцеговина със седалище в гр. сараево

Указ № 200 от 17.06.2016 г. за освобождаване на христо георгиев гуджев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в мексиканските съединени щати със седалище в гр. мексико

Указ № 201 от 17.06.2016 г. за освобождаване на александър борисов олшевски от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в държавата кувейт със седалище в гр. кувейт

Указ № 203 от 17.06.2016 г. за освобождаване на никола иванов колев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в кралство нидерландия със седалище в гр. хага

Указ № 207 от 21.06.2016 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство станево, община лом, област монтана

Указ № 208 от 21.06.2016 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство капитановци, община видин, област видин

Постановление № 150 от 23 юни 2016 г. за изменение на постановление № 14 на министерския съвет от 2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в министерството на културата (дв, бр. 11 от 2011 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и Eтикетирането (дв, бр. 16 от 2013 г.)

Решение за промени в състава на комисията по въпросите на децата, младежта и спорта

Условия и ред за изменение и допълнение на условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 злпхм, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от нзок (дв, бр. 22 от 2016 г., в сила от 1.04.2016 г. до 31.03.2017 г.)

Решение № 493 от 20 юни 2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - андезитобазалти, от находище "дорис", разположено в землището на с. груево, община момчилград, област кърджали, на "ми - 2" - оод, гр. кърджали

Решение № 494 от 20 юни 2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - андезитобазалти, от находище "чешлия", разположено в землището на с. груево и гр. момчилград, община момчилград, област кърджали, на "виа 2000" - оод, софия

Решение № 7 от 21 юни 2016 г. по конституционно дело № 8 от 2015 г.

Указ № 193 от 17.06.2016 г. за освобождаване на иван тотев пиперков от длъжността постоянен представител на република България към службата на оон и други международни организации в женева със седалище в гр. женева, конфедерация швейцария

Указ № 197 от 17.06.2016 г. за освобождаване на георги константинов василев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в япония със седалище в гр. токио

Указ № 198 от 17.06.2016 г. за освобождаване на пламен любомиров бончев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в грузия със седалище в гр. тбилиси

Указ № 202 от 17.06.2016 г. за освобождаване на любомир тодоров тодоров от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република финландия и в република естония със седалище в гр. хелзинки, република финландия

Указ № 206 от 21.06.2016 г. за обнародване на закона за ратифициране на протокола от нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от тяхното използване, към конвенцията за биологичното разнообразие

Постановление № 151 от 23 юни 2016 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерския съвет и на неговата администрация, приет с постановление № 229 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 78 от 2009 г.)

Решение за попълване състава на комисията по културата и медиите

Закон за ратифициране на протокола от нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от тяхното използване, към конвенцията за биологичното разнообразие

Решение № 509 от 24 юни 2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "капана", участъци "капана-югозапад" и "капана-североизток", разположено в землището на гр. първомай, община първомай, област пловдив, на "евасто" - оод, гр. пловдив
Променени актове

Закон за защита на класифицираната информация

Постановление № 14 от 31 януари 2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в министерството на културата (загл. изм. - дв, бр. 23 от 2014 г.)

Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация

Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането

Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от нзок
Отменени актове
Неофициален раздел

rss
Посети форума