навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 72 от 29.VIIIОфициален раздел


Нови актове

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (дв, бр. 12 от 2005 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 125 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация (дв, бр. 15 от 2005 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 130 от 2005 г. за одобряване типа на определени компоненти за нови моторни превозни средства от категория L и одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на определени хар...

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от програмата за развитие на селските райони за периода 200...

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "разнообразяване към неземеделски дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г....

Постановление № 251 от 22 август 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на финансите за 2014 г. за дейността на школата по публични финанси

Постановление № 252 от 22 август 2014 г. за приемане на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по българската национална телевизия и българското национално радио и техните регионални центрове пр...

Постановление № 253 от 22 август 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на земеделието и храните за 2014 г.

Постановление № 254 от 22 август 2014 г. за изменение и допълнение на тарифата за пристанищните такси, събирани от държавно предприятие "пристанищна инфраструктура", приета с постановление № 97 на министерския съвет от 2007 г. (дв, бр. 38 от 2007 г.)

Постановление № 255 от 22 август 2014 г. за допълнение на наредбата относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица, приета с постановление № 311 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 114 от 2003 г.)

Постановление № 256 от 22 август 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвра...

Постановление № 257 от 25 август 2014 г. за изменение и допълнение на правилника за функциите, задачите и организацията на работа на съвета по сигурността при министерския съвет, приет с постановление № 216 на министерския съвет от 1998 г. (дв, бр. 116...

Постановление № 258 от 28 август 2014 г. за създаване на енергиен борд

Правилник за организацията на дейността на енергийния борд

Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "булгартрансгаз" - еад
Променени актове

Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обще...

Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.

Устройствен правилник на института по публична администрация (загл. изм. - дв, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г., изм. - дв, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - дв, бр. 79 от 2009 г., изм. - дв, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.0...

Наредба относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица

Наредба № 117 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 125 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация (загл. изм. - дв, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 130 от 18 август 2005 г. за одобряване типа на определени компоненти за нови моторни превозни средства от категория L и одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на определени характеристики (загл. изм. - д...

Тарифа за пристанищните такси, събирани от държавно предприятие "пристанищна инфраструктура"

Наредба № 20 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "обновяване и развитие на населените места" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 30 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "разнообразяване към неземеделски дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Устройствен правилник на министерството на финансите

Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 32 от 12 септември 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "насърчаване на туристическите дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Правилник за функциите, задачите и организацията на работа на съвета по сигурността при министерския съвет (загл. изм. - дв, бр. 28 от 2002 г., изм. - дв, бр. 20 от 2003 г.)
Отменени актове
Неофициален раздел

rss
Конкурс10.10.2014
Награда за студенти юристи
Виж всички

rss
Посети форумаrss

Какво са 1000 (хиляда) адвокати на дъното на океана?
Едно добро начало.

Виж всички
Архив

Абонирайте се за нашия безплатен
информационен e-mail бюлетин

Отписване