навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 15 от 24.IIОфициален раздел


Нови актове

Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ

Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от народното събрание

Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-9 от 2011 г. за военно-почивното дело (дв, бр. 29 от 2011 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 14 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 "вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (дв, бр. 72 от 2012 г.)

Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № м-3 от 2011 г. за взаимодействие между министерството на отбраната и министерството на вътрешните работи (дв, бр. 60 от 2011 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8121з-407 от 2014 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в министерството на вътрешните работи (дв, бр. 69 от 2014 г.)

Наредба за изменение на наредба № 5 от 1999 г. за реда за установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация (дв, бр. 81 от 1999 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 15 от 2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в република България (дв, бр. 104 от 2005 г.)

Решение за избиране на заместник-председател на четиридесет и третото народно събрание

Решение за промени в ръководството на комисията по енергетика

Решение за изменение на решение на народното събрание от 10 юли 2013 г. за избиране на управител на националната здравноосигурителна каса

Решение № 12022 от 13 октомври 2014 г. по административно дело № 6953 от 2013 г. (обн. - дв, бр. 15 от 2015 г.)

Решение за създаване на временна комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионно-осигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рамка
Променени актове

Наредба № 12 от 30 септември 2009 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване дейността на акредитираните организации

Решение за избиране на управител на националната здравноосигурителна каса

Наредба № 5 от 3 септември 1999 г. за реда за установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация

Наредба № 15 от 13 декември 2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в република България

Наредба № 14 от 11 септември 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 "вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 8121з-407 от 11 август 2014 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в министерството на вътрешните работи

Наредба № н-9 от 18 март 2011 г. за военно-почивното дело

Инструкция № м-3 от 18 юли 2011 г. за взаимодействие между министерството на отбраната и министерството на вътрешните работи
Отменени актове

Наредба № 5 от 10 март 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища

Неофициален раздел

rss
Конкурс19.04.2015
Конкурс за нотариуси
Виж всички

rss
Посети форумаrss

Съдебен процес за обида. Съдията пита ищеца:
- Ответникът ви е нарекъл дебил, истина ли е това?
Ищецът:
- Да, истина е.
Съдията:
- Е, тогава защо се оплаквате?

Виж всички