навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 67 от 1.IXОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 230 от 27 август 2015 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове и на национален референдум с въпрос "подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?" на 25 октомври 2015 г.

Постановление № 227 от 25 август 2015 г. за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на министерството на вътрешните работи, приет с постановление № 207 на министерския съвет от 2014 г. (дв, бр. 60 от 2014 г.)

Наредба № 8121з-1006 от 24 август 2015 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на министерството на вътрешните работи

Инструкция № 8121з-1008 от 24 август 2015 г. за условията, реда за получаване и размера на стипендии на курсантите в академията на министерството на вътрешните работи редовна форма на обучение и за условията и реда за получаване на полагащото им се униформено облекло

Постановление № 228 от 27 август 2015 г. за изменение на постановление № 11 на министерския съвет от 1999 г. за създаване в министерството на отбраната на национален орган по въпросите на кодификацията на материалните средства за отбрана на страната (дв, бр. 9 от 1999 г.)

Постановление № 229 от 27 август 2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.

Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № 8121з-794 от 2014 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в министерството на вътрешните работи (дв, бр. 93 от 2014 г.)

Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на стационарната комуникационна и информационна система (дв, бр. 42 от 2011 г.)

Решение № 644 от 21 август 2015 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "смокините-север", община созопол, област бургас

Решение № 646 от 21 август 2015 г. за прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "корал", община царево, област бургас, за изменение на решение № 275 на министерския съвет от 2015 г. (дв, бр. 32 от 2015 г.) и за обявяване на нова процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "корал"

Решение № 647 от 21 август 2015 г. за прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "къмпинг "делфин", община царево, област бургас, за изменение на решение № 274 на министерския съвет от 2015 г. (дв, бр. 32 от 2015 г.) и за обявяване на нова процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "къмпинг "делфин"

Решение № 648 от 21 август 2015 г. за прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "иканталъка 2", община каварна, област добрич, открита с решение № 188 на министерския съвет от 2015 г.

Правилник за изменение и допълнение на правилника за статута на футболистите в системата на българския футболен съюз (дв, бр. 82 от 2014 г.)

Заповед № чр-з-338 от 3 август 2015 г. за утвърждаване на класификатор на длъжностите в държавна агенция "национална сигурност"

Решение № 645 от 21 август 2015 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "козлука", община несебър, област бургас
Променени актове

Постановление № 11 от 26 януари 1999 г. за създаване в министерството на отбраната на национален орган по въпросите на кодификацията на материалните средства за отбрана на страната (загл. изм. - дв, бр. 75 от 2003 г., изм. - дв, бр. 100 от 2004 г., в сила от 01.12.2004 г., изм. - дв, бр. 83 от 2008 г., в сила от 23.09.2008 г., изм. - дв, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.)

Решение № 274 от 28 април 2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "къмпинг "делфин", община царево, област бургас

Решение № 275 от 28 април 2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "корал", община царево, област бургас

Правилник за устройството и дейността на стационарната комуникационна и информационна система

Правилник за устройството и дейността на министерството на вътрешните работи

Инструкция № 8121з-794 от 29 октомври 2014 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в министерството на вътрешните работи

Правилник за статута на футболистите в системата на българския футболен съюз
Отменени актове

Наредба № Iз-1941 от 25 юли 2011 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на министерството на вътрешните работи

Заповед № чр-з-325 от 17 октомври 2013 г. за утвърждаване класификатор на длъжностите в държавна агенция "национална сигурност"

Неофициален раздел

rss
Посети форумаrss

Адвокатът:
- Позволявам си да припомня на уважаемия господин съдия, че човека, когото съди днес, преди два месеца спаси жена му от удавяне...
Съдията:
- Други престъпления?

Виж всички