адвокат Ивайло Стайков
юридически консултации и правна помощ

София, I_Stajkov@lex.bg I_Stajkov@mail.bg
Начало
Дейност
Клиенти и партньори
ПО - ВАЖНИ ПУБЛИКАЦИИ
За контакти
Линкове
 
Друг сайт

Дейност

преподавател по трудово и осигурително право в НБУ - град София
национален юридически консултант на Българската национална асоциация на потребителите
арбитър в помирителна комисия по ЗЗППТ
адвокат - трудово, осигурително, гражданско, търговско, данъчно право

Последна дата на обновяване 11.3.200517015 посещения