Адвокатска кантора "Шопова & Карагеоргиева-Мострова"
Правни и бизнес консултации

Бургас, "Булаир", №1, вх.Б, ет.1, burgas@lex.bg zlatomira@abv.bg, mira_sd@yahoo.com
Начало
Дейност
Клиенти и партньори
Съдружници и служители
Търсите ли работа? Свободни позиции
Недвижими имоти
Новини и право
За контакти
Линкове
 
Друг сайт
Адвокатска кантора "Шопова&Карагеоргиева-Мострова" е създадена през 1999 година и е организирана по съвременен начин.

Кантората обединява 2съдружници и асоциирани членове, външни консултанти и асистенти и друг технически и административен персонал.

Ние предоставяме комплексни правни услуги и консултации на български и чуждестранни дружества във всички важни области на правото, свързани със стопанството.

търговско & дружествено право
придобивания & сливания
приватизация & чуждестранни инвестиции
търговски марки
договори
защита на инвестициите, ипотеки, залози & др. обезпечения
съдебни & арбитражни дела
сделки с имоти
телекомуникации, медии & интернет


Последна дата на обновяване 6.1.2007 9099 посещения