§ адв.Гергана Георгиева §
медиатор, вписан в Единният Регистър на Медиаторите воден при Министерство на Правосъдието

Варна, gery@lex.bg kostova.gergana@gmail.com
Начало
Дейности и професионален опит:
Какво представлява Медиацията?
Предимства и цели на медиацията
За контакти
Линкове
 
Медиацията е сравнително малко позната в България. На практика до 1.03.2008 г. тя се прилага предимно при възникнали спорове между чуждестранни компании, развиващи бизнес в България. Този факт се дължи на обстоятелството, че в страните от Западна Европа и САЩ медиацията е добре позната и предпочитана при извънсъдебно решаване на спорове. В някои страни дори е и предпоставка за започването на съдебен процес.

След приемането на Закона за Медиацията през 2004 г. и на влизането в сила на нов Граждански Процесуален Кодекс в България, медиация беше изрично въведена като правна възможност по търговски спорове и при така наречените брачни искове, а именно исковете за развод, за унищожаване на брака и за установяване на съществуването или несъществуването на брак между страните.

Съгласно чл.140 от ГПК съдът, по своя преценка, може да напъти страните към медиация и по други спорове извън посочените по-горе. Това означава, че медиацията може да бъде приложена примерно и по дела за издръжка, за режим на личен контакт, за делба на движими вещи или недвижим имот и др. Съдът сам може да напъти страните към медиация, но е възможно и самите страни да инициират процедура по медиация.

Последна дата на обновяване 29.5.2008 35862 посещения