Лалю Василев Метев
Iniuria non excusat iniuriam

София 1000, meteff@abv.bg
Начало
Правосъдие
Експроприация
Кланове и кръгове
Деловодна справка
Лев цимент
За контакти
Линкове
 
Друг сайт
English

Кланове и кръгове

ПОТАЙНОСТИТЕ НА СОФИЙСКИТЕ ИМОТИ

Модерен трафик-център ще следи за задръствания в столицата

ОФШОРКА ПОСТРОИЛА СГРАДАТА НА МЕТРОТО

(Половината от луксозния билдинг вече е собственост на офшорката "Джи Пи 1" ЕООД, докато правоимащите по реституция собственици на земята продължават да водят продължителни дела в СГС за възстановяване на принудително одържавеният им по ЗОЕГПНС имот на ул. "Отец Паисий" № 34, без за това до момента да са получили някакво обезщетение и въпреки действащия в страната от 1992 г. мораториум за разпореждане с имущества подлежащи на възстановяване ex lege с влизането на законите отменящи принудителното им и незаконно одържавяване, и за постигане ефективно изпълнение на Резолюция 1096/96 г. на ПАСЕ:
"Да бъдат реституирани на техните оригинални собственици в цялост на несправедливо национализираните и конфискувани имоти от комунистическите държави". В същата Резолюция е казано, че основен критерий за приемането ни в ЕС ще бъде отношението на Правителството и държавата към справедливо реституираната частна собственост.
Общинската фирма, която експлоатира софийското метро - "Метрополитен" ЕАД, е внесла в общински бюджет едва 1000 лева за 2002 година. За справка стойността на дяловете на фирмата е 12 515 708 лв. Метрото превозва по близо 80 000 пътника на ден, цената на билетчето е 50 ст. Това прави по около 40 000 лв. приход всеки ден, 1 200 000 лв. на месец или 12 млн. лв. по груба сметка за година само от билетчета. Да не говорим за приходите от реклама и от наемите на кафенета и магазини. Едва ли разходите на фирмата са чак толкова големи, че да "изядат" милиони левове за воденето на безсмислени и продължителни съдебни дела, докато тихомълком СО се разпорежда с незаконно изграждащата се сграда.)*

community.webshots.com/album/46273519gOKuOY

Новата сграда на метрото е една от най-модерните в София,
фасадата й е уникална за цяла Европа, твърдят от "Метрополитен".

ВЕСЕЛИНА ГАРЧЕВА

Офшорната фирма "Джи пи 1", чийто мажоритарен собственик е регистрираният в латиноамериканската държава Белиз холдинг "Прешъз холдинг-лимитид", е построила новата сграда на метрото на бул. "Тодор Александров" на общински терен. Търгът е проведен в края на 2002 г. Условието е недовършената и изоставена от близо 5 г. сграда на "Метрополитен" да бъде довършена.
"Джи пи 1" печели търга с оферта за 6 млн. лв. Тя се наема да довърши сградата в кратки срокове, като получава собственост за половината от нея. След 9 месеца сградата е готова, а кметът Софиянски я открива тържествено по време на предизборната си кампания.
"Джи пи 1" е регистрирана през 2000 г. на името на Георги Драганов Пейчев с предмет на дейност търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки, сочи справка по Булстат. Малко преди общината да обяви търг за довършване на сградата, собствеността във фирмата се променя. На 20 август 2002 г. всички дялове са прехвърлени на "Прешъз холдинг-лимитид" с управител Владимир Георгиев Владимиров. На 5 ноември 2002 г. Софийски градски съд вписва промяната в регистрите и определя предишния собственик Георги Пейчев заедно с Владимир Владимиров за управители. На 5 декември 2003 г. Пейчев е заличен от управата на фирмата.
Сградата е с площ 20 000 кв. м, има 7 етажа без подземните. Още не е ясно какво ще има в помещенията, собственост на "Джи пи 1". В тях ремонтите още не са приключили, докато общинската част от постройката е напълно завършена.
В общинската половинка ще се настанят диспечерските пунктове и служителите на "Метрополитен". На последните 2 етажа трябва да се изгради трафик-център на градския транспорт, който да следи движението на колите и състоянието на пътищата. След като се монтират електронни табла по софийските улици, от този център до шофьорите ще се подава информация къде има задръствания и кой алтернативен маршрут да изберат. За това обаче били нужни много средства, които още не били осигурени.
На втория етаж на модерната сграда е предвидена огромна зала, където ще се настани центърът за управление на метрото. Сега диспечерските пунктове по движението на влаковете, електрическото снабдяване и съобщителните връзки са скрити дълбоко под земята в бомбоубежище на "Гражданска защита". Пунктовете са наблъскани там още при пускането на метрото именно защото 5 г. общината няма пари да довърши сградата. Вероятно диспечерите ще останат още дълго под земята.
Парите за изграждането на модерен център за управление на метрото са предвидени в заема от Японската банка за изграждане на отсечката на подземната железница от "Шератон" до бул. "Драган Цанков". В момента тече международен търг за избор на фирма, която да се заеме с построяването на следващата отсечка. Тя ще има за задача да изгради и комуникациите, включително с диспечерските пунктове. 2007 г. е крайният срок, когато трябва да бъде готова отсечката до "Интерпред", а съответно и новият команден център. Дотогава "Метрополитен" може и да не се пренесе в новата сграда.

www.segabg.com/26012004/p0020014.asp
----------------------------------------

Облякоха в метал и стъкло сградата на "Метрополитен"

9.9.2003 г.

С ускорено темпо протичат довършителните строителни работи на Центъра за управление на транспортното движение в София. Той ще бъде разположен в новата сграда на "Метрополитен" ЕАД в центъра на града (на ъгъла на бул. "Тодор Александров" и ул. "Антим I"). Дълго време обектът беше "замразен" поради липса на средства. Мащабната разгъната застроена площ от 18 000 кв. м нарежда обекта сред големите постройки в идеалния център.
На проведения през 2002 г. конкурс за съинвеститор и главен изпълнител на обекта беше избрана фирмата "Джи Пи". Предпочетеният актуализиран проект, по който се извършва преустройството на сградата, е дело на колектив с ръководител арх. Константин Колев. Проектът е една от многото разработки, възлагани през последните години от "Метрополитен" ЕАД. Според законовите разпоредби 12 месеца след подписването на договора съинвеститорите трябва да предадат сградата в завършен вид.
В момента е изпълнена окачената алуминиева фасада и външното остъкляване на сградата. Стъклопакетите са изработени от фирма "Ал Макс", а част от фасадната облицовка е на Alpolic.
В помещенията на партера вече са завършени мазилките, подовите и стенни облицовки, оборудването на тоалетните и асансьорните шахти. Монтирани са радиаторите, стълбищните парапети. Довършителните работи бързо навлизат и на следващите етажи.
Според проектантите на партера в източната секция са разположени помещения за кафене, информационен център, охрана и др. От първи до пети етаж е оформена административна зона, която ще бъде разпределена между ползвателите. Предвидени са диспечерски зали, кабинети, работни помещения. Най-горният етаж (таванският) е напълно завършен като стоманобетон, конструкции и някои преградни стени.
Проектантите оптимизираха и големината на площите, от които се нуждае съвременното оборудване за наблюдение и контрол на транспортното движение. Затова тук ще се разположат залите с автоматизираните системи за управление на метрото, светофарните уредби, движението на трамвайния, автобусния и тролейбусния транспорт. В центъра ще постъпва визуална информация от телевизионни наблюдения за обстановката по столичните улици, кръстовища и спирките на градския транспорт.
Подобни контролни центрове за наблюдение и управление на движението действат от години в редица европейски столици като Будапеща, Берлин, Париж, Рим и др.
Преработката на техническия проект внесе още една оптимизация на функциите и вътрешното площно разпределение на сградата. Освободени са допълнителни площи за подземни гаражи, усвоено е покривното пространство за атрактивни заведения в градинска среда. Конфигурацията на етажите е приведена към едно ново тълкуване на фасадите, които с изнесените над централния вход тераси оформят в значитална степен облика и архитектурната рамка на постройката.

imoti.com/news_view.asp?n=230
----------------------------------------

Новата сграда на “Метрополитен” ще бъде готова през август

22/2/6 - 2.6.2003 - СОФИЯ

Като съвременен бизнес център ще функционира част от сградата, предназначена първоначално само за нуждите на “Метрополитен” ЕАД в София. Разположена е в центъра на града, с лице към важния за бъдещото развитие на столицата бул. “Тодор Александров”. Архитектурното решение е съобразено с функционалното предназначение на обекта.
Първоначално строителството на зданието започва преди 15 години по проект на починалия арх. Чачевски. Поради липсата на голяма потребност от бързото завършване на обекта и приоритетното насочване на средствата за строителството на метрото, коментира директорът на “Метрополитен” ЕАД ст.н.с.д-р инж. Стоян Братоев, строителството на сградата е спряно. Финансовите възможности на общината не позволяват завършването на обекта. Обявен е конкурс за избор на съинвеститор на обекта. При провеждане на конкурсната процедура е разработен идеен проект за адаптиране на обекта към настоящите условия. Негов автор е арх. Константин Колев. Според условията на конкурса съинвеститорът се задължава да финансира работното проектиране на обекта и да завърши сградата в окончателен вид, като за това получава част от нейната площ.
За съинвеститор е избрана фирма “Джи Пи”, която е и главен изпълнител на зданието.
Окончателният проект за покривната конструкция и довършителните работи на административната сграда е възложен на арх. Д. Коев.
Обектът е разделен на два подобекта, според заданието на възложителя “Метрополитен” ЕАД – източна страна на сградата и западна. В източната ще бъде разположен Централен диспечерски пункт на “Метрополитен” ЕАД и Диспечерски пункт за контрол на градския транспорт и автомобилното движение в София. Западната част ще функционира като бизнес център, собственост на “Джи Пи”. Техническите показатели на обекта са: за източната част: застроена площ (ЗП) - 866 кв. м, разгъната застроена площ (РЗП) - 10 368 кв. м, а на западната ЗП - 1528 кв. м, и РЗП - 10 828 кв. м.
Основните подходи към източната част на сградата са от бул. “Тодор Александров” и от ул. “Антим I” и съответно от бул. “Тодор Александров” и ул. “Отец Паисий” за западната. Подходът към гаражите е решен по рампи от ул. “Антим I”. Предвидени са отделни входове за “Метрополитен” и диспечерски пункт за контрол на градския транспорт.
Зданието е решено на пет етажа с тавански етаж и сутерен. Предвидено е разширение на таванския етаж, разпределение на офисните площи в подобектите и промяна на фасадите, съответстваща на новата функция на сградата. Разширението на таванския етаж ще бъде ползвано взаимно със собственика на западната част.
На партера в източната страна на сградата е разположено помещение за охрана, кафене и информационен център. От първи до пети етаж е оформена административна зона, разпределена съответно между двата ползвателя на частта. Предвидени са диспечерска зала, канцеларски офиси, кабинети, работни зали. Пети етаж, който е разширен със 179 кв. м за сметка на северната тераса, се ползва от столичната фирма “Градски транспорт”. Освен канцеларски кабинети и офиси има и помещение за UPS и помещение за сървари. Таванският етаж, който е с площ 2329, 75 кв. м, има предвидени офисни пространства и помещения за почивка на персонала, инсталационни помещения за вентилация и климатизация и за обслужване на покривните инсталации.
Във функционално отношение западната част е решена като бизнес център. Проектът предвижда офисни модули, конферентни и заседателни зали и технически помещения.
Освен от стълбища вертикалните комуникации ще се осъществяват с помощта на 6 асансьора в източната част и 4 в западната.
Според предварителните разчети, необходими за завършване на обекта са около 6-7 млн. лв., информира инж. Братоев. В момента грубото строителство на обекта е почти завършено. Сградата е с монолитна стоманобетонова конструкция. Особеност на сградата са шестметровите конзоли. Те са направени по проект на проф. Минчо Димитров. Към настоящия момент е започнато изпълнението на окачената фасада, която придава съвременен облик на обекта. Предвижда се до края на юли тя да бъде готова. Като подизпълнител за нейното изграждане участва фирма “Метатрон”. Изпълнява се топла окачена фасада тип “Luxalon”, продукт на “Хантър Дъглас”. В долната част на фасадното решение ще бъде приложена облицовка от алуполик, производство на “Мицубиши кемикълс”.
Според сключения договор източната страна трябва да бъде напълно завършена и предадена през август т. г.

Гергана ДИМИТРОВА

www.stroitelstvo.info
----------------------------------------

СТРОИТЕЛСТВО

30 октомври 2003
Сградата на Метрополитена в София – с разрешение за ползване след повече от 15 години

Разрешение за ползване през септември получи от ДНСК сградата на Софийския метрополитен, която съвместява функциите на административна сграда, централен диспечерски пункт и диспечерски пункт за контрол на градския транспорт и автомобилното движение. Оголеният в продължение на 15 години железобетонен скелет на сградата вече е облечен в алуполик и други съвременни облицовки. Довършването на сградата стана възможно след като Столичната община предостави доизграждането й на "Джи Пи 1" ЕООД - съинвеститор и главен изпълнител на строителството. Източната част, в която ще се извършва управлението и контролът на градския транспорт в различните му разновидности, е на общината, а западната - на съинвеститорите. Общата РЗП е повече от 21 000 кв. м. В подземията се намират диспечерските пунктове на метрото, на първия етаж има информационен център, а на петия ще е администрацията на градския транспорт. 1-4 етаж са предназначени за административни офиси. На последния етаж са местата за възстановяване и отмора. В проектирането на сградата участват в различни етапи и фази арх. Чачевски и колектив, арх. Константин Колев и колектив, арх. Димитър Колев и колектив. Инж. Минчо Димитров има специално участие в проекта за конструкцията. Новият облик на сградата се дължи на окачените фасади "Luxalon" на "Хънтър Дъглас", като фасадите на долните етажи са специална облицовка алуполик.
154 разрешения за ползване са издали органите на Дирекцията за национален строителен контрол ( ДНСК) през септември. 11 от издадените разрешения са след приключените процедури по държавното приемане чрез държавни приемателни комисии и след приет протокол обр. 16.; 54 - са по общи доклади на строително-надзорни фирми и по протокол обр. 16 на ДПК.
83 от разрешенията за ползване са за по-леките категории строежи след доклади на лица, упражняващи строителен надзор. Има и 6 разрешения, издадени по докладите на длъжности лица в ДНСК и протокол обр.16. С разрешение за ползване през септември най-после е укрепеното свлачище в местността Кабакум и к.к. "Чайка"по пътя Варна - Златни пясъци; част от газификацията на Пазарджик с инвеститор "Овергаз", водоснабдяване в с. Храбрино, община Родопи; още няколко ВиК-обекта - напорен водоем в Бяла слатина, външен водопровод към помпената станция "Изгрев нова" в с. Царево, Бургаско. Разрешение за въвеждане в експлоатация имат и няколко промишлена халета и цехове за дървопреработка, мебели и сладкарски услуги, зеленчукопроизводство.

www.stroitelstvo.bg/?act=1&i_id=3226

ДНСК

Издадени разрешения за ползване през месец септември 2003 г. - 154 бр.
Строежи с по-голямо обществено значение
30.10.2003

Разрешение за ползване №486/19.09.2003 г. на строеж “Административна сграда, централен диспечерски пункт на “Метрополитен” ЕАД и диспечерски пункт за контрол на градския транспорт и автомобилното движение”, гр.София, с възложител Столична община.

www.dnsk.mrrb.government.bg/default.asp?r=17&m=390
----------------------------------------

Сградата на метрополитена в хармония с архитектурната среда

2002-12-09 09:48:46+02

Сградата на метрополитена в хармония с архитектурната среда
В София ще бъде създаден Център за управление на транспортното движение. Той ще се разположи в новата сграда на "Метрополитен" АД на ъгъла на бул. "Тодор Александров" и ул. "Антим I". На този етап 6-етажната постройка е издигната в груб строеж. Извършени са и някои довършителни работи във вътрешните помещения. Дълго време обектът беше "замразен" поради липса на средства. Общата разгъната застроена площ е 18 000 кв. м. Това я нарежда сред големите постройки в идеалния център.
Сградата е със специфичен архитектурен стил, който й придават фасадните елементи на последните етажи. Те ще бъдат частично остъклени, за да се открои по-добра гледка към булеварда. Предлагат се два варианта за изпълнение на довършителните работи. Ако преустройството тръгне, през зимата фасада ще се затвори . Допустимо е да се започне и с преразпределението на вътрешните площи.
Предпочетеният актуализиран проект за преустройството на сградата е разработка на колектив с ръководител арх. Константин Колев от фирма "Константин и партньори". Той е една от многото разработки, поръчвани през последните години от "Метрополитен" АД.
Според проектантите вътрешните преградни стени ще бъдат съобразени с нуждите на ползвателите. Ако се пристъпи към ново решение на фасадите, ще се наложат и промени както в конфигурацията на етажните плочи, така и в някои основни конструкции. От северната страна на сградата са развити стълбищните клетки. Терасите са изнесени на южната фасада откъм булеварда. Шестият, най-горен етаж е напълно завършен като стоманобетон, конструкции и някои преградни стени, които отговарят на бъдещите изисквания на метрото и на градския транспорт. Проектантите оптимизираха и големината на площите, от които се нуждае съвременното оборудване за наблюдение и контрол на транспортното движение. По този начин се освободи голяма част от вътрешните пространства, които ще бъдат предоставени и на други инвеститори, поясни арх. Константин Колев.
Строителството на сградата за управление и администрация на "Метрополитен" АД започва през 80-те години на миналия век по проект на арх. К.Чачевски. По онова време сградата е замислена като близнак от двете страни на бул. "Тодор Александров" (бивш "Найчо Цанов"), с топла връзка над булеварда. През 1999 г. се извършва препроектиране на вътрешните площи от арх. Д. Коев и арх. И. Янков, с което се актуализират функциите на постройката. Така тя се обособява като самостоятелна сграда с фасада откъм бул. "Тодор Александров".
През 2000 г. по задание на "Метрополитен" АД фирма "Константин и партньори" преработи до фаза технически проект още една оптимизация на функциите и вътрешното площно разпределение, като освободи допълнителни площи за подземни гаражи, усвои покривното пространство за атрактивни заведения в градинска среда и приведе конфигурацията на етажите към едно ново тълкуване на фасадите. За да се осигурят средства за завършване на обекта, Столичната община проведе търг за съинвеститори. Процедурата е одобрена от Столичния общински съвет. Според законовите разпоредби 12 месеца след подписването на договора съинвеститорите трябва да предадат сградата в завършен вид. На II етаж ще се разположи центърът за управление на метрото, а на IV и V етаж са залите с автоматизираната система за управление на светофарните уредби, движението на трамвайния, автобусния и тролейбусния транспорт. В центъра ще постъпва визуална информация от телевизионни наблюдения за обстановката по столичните улици, кръстовища и спирките на градския транспорт.
Подобни контролни центрове за наблюдение и управление на движението действат от години в редица европейски столици като Будапеща, Берлин, Париж, Рим и др.
Автор: Живко СИРАКОВ

www.eunet.bg/media/show_story.html?issue=288260165&media=15384024&class=22951182&story=288260166
----------------------------------------

Метростанция "Опълченска" ще захранва с ток новия транспортен център

(ДНЕВНИК) - 2004/6/28

Столичният метрополитен откри процедура за избор на изпълнител на разширението на контролно-разпределителните устройства на метростанция "Опълченска".
Изпълнителният директор на метрополитена Стоян Братоев поясни, че става дума за компания, която да изведе връзки и да извърши всички необходими дейности, за да се осъществява захранването на новия диспечерски център с енергия от метростанция "Опълченска".
На "Опълченска" има електрическа подстанция, каквито има при всяка метростанция, и чрез нея ще се захранва диспечерският център. Досега центърът беше в подземната част на сградата на ъгъла на улиците "Тодор Александров" и "Антим I". Захранването ставаше основно от трафопост, който е бил недостатъчен, сега това трябва да става изцяло от метростанцията, каза Стоян Братоев.
Центърът ще бъде събирателен за целия градски транспорт (трамваи, тролейбуси и автобуси).
Финансирането на поръчката става от средствата на Столична община, отпуснати за годината. Захранването на диспечерския център е планирано в бюджета и се финансира като едно от перата му, допълни Братоев.
Процедурата е обявена като малка поръчка и се провежда съгласно правилата на Наредбата за поръчките под праговете на Закона за обществените поръчки (ЗОП). По силата на тази наредба възложителят е решил да обяви открития конкурс, тъй като стойността на поръчката към датата на обявяването й е в границите на 100 хил. лв. до 600 хил. лв. без ДДС.
Гаранцията за участие в процедурата е 1000 лв.
Крайният срок за подаване на оферти за участие в конкурса на столичния метрополитен изтича на 12 юли. Срокът за изпълнение на поръчката, обявен в поканата за участие, е 4 месеца от сключване на договора с победителя.
Основно изискване към кандидатите в конкурса е те да имат предмет на дейност строителство. Компаниите следва също да имат изпълнени обекти от подобен характер за последните три години от съществуването си и да разполагат с необходимия персонал и технически средства за изпълнение на строително-монтажните работи. Максималният брой точки, с които може да се оцени една оферта, е 100.
В критериите за оценка с най-много точки - до 57, ще се оценява финансовата част на предложението, до 5 точки се дават за елементите на ценообразуването и до 3 точки - за аванс.
В техническата част на офертата до 15 точки ще се дават за професионализъм на екипа, до 10 - за технически възможности, до 8 - за референции, и до 2 - за срок на изпълнение.
----------------------------------------

АСПЕКТИ

Проблеми и перспективи за развитието на западното направление на централна градска част на София - бул. "Найчо Цанов"

След изграждането на вътрешноградската магистрала “Найчо Цанов” и връзката на Метрополитена с центъра естествено се налага нейното обемно-пространствено оформление, защото понастоящем е доста неугледно.

На терените, граничещи с магистралата, от центъра до ул. “Опълченска” са изградени разпръснато 5-6 - етажни жилищни блокове и поредица от недовършени сгради, които е естествено да бъдат включени в бъдещото градоустройствено решение. В останалата част, в западна посока, терените са почти незастроени или има паянтови, малоценни стопански постройки.
В края на 1999 г. Столичната община проведе национален конкурс за “Идеи за архитектурно-градоустройственото и функционално развитие на обществените пространства в централната градска част на София", към които бе проявен значителен интерес от страна на колегията. Като резултат в проектите бяха представени доста различни идеи, в които значима част бе отделена за подходящо обособяване и доразвиване на терени за нови важни обекти на държавното и местно управление и културата, а най-вече моделиране на жилищното строителство, съобразено със съвременните тенденции и европейските стандарти, именно в западното направление.
Теренът в началото на бул. “Найчо Цанов" бе определен като най-подходящ за разполагането на многофункционален вторичен градски център, оформен с търговски и обществени сгради, третиран като “Западна порта” на централната градска част. Също така в тази зона бяха приети преобладаващите предложения за ситуиране на обекта с изключително важно значение - храм-паметник на “Св. Княз Борис I”.
Като подходящо место за спортно-развлекателен и атракционен център бе предложен терен в зона Б-5 и сграда на Държавния цирк в парка “Боримечката”.
В началото на 2000 г. бе проведен също конкурс за изработване на идейно-комуникационно-транспортно решение за П.Г.Ч. на София, включващ изцяло територията на западното направление. В представените проекти се правят предложения за разполагането на подземни паркинги, гаражи в близост до метростанциите, чрез което се постига максимален ефект на използваемост.
Наличието на поредицата от идеи и предложения, резултат от проведените два конкурса и приетите предварителни проучвания за разработката на ОГП на София са солидна основа за изготвяне на конкретни планове за реализация.
Имайки предвид осъществяването на Метрополитена до центъра и магистралата “Найчо Цанов”, които придават вече значителност на тази градска част, необходимо е в най-близко бъдеще да бъде обявен предвидения в програмата на Г.Н.С. градоустройствен конкурс. В обемно-пространствено отношение бъдещото строителство требва да бъде в ясна композиционна връзка със съществуващите жилищни блокове и обществени сгради от запад и изток - бул.“Стамболийски” и ул. “Пиротска”.
Преди обявяването на конкурса желателно е да се проведе информационна среща с колегията, на която да се обсъдят конкретните проблеми, залегнали, представени и изяснени в конкурсната програма.
Да се създаде възможност, предварително да се проведат от съответните ведомства и инстанции, инвестиционни операции от заинтересовани наши и чужди инвеститори, с цел да се обезпечи готовността за непосредствена реализация след приключването на конкурса и се осигури нормално планиране и насочване на инвестициите.

aspekti.atlasBAD.com/index.php?content=54
----------------------------------------

ЛОЗЕНЕЦ – РАЙ ЗА ДАЛАВЕРАДЖИИ И АД ЗА ОГРАБЕНИ

В изпълнение на Решение № 69 по Протокол № 62 от 15.09.1999 г. на Столичния общински съвет и Заповед № РД-562-212/15.10.2001 г. на Кмета на СО, на основание чл. 35, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 13.12.2001 г. се скючва договор за замяна на недвижими имоти между Столична община /СО/, със седалище в гр. София, ул. “Московска” № 33, БУЛСТАТ Ю 000696327, представлявана от Кмета СТЕФАН АНТОНОВ СОФИЯНСКИ – ЕГН 5111076802, с лична карта № 184354370, изд. на 28.06.2000 г. от МВР-Полиция, гр. София, от една страна и от друга Румен Спасов Стоев – ЕГН 5908106264, в качеството му на представител на “ЕВРОПЛАН” ООД със седалище в София и адрес на управление ул. “Любен Каравелов” № 17 вписано в Търговския регистър по фирмено дело 14312/1993 г. при СГС, парт.№ 9723, том 131, рег. I, стр. 58, БУЛСТАТ Ю 831040723, данъчен № 2227012741 за следното:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА прехвърля на фирма “ЕВРОПЛАН” ООД чрез неговия Управител Румен Спасов Стоев, а той приема общински недвижим имот – частна общинска собственост (АОС № 3875/29.01.1997 г. на СО – Район “Лозенец”), а именно: ПРАЗНО МЯСТО, находящо се на ул. “Бигла”, съставляващо урегулиран поземлен имот – парцел VI-344, от квартал 182, местност “Лозенец” по плана на гр. София, одобрен със заповед № РД-09-50-389/15.08.1996 г., целият с площ от 792 кв.м., предвиден съгласно ЧЗРП, за жилищна сграда със застроена площ от 240 кв.м. на пет етажа, подземни гаражи и терасовиден етаж, с обща РЗП около 2000 кв.м., при съседи бул. “Пиротски”, парцел I-1269, 184 и 185 и новопроектирана улица.

Срещу прехвърления имот фирма “ЕВРОПЛАН” ООД чрез неговият управител Румен Спасов Стоев, прехвърля на Столична община, а Столична община, чрез Кмета Стефан Софиянски е приел следните собствени на фирмата девет “панелки”, находящи се в гр. София, седем от които в първи и пети микрорайони на ж.к. “Люлин”, а останалите в ж.к. “Дружба” и ж.к. “Левски – Зона В”, придобити съгласно нотариални актове на 17, 21 и 22 ноември 2000 г., 4, 5, 11, 18 и 22 декември 2000 г. и на 26.07.2001 г., удостоверени от нотариус Борис Янков, вписан в Регистъра на Нотариалната камара под № 258, с район на действие СРС, вписан в Службата по вписване в им.п. 113983, вх.рег.№ 32462, акт № 63, том LLXI, дело № 28312 от 2000 г.

Цените на заменяните имоти, определени от лицензирани експерти оценители по пазарни цени, са както следва – на общинският имот в размер на 233 352 лв., а на имотите собственост на заменителя фирма “ЕВРОПЛАН” ООД в размер на 233 802 лв., без включен ДДС. Данъчната оценка на общинския имот е определена в размер на 22 556.20 лв. Съгласно данъчно удостоверение № 19 - 2418/22.10.2001 г. на ДП “Лозенец”.
Данъчните оценки на имотите на фирма “ЕВРОПЛАН” ООД са определени в размер на 180 674.30 лв. съгласно удостоверения на ДП “Люлин”, ДП “Подуяне” и ДП “Искър”.

Страните по договора се споразумяват и заменителят “ЕВРОПЛАН” ООД чрез неговия Управител Румен Спасов Стоев, благородно заявява, че се отказва от получаване на разликата в цените на имотите и е заплатил дължимите данъци и такси в размер на 4714.93 лв. представляващи 2% данък по ЗМДТ и 4224 лв. представляващи 2% режийни разноски. Направените разноски от Столична община по оценка на заменяните имоти са в размер на 1560 лв.

Съгласно чл. 18 от Закона за собствеността, договорът за замяна прехвърля собствеността върху заменените имоти и има силата на нотариален акт. Договорът е съставен в осем еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и по един за район “Лозенец”, район “Люлин”, район “Искър”, район “Подуяне”, Службата по вписване и Службата по кадастър.

На 27.12.2001 г., само две седмици по-късно, между Столична община представлявана от Кмета Стефан Антонов Софиянски, от една страна и от друга Румен Спасов Стоев, в качеството му на представител на “ЕВРОПЛАН” ООД се сключва анекс към Договор № РД-562-273/13.12.2001 г. за поправка в същия: В точка I., ред пети, вместо - парцел VI-344, да се чете парцел VI-388, вече при съседи на парцела по скица: ул. «Бигла», ул. «Златовръх», парцел VII-544 (отреден за имот пл.№ 388) и парцел IV-СО (отреден за Столична община). Съгласно чл. 18 от Закона за собствеността, същият анекс към Договор № РД-562-273/13.12.2001 г. има силата на поправка на нотариален акт.

На 29 декември 2001 г. (събота), нотариус Борис Янков, в канцеларията си на бул. “Патриарх Евтимий” № 9, ет. 1, съставя нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу погасяването на парично задължение на “ЕВРОПЛАН” ООД в размер на 240 000 лв. към “СТРОЙ ЦЕМ ИНК” ООД вписано в Търговския регистър при СГС по фирмено дело № 10245/2000 г., пратиден № 57819, том 637, рег. I, стр. 59, възникнало по силата на Договор за паричен заем от 10.10.2000 г. сключен между страните. С това изпълнение “ЕВРОПЛАН” ООД представлявано от Румен Спасов Стоев счита, че напълно удовлетворява вземането на “СТРОЙ ЦЕМ ИНК” ООД представлявано от 65-годишния тогава ДОНЧО ТОДОРОВ КОСТОВ, лична карта № 158173055/24.01.2000 г. издадена от МВР-София, ЕГН 3606196840.

“ЕВРОПЛАН” ООД представлявано от Румен Спасов Стоев прехвърля правото на собственост на “СТРОЙ ЦЕМ ИНК” ООД представлявано от ДОНЧО ТОДОРОВ КОСТОВ върху следния свой недвижим имот, а именно: ПРАЗНО МЯСТО находящо се в гр. София, ул. “Бигла”, съставляващо урегулиран поземлен имот – парцел VI-388 от квартал 182, местност “Лозенец” по плана на гр. София, одобрен със Заповед РД-09-50-389/15.08.1996 г., целият с площ от 792 кв.м. при съседи: ул. “Бигла, ул. “Златовръх”, урегулиран поземлен имот VII-544 и урегулиран поземлен имот IV-544 за СО. Данъчната оценка на имота е в размер на 22 556.20 лв., съгласно Удостоверение № 09-19-2992/19.12.2001 г. на ТДД-София, ДП “Лозенец”.

Преобретателят на имота “СТРОЙ ЦЕМ ИНК” ООД представлявано от Дончо Тодоров Костов (67 годишен) заявява, че е съгласен и приема прехвърлянето на имота подробно описан в нотариален акт № 11, том V, рег.№ 39300, дело № 870 от 2001 г. /следва/

----------------------------------------
ПОИМОТНА ПАРТИДА № 153885 за период от 01.01.1998 до 17.03.2003
за Поземлен имот, Градски, УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ГР. СОФИЯ,
площ: 792.0000, пл.о.: 388, кв. 182, парцел 6, по рег.план: ЛОЗЕНЕЦ
----------------------------------------
Дата: 29.12.2001 Вид акт: ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪЛГ
Нот. Акт: ПРЕХВЪРЛЯНИЯ, т. 157 № 153 / 2001 г.
Страни: ПРЕХВЪРЛИТЕЛ: ЕВРОПЛАН Ф.Д.14312/1993/ОС София град, ГР. СОФИЯ
ПРИЕМАТЕЛ: СТРОЙ ЦЕМ ИНК Ф.Д.10245/2000/ОС София град, ГР. СОФИЯ
Перс.парт.157920, 217318
----------------------------------------
Дата: 27.12.2001 Вид акт: АНЕКС КЪМ ДОГОВОР
Нот. Акт: ПРЕХВЪРЛЯНИЯ, т. 20 № 14 / 2001 г.
Страни: ОТЧУЖДИТЕЛ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Ф.Д. 69/6327/ЕКПОУ, ГР. СОФИЯ
ПРИЕМАТЕЛ: ЕВРОПЛАН Ф.Д.14312/1993/ОС София град, ГР. СОФИЯ
Перс.парт.43, 157920
----------------------------------------
Дата: 13.12.2001 Вид акт: ЗАМЯНА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
Нот. Акт: вписванияНИЯ, т. 018 № 267 / 2001 г.
Страни: ЗАМЕНИТЕЛ 1: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Ф.Д. 69/6327/ЕКПОУ, ГР. СОФИЯ
ЗАМЕНИТЕЛ 2: ЕВРОПЛАН Ф.Д.14312/1993/ОС София град, ГР. СОФИЯ
Перс.парт.43, 157920
Бележка: СО ПОЛУЧАВА АПАРТАМЕНТИТЕ ВИЖ АКТА
----------------------------------------

ЕВРОПЛАН ООД

Адресна информация:
Офис: 1, София 1000, ул. Любен Каравелов 17, вх. А, ет. 1 ап. 1 - офис
тел.: 981 15 52, 981 38 57 факс 980 07 93
evroplan@mail.bol.bg
Офис: 2, София 1421, ул. Маслиново клонче 2 - производствена база
тел./факс 925 04 38
Дейност:
Раздел: 02.08 (Довършителни и ремонтни работи)
Довършителни и ремонтни работи. Доставка, изработка и монтаж на настилки, облицовки и детайли от гранит, мрамор, варовик.
Раздел: 07.19 (Настилки и облицовки)
Гранити, мрамори, варовици, агломерати на гатерни и стандартни плочи. Монтаж настилки, облицовки. Изработка на плотове за кухни, бар плотове, подпрозоречни первази, стъпала, детайли по проект. Облицовки на камини. Шлайфане, преполиране на каменни настилки.

symbol.bg/bg/firms_details.asp?ID=3334
----------------------------------------

Изпълнителната власт да решава проблемите съобразно закона
Mon 22 Feb 16:36:25 1999 EET

Изпълнителната власт да решава проблемите съобразно закона
• Светослав Лучников, председател на комисията по правните въпроси и законодателство срещу корупцията в НС, пред в."Имоти"

Законът за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти (ЗОСОИ) е пределно ясен и не създава никакви затруднения на тия, които трябва да го прилагат, ако те имат доброто желание да го направят. Моето впечатление обаче е, че в повечето случаи бюрокрацията, която трябва да изпълнява този закон, се настрои против претенциите на собствениците. Бюрокрацията не може да се отърве от своето изкривено съзнание, че държавната собственост и държавният интерес били неприкосновени и стояли над интересите на гражданите. Няма такова нещо. Бюрократите не можаха да се научат да мислят с категориите на демократичното гражданско общество, според което
ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
СА НА ПЪРВО МЯСТО
Държавата е създадена да обслужва тези права, а не да им пречи. Предубеждението към частната собственост твърде дълбоко е залегнало в съзнанието на нашата бюрокрация и пречи за правилното прилагане на ЗОСОИ. Затова в повечето случаи чиновниците търсят всякакви аргументи да направят спънки на гражданите - изискват от тях да представят документи и декларации, които законът не предвижда. Разтакават хората, убеждават ги да се откажат от правата, които имат, и да изберат други форми на удовлетворение. Това дразни гражданите. Освен това цялата процедура се превърна в нетърпима по своята мудност операция, от която човек понякога заради здравето си е в състояние да се откаже. Преписките на гражданите се разглеждат много бавно, което още повече ги изнервя. Но то се прави с определена цел - да намали желаещите да възстановят принадлежащите им по право имоти.
Първоначално срокът за подаване на искания за обезщетения беше 22 май 1998 г.. Вярно, че самите граждани се позабавиха с документите, но на много места областните управи и дори министерствата, които трябваше да приемат исканията, не бяха готови да го направят, не бяха организирали съответните служби и просто връщаха гражданите. Оказа се, че
ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИ
И МИНИСТЕРСТВАТА НЕ СИ ВЪРШАТ РАБОТАТА
Това наложи да продължим срока до 22 ноември 1998 г. Въпреки това в последните дни постъпиха масово искания, които, разбира се, не можеха да се обработят в срок. Тогава според закона "мълчаливите откази", защото повечето молби завършваха с мълчаливи откази, трябваше да се получат най-късно до 29 януари т.г. Това предизвика смут както между изпълнителните органи, които трябваше да спазят срока, така и между съдилищата, които вече са затрупани с всички нерешени преписки. Това наложи да се продължи срокът за обжалване на мълчаливия отказ до края на тази година, което дава възможност на съответните администрации да решат доброволно въпросите в този срок, без нищо да ги смущава. Сега обаче се яви една друга обективна пречка. Областите се реорганизираха. От класическите 9 те станаха 28. Това, разбира се, налага прехвърляне на преписките от една областна управа в друга. Това също предполага известен период на адаптация и реорганизиране и е свързано с нова преписка. Всичко изброено поражда недоволство у гражданите, защото компенсаторните записи или удостоверенията за компенсаторни записи, които те трябва да получат, ще се забавят. В това време раздържавяването върви и техните възможности да участват със своите записи в масовата и в касовата приватизация намаляват. Много от обектите вече са приватизирани. Това също ощетява гражданите, но на подобна административна реформа трудно се противодейства. Освен това мъчно се схващат някои елементарни неща. Законът (ЗОСОИ) е изграден върху едно много просто положение. Там, където отчуждената земя или сграда не може да се върне реално, защото е престанала да съществува или е преустроена по начин, по който не позволява реалното й връщане,
НЕЙНИЯТ СОБСТВЕНИК ПОЛУЧАВА СЪСОБСТВЕНОСТ В СЪЗДАДЕНИЯ ВЪРХУ ТАЗИ ЗЕМЯ ОБЕКТ
Начините обикновено са присъединяване или преустрояване. Тази проста постановка толкова време вече не можа да се възприеме.
В това отношение на много места се сблъскваме с нежеланието на изпълнителната власт да реши въпросите. Не става дума да ги реши в интерес на гражданите, а съобразно постановките на закона.
Напоследък по законодателен път се наложи едно изменение, в което се казва, че когато отчуждените имоти са включени в активите на държавни предприятия, които подлежат на приватизиране, тогава собствениците се обезщетяват само с акции от тези предприятия и с компенсаторни записи. Т.е. вариантът съсобственост в този случай, когато имотът е включен в активите на държавно предприятие, се изключва. Това беше много неблагоприятно, не можахме да се преборим в НС с тази поправка. Но другите благоприятни за някогашните собственици текстове са валидни - остана правото на гражданите в продължение на 5 години от връщане на собствеността да не плащат данъци. Остана и много важната алинея, според която, ако възстановеният имот се ползва от държавно предприятие или от държавно дружество или дори от приватизирано дружество, данъкът върху земята и върху възстановения имот да се плаща от наемателя за сметка на наема. Защото се получаваше така: наемателят беше принуден да плаща данъка и наема и така беше два пъти ощетен.
УДЪЛЖИХМЕ СРОКА
НА ОБЖАЛВАНЕ,
КОЕТО Е БЕЗПЛАТНО
Съдилищата още се колебаят в решаването на казусите, защото все още нямат постоянна практика в разглеждането на такива спорове. Да се надяваме, че ще дават по-справедливо решение.
Често се срещат и недоволства, че с компенсаторните записи нищо не може да се направи. Но това не е така, защото с компенсаторни записи може да се участва във всички приватизационни сделки. Сега се очаква, когато предприятията не могат да бъдат приватизирани изцяло, защото не представляват интерес, да се продава тяхното имущество. Така че комнпенсаторните записи имат своята стойност. Доколкото знам, на борсата се продават на цена 40% от номинала. Така че не са съвсем нищо, но не са и това, което се очакваше да бъдат, защото приложението на ЗОСОИ и приватизацията много се забавиха.
Жалбите, които получавам, са безкрайно много. Но голяма част от тях се дължат на недоразумения. Някои от бившите собственици смятат, че трябва да бъдат обезщетени за отчуждени имоти, за които са получили заплащане. Това са имоти, отчуждени по ЗТСУ, за планово изграждане на населени места, за благоустройства по Закона за собствеността. За тези отчуждения гражданите са получили заплащане. Закон от 25 февруари 1992 г. им даде възможност, когато имотите им са отчуждени и не са употребени за целта, за която са отчуждени, да искат разваляне на отчужденията. Според този нормативен акт гражданинът си получава отчуждения имот срещу връщане на полученото обезщетение. Това е съвсем различен случай, това е съвсем различна процедура и при нея се действа чрез общините и кметовете. Но хората бъркат тази процедура с реституцията, която се отнася само за безвъзмездно отчуждаване на имоти по т.нар. закони за национализацията. Така че много често стават обърквания между двете неща. Това са най-честите грешки. А другите са тези, които вече споменах - протакане, изискване на ненужни документи, обезщетяване с компенсаторни записи, когато е възможна реална съсобственост, недаване на реална собственост, независимо че е 100% допустима. Това е. Аз не съм длъжен да отговоря на тъжителите, но се опитвам да давам писмен отговор на всеки, за да помогна на колкото се може повече хора.
Напоследък се говори и за отчуждаването на имоти по Закона за държавните имоти, когато става дума за обществени нужди. Преди процедурата беше такава - областният управител издава акт за одържавяване и гражданинът, ако е недоволен, има право да обжалва в съда. Сега ние го направихме обратното. Ако не може да се постигне доброволно споразумение - за отчуждаването, за цената и т.н., тогава областният управител е длъжен да потърси съда и да обжалва решението на гражданина. Но гражданинът не е принуден да обжалва някаква заповед, а областният управител може да иска съдът да прогласи отчуждаването при спазването на всички законни условия. Така или иначе, хората сега могат да получат действителни обезщетения по пазарни цени и да удовлетворят свои необходимости. Така са решени нещата и по света. Ние сега се върнахме към световната практика по този въпрос. Вече и при нас е така: не може реално да се вземе, преди да се плати по определена от вещите лица пазарна цена.
В писмата, които получавам, често има предложения за изменения в закона (ЗОСОИ). ЗОСОИ толкова нашумя, стана толкова скандален, че нищо повече по законодателен път не може да се направи. Трябва да се признае, че около Закона за обезщетение на собствениците на одържавени имоти бяха създадени настроения срещу реституцията, които са необосновани, но и необратими. Затова повече промени са абсолютно невъзможни.

Записа Милена ЧЕРВЕНОВА
----------------------------------------

СОФИЙСКИТЕ КЛАНОВЕ

mediapool.bg/site/forum/forum7.shtml

Имаше ли корупция в управлението на София през последните 8 години? Ще намалее ли корупцията, или наопаки ­ ще се възпроизвежда, ако тя продължава да бъде най-зорко пазената общинска тайна? И двата въпроса са риторични и не се нуждаят от отговор. По-важен е третият: докъде новото дясно обединение за управление на столицата ще позволи да се разплете чорапът на миналите странни и срамни сделки.
Засега новината е повече от добра. Налице е първата развалена сделка, сключена скандално между двата тура на местните избори, от която софиянци губят 35 млн. лв. Учреденото набързо дружество "София сити къмпани" ще бъде анулирано. Падна и първата жертва ­ бившият шеф на общинската фирма "Софийски имоти" Тошко Добрев, акуширал договора, вече не е нито председател на съветниците от фракцията на "Баба, дядо и внуче", нито неин член. Той самият нажалено се представи като изкупителна жертва и посочи, че не може той да е единственият виновник за всичко, случвало се през последните два мандата на управлението на столичния град.
Ако той остане наистина единственият грешник, целият скандал, разтърсил петте десни партии, не би имал смисъл. Но засега и десните лидери уверяват, че ще продължат проучванията на общинските фирми и ще вадят на светло всичко скандално, случило през годините.
Председателят на СОС Владимир Кисьов обеща до 19 януари проверките на сделките на общинската фирма "Софийски имоти" да приключат. Идва редът и на "Метрополитен" ЕАД, дано да не бъде пожален, а проверките да се окажат само едно хвърляне на прах в очите.
Друг е въпросът, дали така безпроблемно ще може да се спасят парите на софиянци. Защото схемата: апортиране на общински имоти в частно дружество ­ увеличение на капитала на фирмата ­ продажба на активите на много по-висока цена, е действала през годините и сигурно загубите ще се окажат много и болезнени за столичани.
Остава да бъде изпълнен само Законът за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти (ЗОСОИ), който е пределно ясен и не създава никакви затруднения на тия, които трябва да го прилагат, ако те имат доброто желание да го направят. Защото в противен случай ще гледаме Европа през крив макарон...
След дългата поредица от неуместни решения, вземани от две правителства най-често под натиска на чисто конюнктурни (меко казано) интереси, собствениците на принудително одържавени имоти напълно загубиха представа какво е това законност и по какъв начин техните уж неоспорими права могат да се реализират. Може би точно това е била целта на първоначалната задача, която политиците си поставиха:

"Как да върнем нещо, без да дадем нищо."

oshte.info/doc/other/006.htm
----------------------------------------

Офшорките емигрират от Кипър

(ТРУД) - 2003/10/9

В България „офшорка" все още е мръсна дума. Хората обикновено я асоциират със съмнително дружество, което крие данъци. В икономиката офшорната фирма е свързана с процеса на т. нар. данъчно оптимизиране. Произходът на думата идва от "английското „оф шор" - извън брега, защото обикновено фирмите се регистрират на територията на дадена държава или зона, но приходите им са от друго място.

Офшорните компании възникват в периода на икономическа стагнация между двете Световни войни. През 1929 г. в Люксембург е приет първият закон, който освобождава от данъци фирмите, чиито приходи идват от чужбина.
Световната практика е дивидентът от дялове в търговско дружество да се облага. У нас данъкът е 15 на сто. На практика се получава двойно облагане, защото, преди да се стигне до дивидент, е платен данък печалба.
Заради анонимността на акционерите, офшорката е удобен начин да се скрие истинският собственик на едно дружество.
Броят на компаниите, регистрирани в държави или зони, където се плащат по-ниски данъци, нараства с всяка година, показва проучване на „Труд". Справка в правноинформационната система „Дакси" сочи, че към момента в България работят повече от 1000 регистрирани в офшорни зони фирми.
Доскоро най-предпочитаната зона за регистрация беше Кипър. Предимството е, че там имат регистрации много руски фирми, с които може да се прави бизнес на място. Когато имате сметка в една и съща банка, транзакциите се правят много по-бързо и с по-малко разходи. Освен това Кипър е териториално най-близо до нас, предимство е и еднаквият часови пояс.
До началото на 2003 г. в Кипър се плащаше данък от 4,25%. За да ускори приемането си в Евросъюза, страната вдигна ставката на 10%. На практика това обезсмисля регистрацията с оглед на пестенето на данъци. Регистрираните до 2002 г. фирми обаче ще плащат данък от 4,25% до края на 2005 г.

Автор: Емил ПЕТРОВ
----------------------------------------

Всяка година в света се регистрират над 100 000 офшорни фирми, показва статистиката. Най-често тези компании се създават, за да се избегне т. нар. корпоративен данък - от собствеността в други компании.
Например ако имате дял във фирма и получите дивидент от нея, у нас плащате върху него данък от 15%. Преди да се стигне до дивидент, фирмата веднъж е платила данък печалба.
Ако регистрирате офшорна компания, тя няма да плаща данък дивидент или ще плати доста по-нисък налог от 1 5% за участието си в български фирми.
Офшорните компании възникват в периода на икономическа стагнация между двете световни войни. През 1929 г. Люксембург приема първия закон, който освобождава от данъци фирмите, чиито приходи идват от чужбина.

Островът на Афродита

Предимството на Кипър е териториалната близост и същия часови пояс, както у нас. Там са регистрирани и много руски фирми, с които може да се прави бизнес на място. Когато имате сметка в една и съща банка, транзакциите се правят по-бързо и с по-малко разходи.
До началото на 2003 г. в Кипър се плащаше данък от 4,25%. За да ускори
приемането си в Евросъюза, страната вдигна ставката на 10%. На практика това обезсмисля регистрацията с оглед на пестенето на данъци. Регистрираните до 2002 г. фирми обаче ще плащат данък от 4,25% до края на 2005 г.

Анонимността гарантирана

Освен за спестяване на данъци офшорните фирми се използват и за скриване на истинските собственици, фирмата се регистрира с т.нар. номинални директори и акционери. Най-често това са местни лица. Те изпълняват само представителни функции, защото в действителност управлението и собствеността се държат от други лица.
При проверка в регистрите обикновено се стига само до номиналните директори и акционери. За да се разберат истинските собственици, трябва да се направи съдебно или полицейско разследване. За да се стигне до него обаче, офшорката трябва да е свързана с престъпление. Дори и при тази проверка може да се окаже, че собствениците остават в неизвестност.

Полезно е да знаете

Основа за развитие на офшорния бизнес е приватизацията в България. Теоретично Офшорките са всъщност пощенски кутии. Затова в тях работели само двама души - шеф и касиер. В много от представителствата са наети българи, независимо, че собствеността е например руска. Токова е положението и в миниатюрната централноамериканска държава Белиз.

Последна дата на обновяване 8.7.201057973 посещения