Лалю Василев Метев
Iniuria non excusat iniuriam

София 1000, meteff@abv.bg
Начало
Правосъдие
Експроприация
Кланове и кръгове
Деловодна справка
Лев цимент
За контакти
Линкове
 
Друг сайт
English

Деловодна справка

Деловодна справка

ВАС III отд. а.х.дело№ 5466/2004 Васил Метев с/у МРРБ
www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/4cc994787f202340c2256ebd002cb13b?OpenDocument
СГС III-З а.х. дело№ 2132/2003 Васил Метев с/у Областен управител - София Р/О
СГС III-Б а.х.дело№ 794/2003 Васил Метев с/у СОС на Столична община (СОАП) Р/О
ВАС III отд. а.х.дело№ 2400/2004 Областен управител - Плевен с/у Васил Метев и др. Р/О
www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/2da8fa85b986e055c2256e5a004a20d8?OpenDocument
ВАС IV отд. а.х.дело№ 1175/2004 Васил Метев с/у СГС Р/О
www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/27759e648beb6385c2256e37002bdae3?OpenDocument
ПлОС н.о.х. дело№ 1621/2003 Областен управител - Плевен с/у вещо лице !!?
ПлОС а.х. дело№ 102/2002 Областен упр. Плевен с/у Васил Метев Р/О
ВАС III отд. а.х.дело№ 10568/2003 Васил Метев с/у СГС Р/О
www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/88eff795e5b37a04c2256df10030512a?OpenDocument
СГС III-З а.х. дело№ 2132/2003 Васил Метев с/у Областен управител - София Р/О
ВАС а.х. дело№ 767/2003 Поправка на ЯФГ в решение № 3567/2003 на ВАС - IV отд. Р/О
www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/91cdd95f66b42ab9c2256cbc0035c4de?OpenDocument
СГС III-Б а.х.дело№ 794/2003 Васил Метев с/у СОС на Столична община (СОАП) Р/О
СГС II-A ч.гр.дело№ 1886/2003 Васил Метев и др. с/у СРС (ВПК Банкя, СО и МРРБ) Р/О
ВАС IV отд. а.х.дело№ 767/2003 Васил Метев с/у Столична община Р/О
www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/91cdd95f66b42ab9c2256cbc0035c4de?OpenDocument
ВАС III отд. а.х.дело№ 10668/2002 Васил Метев с/у Областен управител - София Р/О
www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/ae78cc4764c26e9cc2256c83003b001e?OpenDocument
ВАС III отд. а.х.дело№ 8712/2002 Балъкчиев с/у Областен управител - Плевен Р/О
www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/ae73fa8bc7c725eec2256c4c0024d656?OpenDocument&Highlight=0,%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8A%D0%BA%D1%87%D0%B8%D0%B5%D0%B2
СРС II г.о. и.м. вх.№ 24846/23.08.2002 Васил Метев с/у СО и Областен управител - София
СРС II г.о. 48 състав гр. дело№ 9215/2002 Васил Метев с/у ВПК-Банкя, СО и МРРБ - без дв.
ПлОС а.х. дело№ 102/2002 Васил Метев с/у Областен управител - Плевен Р/О
ВАС III отд. а.х.дело№ 2289/2001 Областен управител - Плевен с/у Васил Метев Р/О
www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/e0f306a5b5c3a6fdc2256a1c0042432d?OpenDocument
ВАС III отд. а.х.дело№ 7906/2001 Областен управител - Плевен с/у Васил Метев Р/О
www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/50ecf4dc1f7628e1c2256ad8003fa5e0?OpenDocument
ВАС 5-чл. а.х.дело№ 3784/2001 Васил Метев с/у МРРБ
www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/0103f78e6be5fe39c2256a48002f5c99?OpenDocument
ВАС III отд. а.х.дело№ 4416/2000 Васил Метев с/у МРРБ Р/О
www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/a971354b3a6d18f3c2256900004970bb?OpenDocument
ПлОС а.х. дело№ 78/2000 Васил Метев с/у Областен управител - Плевен Р/О
СГС III-Е а.х. дело№ 1086/2000 Васил Метев с/у Областен управител - София Р/О
СГС III-Г а.х. дело№ 697/2000 Васил Метев с/у Столична община Р/О
СГС III-Д а.х. дело№ 410/2000 Васил Метев с/у Областен управител - София
СРС II г.о. 44 състав гр. дело№ 1960/1999 ВПК-Банкя с/у Столична общ. и МРРБ
ВАС 5-чл. а.х.дело№ 5979/1999 Кирхдорфер Цемент с/у МРРБ
www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/1d37e4e8260537da422567fa003f1eb0?OpenDocument
ВАС IV отд. а.х.дело№ 3079/1999 Кирхдорфер Цемент с/у МРРБ
www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/7afeaae4c765ba6d42256771003ed8c0?OpenDocument
----------------------------------------

С КАКВО СЕ ЗАНИМАВА ПРОКУРАТУРАТА В БЪЛГАРИЯ?

Срещу Николай Николов Маринов, областен управител на Плевен, тече проверка с оглед твърдения за извършено престъпление по чл.283Б от НК наредена с разпореждане №1174/10.09.2002 на В. Савова - Прокурор в Окръжна прокуратура гр. Плевен във връзка с неизпълнение на влезли в законна сила решения на ВАС и Окръжен съд - Плевен.

Срещу инж. Милчо Здравков Илиев, бивш областен управител на Плевен, тече проверка с оглед данни за престъпление по чл.282 от НК наредена с разпореждане №463/28.03.2001 на Ив. Шарков - Прокурор в Окръжна прокуратура гр. Плевен по отношение на отказ от изпълнение на влезли в законна сила решения на Окръжен съд - Плевен и ВАС.
----------------------------------------

Дата: 30.06.2005
Касае: Други
Вх. номер: 7667
Вид: Молба

Подател: Васил Лалев Метев
Адрес: гр.София ул."Раковски"№122 вх.Б ап.17
Относно: Изпълнителен лист по ах.д.№855/2005г. на ВАС-5чл.1к.

ВАС Дело:

Посока: Четвърто отделение

Регистрирал: Малина Паунова

Резолюция: Да се издаде! - 05.07.05г.
Разпореждане:
Дата: 24.06.2005
Касае: Дело
Вх. номер: 7370
Вид: Молба за отмяна

Подател: Васил Лалев Метев
Адрес: гр.София ул."Раковски"№122 вх.Б ап.17

Дело: 362 от 2005 г.

Съд: ВАС

ВАС Дело:

Посока: Петчленен състав - I колегия

Регистрирал: Малина Паунова

Резолюция:
Разпореждане:
ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

4788 / 2005

По жалба (протест) на

Васил Лалев Метев
гр.София ул."Раковски"№122 вх.Б ап.17

срещу

Реш. по адм. дело № 2132/2003 на СГС
Докладчик
Статус Насрочено
Материя ЗОСОИ Местонахождение Адвокатска стая
Вид касация Заседания 06.10.2005 14:00
Образувано на 19.05.2005 г. Деловодител Ваня Миланова

Скaнирани документи

Списък на призованите лица за 06.10.2005 14:00

СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 4788/2005 г. ,
насрочено за 06.10.2005 14:00 зала № 3

В какво качество
са призовани Име на призованото лице Местожителство и адрес
или съдебен адрес Забележка
1 жалбоподател Васил Лалев Метев гр.София ул."Раковски"№122 вх.Б ап.17 -
2 ответник Областен управител област София гр. София ул. "Алабин" 22 Призовката връчена - ю.к. Мирина на 04.07.05г.-


М.К.

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав - I колегия

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

855 / 2005

По жалба (протест) на

Бойко Здравков Георгиев
гр.София ул."Велико Търново"№26

срещу

Реш. по адм. дело № 767/2003 на ВАС
Докладчик Веселин Ангелов Статус Определено
Материя Отмяна по чл.41 ал.1 от ЗВАС (чл.231 от ГПК) Местонахождение СГС - 30.06.05 г.
Вид отмяна Заседания 07.04.2005 09:00
02.06.2005 09:00
Образувано на 26.01.2005 г. Деловодител Лидия Койчева
Свършено на 02.06.2005 г.

Скaнирани документи

Списък на призованите лица за 02.06.2005 09:00

Протокол от заседание на 07.04.2005

Протокол от заседание на 02.06.2005

Определение №6121 от 30.06.2005

ОТМЕНЯ определението си от 02.06.2005 г. за даване на ход по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Бойко Здравков Георгиев от София за отмяна по реда на чл. 233, ал. 2 от ГПК на решението на Софийския градски съд, постановено на 14.06.2002 г. по адм. дело № 697 от 2000 г., оставено в сила с решение на Върховния административен съд от 10.04.2003 г. по адм. дело № 767 от 2003 г., като процесуално недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 855 от 2005 г. по описа на Върховния административен съд - 5-членен състав.
ОСЪЖДА молителя да заплати на ответника Васил Лалев Метев сумата 250 лв., представляваща разноски по делото.
Определението е окончателно.

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав - I колегия

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

362 / 2005

По жалба (протест) на

Васил Лалев Метев
гр.София ул."Раковски"№122 вх.Б ап.17

срещу

Реш. по адм. дело № 5466/2004 на ВАС
Докладчик Фани Найденова Статус Определено
Материя Частни производства Местонахождение ВАС - ІІІ отд. - архив
Вид частна жалба Заседания ЗАКРИТО
Образувано на 12.01.2005 г. Деловодител Катя Добринова
Свършено на 21.03.2005 г.

Определение №2525 от 21.03.2005

ОСТАВЯ В СИЛА определение №9666/22.11.2004 г. по адм.д. №5466/2004 г. на Върховния административен съд, трето отделение.
Определението е окончателно.

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

5466 / 2004

По жалба (протест) на

Васил Лалев Метев
гр.София ул."Раковски"№122 вх.Б ап.17

срещу

Заповед № РД-02-14-147/1999 на МРРБ
Докладчик Татяна Хинова Статус Определено
Материя Жалба обезщетение Местонахождение ВАС Архив 21.03.2005г
Вид първоинстанционно Заседания 27.10.2004 14:00
Образувано на 24.06.2004 г. Деловодител Магдалена Георгиева
Свършено на 27.10.2004 г.

Скaнирани документи

Списък на призованите лица за 27.10.2004 14:00

Протокол от заседание на 27.10.2004

Определение №9666 от 22.11.2004

ОТМЕНЯ определение от 27.10.2004г, с което е даден ход по същество на делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Васил Лалев Метев против заповед № РД-02-14-147 от 25.01.1999г на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.5466/2004г по описа на Върховен административен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

2400 / 2004

По жалба (протест) на

Областен управител на Плевенска област
гр.Плевен

срещу

Реш. по адм. дело № 102/2002 на ОС Плевен
Докладчик Йовка Дражева Статус Определено
Материя Касационни жалби (протест) Местонахождение 5чл. състав 03.06.2005г
Вид касация Заседания 01.11.2004 09:00
Образувано на 17.03.2004 г. Деловодител Ваня Миланова
Свършено на 01.11.2004 г.

Списък на призованите лица за 10.05.2004 09:00

Протокол от заседание на 10.05.2004

Решение №5221 от 08.06.2004

Списък на призованите лица за 01.11.2004 09:00

Протокол от заседание на 01.11.2004

Решение №10921 от 28.12.2004

Определение №3776 от 26.04.2005

ОСТАВЯ В СИЛА решение №14/ 19.01.2004 г. по адм.д.№ 102/2002 г. по описа на Плевенския окръжен съд по отношение на останалите страни.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна молбата на Божидар Антонов Балъкчиев, Янко Симеонов Бакърджиев, Симеон Стефанов Бакърджиев, Димитър Кирилов Неделчев, Стефан Кирилов Неделчев, Борис Борисов Неделчев, Нина Борисова Милушева, Венедикт Борисов Неделчев, Анна Борисова Прахова, Стефана Йорданова Боянова, Янко Йорданов Христов, Борис Йорданов Христов, Христо Николов Христов, Велин Иванов Недевски, Райна Недялкова Ганчева, Иванка Недялкова Амброзяк, Тереза Недялкова Чаушева за допълване на решение № 5221/ 8.06.2004 г. по адм.д.№ 2400/ 2004 г. по описа на Върховния административен съд, ІІІ отделение.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на решение № 5221/ 8.06.2004 г. по адм.д.№ 2400/ 2004 г. по описа на ВАС, ІІІ отделение, като на стр.3 вместо " 262 500 лв." да се чете " 362 500 лв.", а на стр.1 и стр.3 вместо "АД "Лъв"" да се чете "АД "Лев"" .
ОСЪЖДА областния управител на област с административен център гр.Плевен и министъра на финансите да заплатят на Божидар Антонов Балъкчиев сумата от 240 лв./ двеста и четиридесет лева/, представляващи направени разноски пред касационната инстанция, като отхвърля молбата до пълния размер от 7590 лв. като неоснователна.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна молбата на Янко Симеонов Бакърджиев, Симеон Стефанов Бакърджиев, Димитър Кирилов Неделчев, Стефан Кирилов Неделчев, Борис Борисов Неделчев, Нина Борисова Милушева, Венедикт Борисов Неделчев, Анна Борисова Прахова, Стефана Йорданова Боянова, Янко Йорданов Христов, Борис Йорданов Христов, Христо Николов Христов, Велин Иванов Недевски, Райна Недялкова Ганчева, Иванка Недялкова Амброзяк, Тереза Недялкова Чаушева за присъждане на разноски по делото пред касационната инстанция.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ОТХВЪРЛЯ искането на министъра на финансите да бъде изменено решение № 10921/ 28.12.2004 г. по адм.д.№ 2400/ 2004 г. по описа на Върховния административен съд ,в частта имащо характер на определение, с което министърът на финансите е осъден заедно с областния управител на област с административен център гр.Плевен да заплатят на Божидар Антонов Балъкчиев направени в касационното производство разноски в размер на 240 лв.
Определението не подлежи на обжалване.

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

1175 / 2004

По жалба (протест) на

Васил Лалев Метев
гр.София ул."Раковски"№122 вх.Б ап.17

срещу

Реш. по адм. дело № 794/2003 на СГС
Докладчик Нина Докторова Статус Определено
Материя Частни производства Местонахождение СГС - 23.02.04г.
Вид частна жалба Заседания ЗАКРИТО
Образувано на 11.02.2004 г. Деловодител Мария Янакиева
Свършено на 23.02.2004 г.

Определение №1534 от 23.02.2004

ОТМЕНЯ определението от 23.09.2003 г., постановено по адм. д. № 794 по описа за 2003 г. на СГС, административно отделение, III”Б” състав и
ВРЪЩА делото на същия състав за продължаване на производството.

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

10568 / 2003

По жалба (протест) на

Васил Лалев Метев
гр.София ул."Раковски"№122 вх.Б ап.17

срещу

Реш. по адм. дело № 2132/2003 на СГС
Докладчик Веселина Кълова Статус Определено
Материя Частни производства Местонахождение СГС 22.01.2004г
Вид частна жалба Заседания ЗАКРИТО
Образувано на 03.12.2003 г. Деловодител Ваня Миланова
Свършено на 22.01.2004 г.

Определение №458 от 22.01.2004

ОТМЕНЯ определение от 23.10.2003 г., постановено по адм. дело № 2132/2003 г. по описа на Софийски градски съд.
ВРЪЩА делото на Софийски градски съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно.

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

767 / 2003

По жалба (протест) на

Васил Лалев Метев
гр.София ул."Раковски"№122 вх.Б ап.17

срещу

Реш. по адм. дело № 697/2000 на СГС
Докладчик Нина Докторова Статус Решено
Материя Реституция Местонахождение СГС върнато на 11.07.05 г.
Вид касация Заседания 01.04.2003 14:00
06.10.2003 14:00
Образувано на 28.01.2003 г. Деловодител Мария Янакиева
Свършено на 06.10.2003 г.

Списък на призованите лица за 06.10.2003 14:00

Протокол от заседание на 01.04.2003

Решение №3567 от 10.04.2003

Протокол от заседание на 06.10.2003

Решение №9164 от 16.10.2003

ОСТАВЯ в сила решението от 14.05.2002 г., постановено по адм. д. № 697 по описа за 2002 г. На СГС, III ”Г” състав на административна колегия.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ДОПУСКА поправка на очевидна фактиечска грешка в имената на касатора и неговата майка, в мотивите на решение № 3567/10.04.2003 г., постановено по адм. д. № 767 по описа за 2003 г. на ВАС, като навсякъде имената им се четат: вместо "Васил Лалев Матев и Дора Аврамова Матева" - "Васил Лалев Метев и Дора Василева Метева".
ДОПУСКА поправка на очевидна фактиечска грешка в мотивите и диспозитива на същото решение като месеца, в който е обявено решението на Софийския градски съд, предмет на съдебен контрол се чете: вместо месец "май" - месец "юни".
РЕШЕНИЕТО за поправката не подлежи на обжалване.

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

10668 / 2002

По жалба (протест) на

Васил Лалев Метев
гр.София ул."Раковски"№122 вх.Б ап.17

срещу

Реш. по адм. дело № 1086/2000 на СГС
Докладчик Пенка Гетова Статус Решено
Материя Касационни жалби (протест) Местонахождение СГС - 11.06.2003 г.
Вид касация Заседания 19.05.2003 09:00
Образувано на 02.12.2002 г. Деловодител Ваня Миланова
Свършено на 19.05.2003 г.

Списък на призованите лица за 19.05.2003 09:00

Протокол от заседание на 19.05.2003

Решение №5758 от 11.06.2003

ОТМЕНЯ решение от 08.08.2002 г. по адм. дело № 1086/2000 г. на Софийския градски съд, АК, ІІІе отд.
ВРЪЩА делото на Софийски градски съд за ново разглеждане.

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

8712 / 2002

По жалба (протест) на

Божидар Антонов Балъкчиев
гр.София ул."лавеле"№32 ет.3 кантора №26

срещу

Реш. по адм. дело № 102/2002 на ОС Плевен
Докладчик Йовка Дражева Статус Определено
Материя Частни производства Местонахождение Докладчик
Вид касация Заседания ЗАКРИТО
Образувано на 08.10.2002 г. Деловодител Мая Костадинова
Свършено на 12.11.2002 г.

Определение №10078 от 12.11.2002

ОСТАВЯ В СИЛА определение №65/ 19.08.2002 год. по описа на ПЛЕВЕНСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД.
Определението е окончателно.

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

2289 / 2001

По жалба (протест) на

Областен управител на област Плевен
гр.Плевен

срещу

Реш. по адм. дело № 78/2000 на ОС Плевен
Докладчик Пенка Иванова Статус Определено
Материя Касационни жалби (протест) Местонахождение Докладчик
Вид касация Заседания 06.06.2001 14:00
Образувано на 27.03.2001 г. Деловодител Мая Костадинова
Свършено на 06.06.2001 г.

Протокол от заседание на 06.06.2001

Определение №5248 от 04.07.2001

ОТМЕНЯ определението от 06-06-2001 г., с което е даден ход по същество на адм. дело № 2289/2001 г. по описа на съда.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на областния управител на област Плевен, за отмяна по чл. 231, ал. 1, б. “е” ГПК на влязлото в сила решение № 424 от 20.07.2000 г., постановено по адм. дело № 78/2000 г. по описа на окръжния съд, гр. Плевен.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението, пред петчленен състав на Върховния административен съд.

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

7906 / 2001

По жалба (протест) на

Областен управител на област Плевен
гр.Плевен

срещу

Реш. по адм. дело № 78/2000 на ОС Плевен
Докладчик Сребрина Христова Статус Решено
Материя Касационни жалби (протест) Местонахождение Докладчик
Вид касация Заседания 28.02.2002 09:00
Образувано на 01.10.2001 г. Деловодител Мая Костадинова
Свършено на 28.02.2002 г.

Списък на призованите лица за 28.02.2002 09:00

Протокол от заседание на 28.02.2002

Решение №2442 от 15.03.2002

ОТМЕНЯ решение № 660 от 21.12.2000 година по адм.д. № 78 / 2000 година на Плевенския окръжен съд.
ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг съдебен състав.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

3784 / 2001

По жалба (протест) на

Васил Лалев Метев
София

срещу

Реш. по адм. дело № 4416/2000 на ВАС
Докладчик Андрей Икономов Статус Определено
Материя Частни производства Местонахождение Докладчик
Вид частна жалба Заседания ЗАКРИТО
Образувано на 10.05.2001 г. Деловодител Нина Спасова
Свършено на 07.06.2001 г.

Определение №4073 от 07.06.2001

ОСТАВЯ в сила определение № 1782/20.03.2001 г. по адм. д. № 4416/2000 г. по описа на Върховния административен съд, трето отделение.
Определението не подлежи на обжалване.

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

4416 / 2000

По жалба (протест) на

Васил Лалев Метев
София ул.Раковски № 122 вх.Б ап.17

срещу

Заповед № РД-02-14-147/1999 на МРРБ
Докладчик Ваня Пунева Статус Определено
Материя Жалба обезщетение Местонахождение Докладчик
Вид касация Заседания 21.02.2001 14:00
Образувано на 16.06.2000 г. Деловодител Елена Млечевска
Свършено на 21.02.2001 г.

Протокол от заседание на 21.02.2001

Определение №1782 от 20.03.2001

ОТМЕНЯ хода по същество на делото даден в съдебно заседание на 21.02. 2000 г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на проф. Васил Лалев Метев от гр. София против заповед № РД -02-14-147 от 25.01. 1999 г и утвърдената оценка изготвена от вещо лице Йорданка Зафирова.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. 4416/2000 г. по описа на върховния административен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-мо дневен срок от съобщаването му пред петчленен състав на Върховния административен съд.

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

5979 / 1999

По жалба (протест) на

"Кирхдорфер Цемент Аусландсбетайлингунген"ООД
София ж.к."Толстой" бл.67 ет.11 ап.78

срещу

Реш. по адм. дело № 5592/1998 на ВАС
Докладчик Веселин Ангелов Статус Определено
Материя Отмяна по чл.41 ал.1 от ЗВАС (чл.231 от ГПК) Местонахождение Докладчик
Вид отмяна Заседания 25.11.99 14:00
Образувано на 28.09.99 г. Деловодител Нина Спасова
Свършено на 25.11.99 г.

Протокол от заседание на 25.11.99

Определение №205 от 19.01.2000

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на "Кирхдорфер Цемент Аусландсбетайлигунген" ООД със седалище и адрес на управление Австрия за отмяна по реда на чл. 231, б. "а" ГПК на влязлото в сила определение на Върховния административен съд, постановено на 16.02.1999 г. по адм. дело № 5592 от 1998 година.
Определението е окончателно.

ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на председателя на състава Венета Марковска

Считам, че молбата за отмяна на влезли в сила определения по реда на чл. 231 ГПК е процесуално допустима. Действително в чл. 231 ГПК е предвидено, че заинтересуваната страна може да иска отмяна на влезли в сила решения на основанията, посочени в т. а-ж от същата разпоредба, но поначало отмяната касае и съдебните актове, с които се прегражда по-нататъшното развитие на делото. Именно за това в чл. 234, ал. 2 ГПК, който съгласно чл.11 ЗВАС следва да се прилага и в административното производство пред Върховния административен съд, е посочено, че при отмяна на решение или определение на Върховния административен съд същият разглежда молбата в състав от петима съдии. Като се има предвид тази изрична разпоредба на чл. 234, ал. 2 ГПК, следва да се приеме, че поначало е допустима молба за отмяна на влязло в сила определение. Относно основателността на молбата не излагам съображения, като се има предвид становището на 5-членния състав, че същата е процесуално недопустима.

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

3073 / 1999

По жалба (протест) на

"Кирхдорфер цемент"
София ул.Св.Ив.Рилски 6

срещу

Заповед № КД02-14-120/1999 на МРРБ
Докладчик Лилян Цачев Статус Определено
Материя Други жалби по чл.22 от ЗВАС Местонахождение Докладчик
Вид първоинстанционно Заседания 23.09.99 09:00
Образувано на 14.05.99 г. Деловодител Десислава Еленкова
Свършено на 23.09.99 г.

Протокол от заседание на 23.09.99

Определение №5110 от 07.10.1999

ОТМЕНЯ определението от 23.09.1999 г., с което на делото е даден ход по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Кирхдорфер цемент" Аусландиесбетайлигунгун ГМБХ, Линц - Австрия, срещу заповед № РД-02.14.120 от 20.01.1999 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред 5-членен състав на Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Последна дата на обновяване 8.7.201058173 посещения