Милена Димитрова
"Адвокатска кантора - Димитрова"

Варна, Халил Ефенди, 13, for_milena@abv.bg
Начало
Дейност
Семейно и наследствено право
Гражданско право
Наказателно право
Фирмено право
Търговско право
За контакти
Линкове
 

Семейно и наследствено право

Правна помощ при семейни спорове

- Разводи
- Спорове, свързани с издръжка на деца или съпруг
- Спорове, касаещи родителски права
- Спорове, свързани с режим на отношения на родителите с децата

Осиновявания /пълно или непълно/

Водене и защита по изпълнителни дела за изпълнение на съдебни решения по присъдени издръжки или неимуществени права

Наследствени отношения

- съставяне на завещания
- делба на наследство
- други

Последна дата на обновяване 23.8.20074550 посещения