Милена Димитрова
"Адвокатска кантора - Димитрова"

Варна, Халил Ефенди, 13, for_milena@abv.bg
Начало
Дейност
Семейно и наследствено право
Гражданско право
Наказателно право
Фирмено право
Търговско право
За контакти
Линкове
 

Гражданско право

Граждански сделки /покупко-продажба, заем, наем, делба, замяна, дарение, разпределение на ползване и др./
Преговори при сключване на договори
Медиация
Съдебно представителство при спорни отношения
Други

Последна дата на обновяване 23.8.20074550 посещения