Милена Димитрова
"Адвокатска кантора - Димитрова"

Варна, Халил Ефенди, 13, for_milena@abv.bg
Начало
Дейност
Семейно и наследствено право
Гражданско право
Наказателно право
Фирмено право
Търговско право
За контакти
Линкове
 

Фирмено право

Регистриране на фирми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД, Гражданско дружество по ЗЗД и др.)

Пререгистриране на търговски фирми и промяна в обстоятелствата

Сделки с предприятия

Абонаментно правно обслужване

Последна дата на обновяване 23.8.20074549 посещения