Милена Димитрова
"Адвокатска кантора - Димитрова"

Варна, Халил Ефенди, 13, for_milena@abv.bg
Начало
Дейност
Семейно и наследствено право
Гражданско право
Наказателно право
Фирмено право
Търговско право
За контакти
Линкове
 

Търговско право

Оформяне на търговски договори

Оформяне и извършване на търговски сделки: търговска продажба /видове/, кредит, акредитив, лизинг, спедиционен договор, комисионен договор, договор за застраховка, договор за текуща сметка, менителница и запис на заповед, лицензионни договори, договор за стоков контрол и др.

Търговска марка и индустриална собственост

Търговска несъстоятелност

Последна дата на обновяване 23.8.20074550 посещения