СЪЮЗ НА СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
клон ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ, 11 Август, № 5, ет.3, офис № 4, ssb_plovdiv@mail.bg
Начало
ПРОВЕДЕНИ МЕРОПРИЯТИЯ
УСТАВ
ЧЛЕНСТВО и членски внос
ТАРИФА НА МИНИМАЛНИТЕ ЦЕНИ НА СЧЕТОВОДНИТЕ УСЛУГИ В СИСТЕМАТА НА ССБ
СЪОБЩЕНИЯ
За контакти
Линкове
 
Друг сайт
English
Съюз на счетоводителите в България гр.Пловдив е регионална структура,
с Булстат :831121082- 0126,
регистрирана като клон на Сдружение "Съюз на счетоводителите в България",
Ф.д.№2367/90г.СГС,
Министерство на правосъдието- №11/1990г.
Като самостоятелна институция ССБ работи за обществена полза и не разпределя печалба.
Регистриран е в БТПП и издава чрез редакцията си Списание "Български счетоводител" от 1990 г. до този момент.
С годините Съюзът на счетоводителите в България е обединил в редиците си водещи и авторитетни специалисти
в областта на счетоводството и е доказал чрез изпълнението на Устава си и чрез изпълнението на Кодекса за професионална етика, че е съкровищница на знания, научен потенциал и авторитет.

В правния мир и в икономическия живот на страната
съществува отделно и самостоятелно от други сдружения,
въпреки, че приложното им поле е едно и също.
ХI. УСТРОЙСТВО
Чл. 11. (1) ССБ има клонове в страната, наричани “регионални съюзни органи”, както и в чужбина - наричани “представителства”.

....
(3) Управителите на клонове представляват ССБ за дейността на съответния клон.

(4) Клоновете в страната не са юридически лица.

(5) Клоновете в страната извършват само дейностите, определени с този устав.

Списание “Български счетоводител” е официален печатен орган на Съюза на счетоводителите в България, на неговите клонове и представителства и е неразделна част от ССБ.

Абонамента му за вас, като членове на ССБ е наложителен.
На страниците му ще откриете не само актуална информация свързана с професионалната ви работа и промените в законодателството, но много и полезна информация за живота в счетоводната колегия, за мероприятията проведени в регионалните организации, за
взети решения, устава на организацията, минималните тарифи на счетоводните услуги, снимки от съюзния живот.
И ако зaплащането на членския внос е задължително, то абонамента ви е наложителен с една единствена цел-
за да знаете и да бъдете информирани.
Счетоводната колегия към ССБ клон Пловдив,
не е самостоятелна в своя организационен и професионален живот,
а е част от цяла една гилдия на доказани и утвърдени в практиката специалисти,
работещи за престижа и укрепване просперитета на професията "счетоводител".

Отзивите от семинара проведен през
м. Ноември 2008г.от ССБ клон Пловдив, съвместно с Редакцията на Списание "Български счетоводител" и отразен на страниците му, можете да видите тук
:
img78.imageshack.us/img78/489/ssbseminarpldlf7.jpg

Заявете абонамента си на телефони:
032/622107; 0898319805; 0887863199;0878863199;
На същите телефони можете да подадете и заявка за публикуване на годишни финансови отчети в интернет страницата на ССБ или в Годишния справочник към Списание "Български счетоводител".


Електронен бюлетин на ССБ клон Пловдив:

stefy.hotblogs.eu/

.........................................................................................................

Skype :ssb_plovdiv

ICQ :498 684 896

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКТОРИ

Уважаеми лектори, ние добре разбираме желанието Ви да сътрудничите в своята преподавателска дейност със Съюз на счетоводителите в България клон Пловдив.

Тъй като ССБ клон Пловдив е регионална структура, която работи като самостоятелна институция за обществена полза, не разпределя печалба и не е
самостоятелно юридическо лице, моля отправяйте своите желания към редакцията на Списание "Български счетоводител"- официален орган на ССБ.

www.accounterbg.com/


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ТЪРГОВСКИ ФИРМИ И ОРГАНИЗАТОРИ!!!


Уважаеми организатори, ние добре разбираме желанието Ви да сътрудничите в
своята търговска дейност със Съюз на счетоводителите в България клон Пловдив.

Тъй като ССБ клон Пловдив е регионална структура на ССБ, която работи като самостоятелна институция за обществена полза и не разпределя печалба, условията за реклама
са регламентирани в сайта на националното сдружение :

www.accounterbg.com/?cmd=showadvertisementцени:
Рекламен банер в сайта на списание "Български Счетоводител"- официален орган на Съюз на счетоводителите в България:
www.accounterbg.com/?cmd=showadvertisement

Тип на банера Размер (kВ) Размер (pixels) Цена за месец
CompuServe Bitmap (GIF) до 20 kB 175 x 40 120 лв. (без ДДС)
Portable Network Graphics (PNG) до 20 kB 175 x 40 120 лв. (без ДДС)
Joint Photographers Expert Group (JPEG) до 20 kB 175 x 40 120 лв. (без ДДС)
Shockwave Flash (SWF) до 40 kB 175 x 40 150 лв. (без ДДС)

За по-дълъг период от месец и за локация - вътрешна страница - цена по договаряне

Реклама в списание "Български Счетоводител"

Лв./см2 Черно+Бяло +1 цвят Пълноцветна
I корица - - 10.00
II-III корица - - 1.10
IV корица - - 2.00
Вътрешна страница 0.20 0.30 0.50


Отстъпки

Площ: 200 - 400 см2 10 %
Площ: 400 - 600 см2 20 %
Публикации: 06 - 10 5 %
Публикации: 11 - 20 12 %
Публикации: 21 - 24 30 %

За целогодишни абонати 5 %
за фиксирано място 30 %
за платена публикация 50 %

Същите цени са валидни и за интернет страницата и бюлетина на ССБ клон Пловдив.
lex.bg/members/ssb_plovdiv/
stefy.hotblogs.eu/

ИЗДАВА СЕ ДАНЪЧНА ФАКТУРА от
"Счетоводство и контрол" ООД
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ АДВОКАТИ!!!

Уважаеми адвокати,
Членовете и Председателят на УС на ССБ клон Пловдив добре разбират естеството на работата Ви.

Моля, не очаквайте отговор на отправени от вас молби за издирвани лица, упражняващи професията -счетоводител.
С тези си искания се обръщайте към компетентните органи.

В ССБ членуват счетоводители доказали професионализма си и отговарящи на зададените в Устава му критерии.


Личните данни на членовете на ССБ са защитени съгласно законите на
Р България.УС на ССБ клон Пловдив

Р Ъ К О В О Д С Т В О
на ССБ клон Пловдив


Управителен Съвет


Председател : Стефка Пирянкова


lex.bg/members/stefy_piriankova/index.php

Секретар: Пенка Дойчева
Членове: Цветелина Дериманова
Василка Костадинова


Дисциплинарна комисия с функциите на Контролен Съвет в състав :
Иван Бешков -Председател
и членовe : Антон Ляхов :
Здравка Далчева:
Минка Михайлова:
БАНКОВА СМЕТКА


(Във връзка с обединяването на ДЗИ БАНК АД с БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА , Ви уведомявам, че IBAN номера на съществуващата сметка на ССБ е същия, но се променя наименованието на обслужващата банка.)

ЮРОБАНК И Еф Джи България АД
клон Марица
гр.Пловдив
IBAN: BG25BPBI79241061805101
банков код: BPBIBGSF
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ(1) Обединяване на счетоводителите в България в борбата за по-висока репутация, всеобхватност и достоверност на счетоводствата, здрава финансова и отчетна дисциплина и пълно съответствие на годишните финансови отчети с изискванията на закона за счетоводството.
(2) Оказване на съдействие на всички държавни и обществени органи и организации за ограничаване на корупцията и опазване на имуществата.
(3) Усъвършенстване на методологията и организацията на счетоводството, включително чрез участие в Националния съвет по счетоводство.
(4) Повишаване на професионалното равнище на счетоводителите.

Повишаване квалификацията и професионалните умения на счетоводителите.

Организиране на курсове за повишаване на уменията на счетоводителите

Организиране на семинари и лекции с водещи преподаватели в тази област
(5) Укрепване на обществения престиж на професията.

* Създаване на работна група относно оперативната проблематика на членовете на съюза .
* Взаимопомощ и съдействие между членовете на съюза
* Защита интересите на счетоводителите
* Информационна осигуреност интернет връзка за взаимодействие между членовете и съюза.

(6) Развитие на международното сътрудничество в счетоводната област.
ЧЛЕНСТВО и членски внос

КАКВО ДАВА НА ИКОНОМИСТА ЧЛЕНСТВОТО В СЪЮЗА НА

СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

*

Престиж от включването в авторитетна браншова организация, имаща национално и международно признание.
*

Възможност за професионални контакти с видни и утвърдени специалисти в областта на икономиката и счетоводството в страната и чужбина, участие в проявите организирани от Съюза и неговите клонове.
*

Квалифицирано и професионално обсъждане на икономически, юридически и счетоводни проблеми, на нормативни и под нормативни актове и др. с подходяща аудитория от учени, преподаватели, представители на законодателната и изпълнителната власт.
*

Възможност за участие в семинари за повишаване квалификацията на счетоводните кадри.
*

Получаване на препоръки за кандидатстване на работа.
*

Възможност за получаване на информация за фирми търсещи счетоводни кадри.
*

Възможност за ползване на информационни справочни материали- сп. Български счетоводител, информационна и счетоводна литература.
*

Възможност за получаване информация чрез електронна поща за актуални прояви на Съюза на счетоводителите в България.
Можете да заявите членството си в ССБ, като спазите следната процедура:1.Информирайте се от страниците на този сайт, в рубриката "Съобщения", къде ще се проведе месечната сбирка на регионалната организация.


2.Попълват се:
-Заявление за съгласие с Устава на ССБ и Кодекса за професионална етика на ССБ
-Личен формуляр по образец.

-Заплащането се извършва

СЛЕД КАТО БЪДЕТЕ ПРИЕТ ЗА ЧЛЕН,
по банков път:
с вносна бележка
- за внесен 5 лв. встъпителен членски внос
и х 2 лв. месечен членски внос до края на календарната година
в банковата сметка на ССБ клон Пловдив

(Във връзка с обединяването на ДЗИ БАНК АД с БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА , Ви уведомявам, че IBAN номера на съществуващата сметка на ССБ е същия, но се променя наименованието на обслужващата банка.)

ЮРОБАНК И Еф Джи България АД
клон Марица
гр.Пловдив

IBAN: BG25BPBI79241061805101
банков код: BPBIBGSF


3.Снимка паспортен формат с написани на гърба трите имена по ЛК.

Образец на Личен формуляр и на заявление ще намерите в страницата на ССБ -
www.accounterbg.com/?cmd=showssb
и ще получите на място, при провеждане на сбирките по професионални проблеми на счетоводителите, насрочени за 20 число всеки месец.

За повече информация- следете рубриката "Съобщения".На всички членове се издават карти за членство,по предварително одобрен списък от Комисията по Вътрешна интеграция и след представяне на снимка паспортен формат.Управителен съвет & Контролен съвет & Работни Комисии

На проведените три Общи събрания /18 април 2005г.:
15 септември 2005г. и 10 октомври 2005г./, 20.09.2007г.след проведено разискване и гласуване са избрани:


Комисия "Евроинтеграция"
Комисия "Маркетинг"
Комисия "Вътрешна интеграция"
Комисия "Професионална етика"
Комисия "Методическа помощ"
Комисия "Съдебно счетоводни експерти"
Дисциплинарна комисия с функциите на Контролен Съвет в състав :
Иван Бешков -Председател
и членовe : Антон Ляхов :
Здравка Далчева:
Минка Михайлова:
Управителен Съвет
Председател : Стефка Пирянкова

lex.bg/members/stefy_piriankova/index.php

Секретар: Пенка Дойчева
Организатор: Цветелина Дериманова
Член : Василка Костадинова
/ Протокол от 20.11.2008г./
*
Всички Комисии и извършени реформи в клона на СССБ са представени официално на 21.декември. 2005г. в залата на х-л "Империал"гр.Пловдив, пред проф.Иван Душанов - Председател на СССБ , г-н Кр. Бонджов и г-н В. Гешков - членове на УС гр.София.
От 19.01.2006 г. Сдружението започна своята активна дейност, съобразявайки се с натовареността и ангажиментите на членовете му.
За повече информация, прочетете раздел СЪОБЩЕНИЯ.

С Решение от 20.03.2008г.-
Регионалното събрание на ССБ клон Пловдив реши :
01.Отменя избора на членове на УС, записани в Протокол №01 от м.04.2005г.
02.Всички комисии придобиват временен статут.
03.Избира за членове на комисиите:
Николинка Имандиева, Севдалина Бакалова,
Галя Начева, Марияна Цветилова.
С решение на Регионалното събрание на ССБ клон Пловдив, в сила от 20.11.2008 г. са избрaни за:
-член на УС на ССБ клон Пловдив- Василка Костадинова
-член на Комисия по методическа помощ : Веселина Щерева


Форумът ви очаква само на един клик разстояние:

www.tax.bg/


Информация от конфиденциален характер

УС на ССБ кл.Пловдив гарантира, че личните данни, събирани в резултат на осъществяване на дейността, ще бъдат пазени в строга конфиденциалност, няма да бъдат използвани извън целите за които те се събират и няма да бъдат предоставяни на трети лица, без съгласието на титулярите по тях,
освен в предвидените от Закона случаи.


Последна дата на обновяване 17.3.2010 24370 посещения