С укази на президента са избрани членовете на Правния съвет
Президентът Георги Първанов назначи членовете на Правния Съвет към президента. Председател е професор Евгени Танчев. Заместник-председател е Лазар Груев. Секретар на съвета е Анюта Асенова. Членове на Правния съвет са Борис Велчев, Дончо Хрусанов, Ружа Иванова,Сашо Пенов и Чавдар Георгиев.

Следват биографичните справки на членовете на Правния съвет

Евгени Танчев, председател
Роден на 21.08.1952 г. в София. Преподавател в Софийския университет по конституционно право повече от 25 години. От 1990 г е професор по конституционно право в СУ “Св. Климент Охридски” и в НБУ. Ръководител на катедрата по конституционно право в СУ “Св. Климент Охридски”. През 1991-1993 чете лекции в Американския католически университет във Вашингтон и университета във Вирджиния. През 1997 г. печели стипендия на НАТО по темата “Подготовка на измененията на конституцията във връзка с приемането на република България като пълноправен член на Европейския съюз”. Има над 80 публикации в българския, европейския и американския научен печат. Специализации в Европейския университетски институт във Флоренция, Юнивърсити колидж в Лондон, в Католическия университет в Льовен ла Ньоф, Белгия и др. Бил е експерт към Националната кръгла маса /1990 г./ и експерт на конституционната комисия във ВНС. Участвал е в подготовката на експертен проект за конституцията на България и за Закона за конституционния съд. Член на Съвета по законодателство към 37-ото НС. Член на бордовете на Международната комисия на юристите, на асоциациите по философия на правото, по конституционно право, на Българо-американската научна асоциация. чуждестранен участник в Правната инициатива за Централна и Източна Европа /CEELI/ на Американската асоциация на адвокатите /АВА/. Представил становища по конституциите на Латвия, Албания и Таджикистан по искане на CEELI на АВА и Международния фонд за избирателни системи.

Лазар Груев, зам. председател
Роден на 29.03.1956 г. в София. Доктор по право. От 1998 г е доцент по наказателно право в Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Зам.-декан на факултета и директор на Института по германско право. Специализирал е като стипендиант на фондация “Александър фон Хумболдт” във Фрайбург - Германия. Владее немски. Женен, с едно дете.

Анюта Асенова, секретар
Родена е на 26.02.1974 г. в Девин. Завършила е право във Велико търновския университет. Била е юридически консултант на Българската хотелиерска асоциация. Член на Централната избирателна комисия за избор на президент и вицепрезидент на републиката.


Членове:
Борис Велчев
Роден на 26. 04.1962 г. в София Доктор по право. От 1991 година е редовен асистент в Юридическия факултет на Софийския университет, катедра по наказателноправни науки. В момента главен асистент. От 1997 година преподава наказателно право и международно наказателно право във Великотърновския университет. Член на Изпълнителния комитет на Балканската асоциация по наказателно право. Зам.- председател на Българската асоциация за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Владее английски език. Женен.

Дончо Хрусанов
Роден на 8.06.1947 г. в Котел. Доктор по право. Доцент по административно право и административен процес. През 1995 г. е декан на Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Член на Арбитражния съд при БТПП, председател на сдружение “Правна клиника” при ЮФ на СУ. Има повече от 80 публикации. Владее немски и руски език. Женен, с един син.

Ружа Иванова
Главен асистент в Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Преподава и във Великотърновския университет. През 1980-1981г. участва в магистърска програма по европейско право на Европейския университетски център в Нанси, Франция. Има специализации по европейско право в Колежа на Европа в Брюж- Белгия, в Европейския институт по публична администрация в Маастрихт, в Института за обучение на магистрати по европейско право в Люксембург. Зам. председател на Арбитражния съд при БТПП. Била е член на Съвета по законодателството в 37-ото НС. Владее френски и английски.

Сашо Пенов
Роден на 27.07.1960 г. Доктор по право. Доцент по финансово право в Юридически факултет на СУ "Св.Климент Охридски" и Стопанско-юридически факултет при Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий". Специализации в Института по международно финансово и данъчно право в Хамбург – Германия, и в Международен център за подготовка на кадри при ОИСР във Виена. Работил е като адвокат, експерт в Главно управление на Данъчната администрация, ръководител на отдел "Данъчни спогодби", съветник в Парламента. Владее немски. Женен, с две деца.

Чавдар Георгиев
Роден на 20.03.1961 г. в Хасково. Завършил е юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Преподавател по екологично право във Великотърновския университет “Св.св. Кирил и Методий”. Работил е като управител на юридически фирми, като главен секретар на Министерството на околната среда /1995 г./ и като зам.-главен секретар на 37-ото Народно събрание. Член на ЦИК за избиране на президент и вицепрезидент /2001 г./ Член на Арбитражния съд при Софийска стокова борса. Член на Българската аеро-космическа агенция. Неженен.
Принтирай print