навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 
Агенция "Митници"

National Customs Agency

адрес София 1202, ул."Георги С. Раковски" 47
телефон 02/9859 1 - централа
факс 02/9859 40 66
ел. поща pr@customs.bg
уеб страница http://www.customs.bg
Директор Георги Костов


Агенция "Пътна инфраструктура"

Road Infrastructure Agency

адрес София 1606, бул."Македония" № 3
телефон 0700 130 20, 02/ 952 1605
ел. поща p.p.paunova@api.bg
уеб страница http://www.api.bg
председател на УС на АПИ инж. Дончо Атанасов


Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

Privatization and Post-Privatization Control Agency

адрес София 1000, ул. "Врабча" 23
телефон 02/ 970 16 44
факс 2/ 9701 677
ел. поща press@priv.government.bg
уеб страница http://www.priv.government.bg
Изпълнителен директор Петя Стоянова Александрова


Агенция за социално подпомагане

Агенция за социално подпомагане

адрес София 1051, ул. "Триадица" 2
телефон 02/ 811 96 07; горещ телефон: (02) 935 05 50
ел. поща ok@asp.government.bg
уеб страница http://www.asp.government.bg
Изпълнителен директор Румяна Петкова


Агенция за хората с увреждания

Агенция за хората с увреждания

адрес София 1233, ул. "Софроний Врачански" 104-106
телефон 02/ 931 80 95; 02/ 832 90 73
факс 02/ 832 41 62
ел. поща ahu@mlsp.government.bg
уеб страница http://www.ahu.mlsp.government.bg
Изпълнителен директор Минчо Боев Коралски


Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)

Sustainable Energy Development Agency (SEDA)

адрес София 1000, ул. "Екзарх Йосиф" 37 / ул. "Сердика" 11
телефон 02/ 915 40 10
факс 02/ 981 58 02
ел. поща office@seea.government.bg
уеб страница http://www.seea.government.bg
Изпълнителен директор Ивайло Алексиев


Агенция за държавна финансова инспекция

Public Financial Inspection Agency (PFIA)

адрес София 1040, ул. "Леге" 2
телефон 02/ 9859 5100, 02/ 9859 5121
факс 02/ 981 50 42
ел. поща adfi@adfi.minfin.bg
уеб страница http://www.adfi.minfin.bg
Директор Георги Митков Начев


Агенция за ядрено регулиране

Агенция за ядрено регулиране

адрес София 1574 , бул. "Шипченски проход" 69
телефон 02/940 68 00
факс 02/940 69 19
ел. поща mail@bnra.bg
уеб страница http://www.bnra.bg
Председател ст.н.с. д-р Лъчезар Костов


Агенция по вписванията

Registry Agency

адрес София 1111, ул. „Елисавета Багряна“ 20
телефон 0 700 121 07
факс 02/ 9486 194, 02/ 9486 166
ел. поща office@registryagency.bg
уеб страница http://www.registryagency.bg
Изпълнителен директор Зорница Даскалова


Агенция по геодезия, картография и кадастър

Geodesy, cartography and cadastre agency

адрес София 1618, ул. "Мусала" 1
телефон 02/ 818 83 83
факс 02/ 9555 333
ел. поща acad@cadastre.bg
уеб страница http://www.cadastre.bg
Изпълнителен директор Инж. Михаил Киров
Внимание! Базите данни в справочника на Lex.bg са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са предоставени за свободно ползуване само за справочни нужди. Копиране на базите без съгласието на Lex.bg представлява правонарушение!

rss
Посети форума