навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 
Агенция по заетостта

адрес София 1000, бул. "Дондуков" 3
телефон 02/ 980 87 19
факс 02/ 986 78 02
ел. поща az@az.government.bg
уеб страница http://www.az.government.bg
Изпълнителен директор Драгомир Николов


Агенция по обществени поръчки

адрес София 1000, ул. "Леге" 4
телефон 02/940 70 50
факс 02/940 70 52
ел. поща aop@aop.bg
уеб страница http://www.aop.bg
Изпълнителен директор Миглена Павлова


Българска агенция за инвестиции (БАИ)

адрес София 1000, ул. "Аксаков" 31
телефон 02/ 985 5500
факс 02/ 980 1320
ел. поща iba@investbg.government.bg
уеб страница http://www.investbg.government.bg
Изпълнителен директор Стамен Янев


Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ)

адрес София 1606, бул. „Пенчо Славейков” 15А
телефон 02/ 915 98 20
факс 02/ 915 98 98
ел. поща bfsa@bfsa.bg
уеб страница http://www.babh.government.bg
Изпълнителен директор Д-р Дамян Илиев


Български институт по метрология

адрес София 1040, бул. Г.М.Димитров №52Б
телефон 02/ 9702 790
факс 02/ 9702 754
ел. поща au-bim@bim.government.bg
уеб страница http://www.bim.government.bg
и.д. Председател Паун Илчев


Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА)

адрес София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9
телефон 02/ 937 1047
факс 02/ 980 5337
ел. поща caa@caa.bg
уеб страница http://www.caa.bg
Главен директор Станимир Лешев


Главна дирекция "Охрана"

адрес gdohrana@gdo.bg
телефон 02/926 39 34, 02/926 39 47
факс 02/890 20 32
ел. поща s.angelova@gdo.bg
уеб страница http://www.gdo.bg
Главен директор Главен комисар Георги Жеков


Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” (ГДИН)

адрес София 1309, Бул. „Ген.Н.Столетов”№ 21
телефон 02/ 931 15 74, 02/ 931 23 88
факс 02/ 931 15 74
ел. поща gdin@gdin.bg
уеб страница http://www.gdin.bg
Главен директор ВПД старши комисар Свилен Цветанов


Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)

адрес София 1606, бул. „Христо Ботев“ №47
телефон 02/ 9159 137
факс 02/ 952 19 91
ел. поща dnsk@dnsk.bg
уеб страница http://www.dnsk.mrrb.government.bg
Началник арх. Иван Несторов
банка “УниКредит Булбанк” АД
банкова сметка BG 92UNCR96603119858912
BIC UNCRBGSF


Държавен Културен институт към министъра на външните работи

адрес София 1113, улица "Ал.Жендов" № 2
телефон 02/ 807 64 30
факс 02/ 971 12 81
ел. поща culturalinstitute@mfa.bg
уеб страница http://www.culture-mfa.bg
Внимание! Базите данни в справочника на Lex.bg са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са предоставени за свободно ползуване само за справочни нужди. Копиране на базите без съгласието на Lex.bg представлява правонарушение!

Lex.bg прекратява услугата
електронна поща
rss
Посети форума