навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 
Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД)

Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД)

адрес Русе 7000, бул. "Славянски" №6
телефон 082/ 823 133, 02/ 823 134
факс 082/ 823 131
ел. поща appd@appd-bg.org
уеб страница http://www.appd-bg.org
Изпълнителен директор Павлин Цонев


Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ИАМА)

Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ИАМА)

адрес София 1000, ул. "Дякон Игнатий" 9
телефон 0700 10 145
факс 02/ 930 09 20
ел. поща bma@marad.bg
уеб страница http://www.marad.bg
Изпълнителен директор Живко Христакев Петров


Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"

адрес София 1040, ул. Славянска № 4
телефон 02/ 9859 5200
факс 02/9859 5202
ел. поща aeuf@minfin.bg
уеб страница http://www.aeuf.minfin.bg
Изпълнителен директор Людмила Рангелова


Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

адрес София 1113, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 1
телефон 02/ 4676 202
ел. поща silieva@mon.bg
уеб страница http://sf.mon.bg
Изпълнителен директор Кирил Гератлиев


Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ (ИА СОСЕЗФ)

Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ (ИА СОСЕЗФ)

адрес София 1000, бул. Витоша № 15, ет. 5
телефон 02/ 9434383
ел. поща ia@caaf.bg
уеб страница http://www.caaf.bg
Изпълнителен директор Лъчезар Спасов


Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

адрес София 1000, ул. „Леге“ 2-4
телефон 02/ 940 79 40
факс 02/ 940 79 93
ел. поща office@sme.government.bg
уеб страница http://www.sme.government.bg
Изпълнителен директор Габриела Козарева


Изпълнителна агенция по горите (ИАГ)

Изпълнителна агенция по горите (ИАГ)

адрес София 1050, бул. „Христо Ботев” 55
телефон 02/ 98511503
ел. поща iag@iag.bg
уеб страница http://www.iag.bg
Изпълнителен директор Григор Гогов


Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)

адрес София 1303, ул. "Дамян Груев" 8
телефон 02/890 34 17; 02/890 34 83; 02/890 34 83
ел. поща bda@bda.bg
уеб страница http://www.bda.bg
Изпълнителен директор Доц. Асена Стоименова
банка Уникредит Булбанк АД
банкова сметка BG85 UNCR 7630 3100 1128 90
BIC UNCRBGSF


Изпълнителна агенция по лозата и виното

Изпълнителна агенция по лозата и виното

адрес София 1113, бул. “Цариградско шосе” №125, бл. 1, ет. 3
телефон 02/9708111
факс 02/9708122
ел. поща sofia@eavw.com
уеб страница http://www.eavw.com
Изпълнителен директор инж. Красимир Коев


Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

адрес София 1618, бул. „Цар Борис III” 136
телефон 02/ 955 90 11, 02/ 940 6478
факс 02/ 955 90 15
ел. поща iaos@eea.government.bg
уеб страница http://www.eea.government.bg
и. д. Изпълнителен директор Валери Серафимов
Внимание! Базите данни в справочника на Lex.bg са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са предоставени за свободно ползуване само за справочни нужди. Копиране на базите без съгласието на Lex.bg представлява правонарушение!

rss
Посети форума