навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 
Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД)

адрес Русе 7000, бул. "Славянски" №6
телефон 082/ 823 133, 02/ 823 134
факс 082/ 823 131
ел. поща appd@appd-bg.org
уеб страница http://www.appd-bg.org
Изпълнителен директор Павлин Цонев


Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ИАМА)

адрес София 1000, ул. "Дякон Игнатий" 9
телефон 0700 10 145
факс 02/ 930 09 20
ел. поща bma@marad.bg
уеб страница http://www.marad.bg
Изпълнителен директор Живко Христакев Петров


Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"

адрес София 1040, ул. Славянска № 4
телефон 02/ 9859 5200
факс 02/9859 5202
ел. поща aeuf@minfin.bg
уеб страница http://www.aeuf.minfin.bg
Изпълнителен директор Людмила Рангелова


Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

адрес София 1113, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 1
телефон 02/ 4676 202
ел. поща silieva@mon.bg
уеб страница http://sf.mon.bg
Изпълнителен директор Кирил Гератлиев


Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ (ИА СОСЕЗФ)

адрес София 1000, бул. Витоша № 15, ет. 5
телефон 02/ 9434383
ел. поща ia@caaf.bg
уеб страница http://www.caaf.bg
Изпълнителен директор Лъчезар Спасов


Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

адрес София 1000, ул. „Леге“ 2-4
телефон 02/ 940 79 40
факс 02/ 940 79 93
ел. поща office@sme.government.bg
уеб страница http://www.sme.government.bg
Изпълнителен директор Габриела Козарева


Изпълнителна агенция по горите (ИАГ)

адрес София 1050, бул. „Христо Ботев” 55
телефон 02/ 98511503
ел. поща iag@iag.bg
уеб страница http://www.iag.bg
Изпълнителен директор Григор Гогов


Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)

адрес София 1303, ул. "Дамян Груев" 8
телефон 02/890 34 17; 02/890 34 83; 02/890 34 83
ел. поща bda@bda.bg
уеб страница http://www.bda.bg
Изпълнителен директор Доц. Асена Стоименова
банка Уникредит Булбанк АД
банкова сметка BG85 UNCR 7630 3100 1128 90
BIC UNCRBGSF


Изпълнителна агенция по лозата и виното

адрес София 1113, бул. “Цариградско шосе” №125, бл. 1, ет. 3
телефон 02/9708111
факс 02/9708122
ел. поща sofia@eavw.com
уеб страница http://www.eavw.com
Изпълнителен директор инж. Красимир Коев


Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

адрес София 1618, бул. „Цар Борис III” 136
телефон 02/ 955 90 11, 02/ 940 6478
факс 02/ 955 90 15
ел. поща iaos@eea.government.bg
уеб страница http://www.eea.government.bg
и. д. Изпълнителен директор Валери Серафимов
Внимание! Базите данни в справочника на Lex.bg са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са предоставени за свободно ползуване само за справочни нужди. Копиране на базите без съгласието на Lex.bg представлява правонарушение!

Lex.bg прекратява услугата
електронна поща
rss
Посети форума