навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 
Посолство на Кралство Норвегия

Посолство на Кралство Норвегия

адрес 1000 София, бул. “Дондуков” 54 Б
телефон 981 11 06
факс 981 90 10
ел. поща emb.sofia@mfa.no
уеб страница www.norvegia.bg


Посолство на Кралство Холандия

Посолство на Кралство Холандия

адрес 1504 София, ул."Оборище" 15
телефон 81 60 300
телефон (консул) 81 60 330
факс 81 60 301
факс (консул) 81 60 331
ел. поща sof@minbuza.nl


Посолство на Кралство Дания

Посолство на Кралство Дания

адрес 1504 София, бул. “Дондуков” 54
телефон 917 01 00
факс 980 99 01
ел. поща sofamb@um.dk
уеб страница www.ambsofia.um.dk


Посолство на Кралство Швеция

Посолство на Кралство Швеция

адрес София, ул. "Алфред Нобел" 4
телефон 930 19 60
факс 973 37 95
ел. поща ambassaden.sofia@foreign.ministry.se


Посолство на Ливанската република

Посолство на Ливанската република

адрес 1113 София, ул. “Фредерик Жолио-Кюри” бл. 155, ап. 13
телефон 971 27 23, 971 27 34
факс 971 34 97
ел. поща amliban@cablebg.net


Посолство на Китайската народна република

Посолство на Китайската народна република

адрес Ул. “Александър фон Хумболт” 7
телефон 973 38 73, 973 38 51
телефон (консул) 973 39 47
факс 971 10 81
факс (консул) 971 31 22


Посолство на Корейската народно-демократична република

Посолство на Корейската народно-демократична република

адрес София 1000, кв. “Дървеница”, ул. “Софийско поле” 3
телефон 975 33 40, 974 61 00
телефон (консул) 974 61 11; 975 33 40
факс 974 55 67, 974 61 11
факс (консул) 975 30 49
ел. поща saebyolkк@yahoo.com


Посолство на Конфедерация Швейцария

Посолство на Конфедерация Швейцария

адрес 1504 София, ул. “Шипка” 33, п.к. 244, София 1000
телефон 942 01 00
факс 946 16 22
ел. поща vertretung@sof.rep.admin.ch
уеб страница www.eda.admin.ch/sofia


Посолство на Ислямска република Афганистан

Посолство на Ислямска република Афганистан

адрес 1700 София, “Симеоновско шосе” 57, резиденция 3
телефон 962 74 76, 962 51 93
факс 962 74 86
ел. поща embassy_in_sofia@yahoo.com


Посолство на Ислямска Република Иран

Посолство на Ислямска Република Иран

адрес София, бул. " Васил Левски " 77
телефон 987 85 46, 987 61 73
факс 981 41 02, 987 70 41
ел. поща iranembassysofia@yahoo.co.nz
Внимание! Базите данни в справочника на Lex.bg са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са предоставени за свободно ползуване само за справочни нужди. Копиране на базите без съгласието на Lex.bg представлява правонарушение!

rss
Посети форума