навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Галя Иванова Георгиева

Година на раждане: 1960
Звание/Професия: висше юридическо образование СУ “Климент Охридски”, съдия в Окръжен съд
Телефони: (032) 632207
Арбитражи Арбитражен съд при Стопанска асоциация - Пловдив
Арбитри


Ганка Вичева Вичева

Звание/Професия: Висше юридическо образование СУ”Кл. Охридски”, адвокат
Телефони: (032) 444654
Арбитражи Арбитражен съд при Стопанска асоциация - Пловдив
Арбитри


Ванюша Вичева Ангушева

Арбитражи Национален институт за помирение и арбитраж към министъра на труда и социалната политика за уреждане на колективни трудови спорове
Арбитри


Ваня Господинова Костова

Година на раждане: 1955
Звание/Професия: висше юридическо образование СУ” Кл. Охридски”, адвокат
Телефони: (032) 270801
Арбитражи Арбитражен съд при Стопанска асоциация - Пловдив
Арбитри


Ваня Господинова Костова

Звание/Професия: Адвокат
Арбитражи Българска асоциация за извън съдебно решаване на спорове
Медиатори


Ваня Савова

Адрес: Плевен
Арбитражи Център за извънсъдебно разрешаване на правни спорове към Съюза на юристите в България
Посредници


Васка Динкова Халачева

Година на раждане: 1965
Звание/Професия: съдия в Кърджалийския окръжен съд
Арбитражи Търговски арбитражен съд при Национална юридическа фондация
Арбитри


Васил Байчев

Езици: английски
Арбитражи Международен Арбитражен Съд при Алианс за правно взаимодействие
Арбитри по вътрешни дела


Васил Байчев

Езици: английски
Арбитражи Международен Арбитражен Съд при Алианс за правно взаимодействие
Арбитри по международни дела


Васил Стоянов Гоцев

Година на раждане: 1929
Звание/Професия: Юрист
Езици: Юрист
Арбитражи Арбитражен съд при Българска търговско-промишлена палата (БТПП)
Арбитри по международни дела


rss
Посети форума