навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Ваня Господинова Костова

Звание/Професия: Адвокат
Арбитражи Българска асоциация за извън съдебно решаване на спорове
Медиатори


Ваня Савова

Адрес: Плевен
Арбитражи Център за извънсъдебно разрешаване на правни спорове към Съюза на юристите в България
Посредници


Васка Динкова Халачева

Година на раждане: 1965
Звание/Професия: съдия в Кърджалийския окръжен съд
Арбитражи Търговски арбитражен съд при Национална юридическа фондация
Арбитри


Васил Байчев

Езици: английски
Арбитражи Международен Арбитражен Съд при Алианс за правно взаимодействие
Арбитри по вътрешни дела


Васил Байчев

Езици: английски
Арбитражи Международен Арбитражен Съд при Алианс за правно взаимодействие
Арбитри по международни дела


Васил Стоянов Гоцев

Година на раждане: 1929
Звание/Професия: Юрист
Езици: Юрист
Арбитражи Арбитражен съд при Българска търговско-промишлена палата (БТПП)
Арбитри по международни дела


Васил Стоянов Гоцев

Година на раждане: 1929
Звание/Професия: Юрист
Езици: Юрист
Арбитражи Арбитражен съд при Българска търговско-промишлена палата (БТПП)
Арбитри по вътрешни дела


Васил Христов Пандов

Година на раждане: 1927
Звание/Професия: Юрист
Езици: английски, френски, руски
Арбитражи Арбитражен съд при Българска търговско-промишлена палата (БТПП)
Арбитри по международни дела


Васил Христов Пандов

Година на раждане: 1927
Звание/Професия: Юрист
Езици: английски, френски, руски
Арбитражи Арбитражен съд при Българска търговско-промишлена палата (БТПП)
Арбитри по вътрешни дела


Васил Христов Пандов

Езици: английски, френски
Арбитражи Международен Арбитражен Съд при Алианс за правно взаимодействие
Арбитри по вътрешни дела


rss
Посети форума