навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Галина Цветкова Матейска

Година на раждане: 1955
Звание/Професия: съдия Върховен административен съд, обществени поръчки
Арбитражи Арбитражен съд при Национална асоциация "Правна инициатива за местно самоуправление"
Арбитри


Валери Иванов Апостолов

Арбитражи Национален институт за помирение и арбитраж към министъра на труда и социалната политика за уреждане на колективни трудови спорове
Арбитри


Валери Иванов Апостолов

Арбитражи Национален институт за помирение и арбитраж към министъра на труда и социалната политика за уреждане на колективни трудови спорове
Посредници


Валентин Вълков

Адрес: Ловеч
Арбитражи Център за извънсъдебно разрешаване на правни спорове към Съюза на юристите в България
Посредници


Валентина Йорданова Зартова

Година на раждане: 1953
Звание/Професия: Юридически съветник в БТТП
Езици: руски, английски
Арбитражи Арбитражен съд при Българска търговско-промишлена палата (БТПП)
Арбитри по международни дела


Валентина Йорданова Зартова

Арбитражи Национален институт за помирение и арбитраж към министъра на труда и социалната политика за уреждане на колективни трудови спорове
Арбитри


Валентина Йорданова Зартова

Година на раждане: 1953
Звание/Професия: Юридически съветник в БТТП
Езици: руски, английски
Арбитражи Арбитражен съд при Българска търговско-промишлена палата (БТПП)
Арбитри по вътрешни дела


Валентина Огнева

Адрес: Силистра
Арбитражи Център за извънсъдебно разрешаване на правни спорове към Съюза на юристите в България
Посредници


Валентина Методиева Попова

Година на раждане: 1957
Звание/Професия: Гл.ас. ЮФ на СУ, доктор по право
Телефони: +359 2 9861330
Арбитражи Търговски арбитражен съд при Национална юридическа фондация
Арбитри


Валентина Драйчева Бакалова

Година на раждане: 1964
Звание/Професия: адвокат – САК
Арбитражи Арбитражен съд при Национална асоциация "Правна инициатива за местно самоуправление"
Арбитри


rss
Посети форума