навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 
Арбритажен съд Варна

Адрес: Варна 9000, бул. "Мария Луиза" 46, ет.3
Телефони: +359 52 617311, 0894 005 004
Факс: +359 52 617311
Ел. поща: arbitarv@gmail.com
Интернет стр.: http://www.varna.arbitrationcourtbg.org
Лице за контакт: Кремен Константинов


Арбритажен съд София

Адрес: София 1712, ул."Георги Белов" 1
Телефони: +359 884 001 724
Ел. поща: arbitars@gmail.com
Интернет стр.: http://www.sofia.arbitrationcourtbg.org/
Лице за контакт: Николай Желев


Арбитражен Съд "Арбитер Юстициарум" СНЦ

Адрес: София 1612, бул. Цар Борис III № 126, ет.1
Телефони: +359 882 54 64 26
Факс: +359 955 53 22
Ел. поща: office@arbjus.eu
Интернет стр.: http://www.arbjus.eu
Лице за контакт: Красен Василев


Арбитражен съд за търговски и потребителски спорове

Адрес: София 1505, бул. Мадрит 52
Телефони: +359 898585401
Интернет стр.: http://www.arbitrajensud.com


Арбитражен съд за търговски спорове

Адрес: Бургас, ул. ”Сердика” №2Б, ТЦ ТРИА, етаж 3, офис 6
Телефони: +35956 825 715
Факс: +35956 825 715
Ел. поща: office@arbitar.eu
Интернет стр.: http://www.arbitar.eu


Арбитражен съд към Асоциация на търговските банки

Адрес: София 1000, ул. Княз Борис I 97
Телефони: +359 2 9816493
Факс: +359 2 9814391
Ел. поща: atb@intech.bg
Интернет стр.: http://www.acb.bg/Арбитражен съд към асоциацията на микропредприятията

Адрес: София 1000, ул.“П. Парчевич” No55
Телефони: +359 2 987 13 14; 987 33 05
Ел. поща: office@bam-bg.org
Интернет стр.: http://www.bam-bg.org/


Арбитражен съд към Българска фондова борса - София АД

Адрес: София 1303, ул.
Три уши 10
Телефони: +359 2 9370934
Факс: +359 2 9370946
Ел. поща: bse@bse-sofia.bg
Интернет стр.: http://www.bse-sofia.bg
Арбитри


Арбитражен съд към Сдружение на добрите адвокатски практики

Адрес: София 1407, ул. Златен рог 22
Телефони: +359 02/ 962 33 44; 0888 786 252
Ел. поща: office@assdap.com
Интернет стр.: http://www.assdap.com
Лице за контакт: Румен Димитров


Арбитражен съд при Българска стопанска камара

Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20
Телефони: +359 2 9320911
Факс: +359 2 9872604
Ел. поща: arbiter@bia-bg.com
Интернет стр.: http://www.bia-bg.com/arbitration/default.htm
Арбитри
Посредници


Внимание! Базите данни в справочника на Lex.bg са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са предоставени за свободно ползуване само за справочни нужди. Копиране на базите без съгласието на Lex.bg представлява правонарушение!

rss
Посети форума