навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 
Комисия за защита на личните данни

Комисия за защита на личните данни

адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
телефон 02/915 35 18, 915 35 84, 915 35 88, 915 35 15
факс 02/ 915 35 25
ел. поща kzld@cpdp.bg
уеб страница http://www.cpdp.bg
Председател Венцислав Кирилов Караджов


Комисия за защита на конкуренцията

Комисия за защита на конкуренцията

адрес София 1000, бул. "Витоша" №18
телефон 02/935 61 13
факс 02/980 73 15
ел. поща cpcadmin@cpc.bg
уеб страница http://www.cpc.bg
Председател Юлия Ненкова


Комисия за защита на потребителите

Комисия за защита на потребителите

адрес гр.София 1000 , пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6
телефон 02/933 05 65
факс 02/988 42 18
ел. поща info@kzp.bg
уеб страница http://www.kzp.bg/
Председател Димитър Маргаритов Йотов


Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита от дискриминация

адрес София 1125, бул. Драган Цанков № 35
телефон 02/807 30 30
факс 02/807 30 58
ел. поща kzd@kzd.bg
уеб страница http://www.kzd-nondiscrimination.com
Председател доц. д-р Ана Джумалиева


Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

The Committee for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and the intelligence services of the Bulgarian National Army

адрес София 1000, ул. Врабча № 1
телефон 02/800 45 06
ел. поща info@comdos.bg
уеб страница http://www.comdos.bg/
Председател Евтим Костадинов Костадинов


Комисия за регулиране на съобщенията

Комисия за регулиране на съобщенията

адрес София 1000, ул."Гурко"6
телефон 02/949 27 23
ел. поща info@crc.bg
уеб страница http://www.crc.bg
Председател Росен Желязков


Комисия за лечение в чужбина

Комисия за лечение в чужбина

адрес гр.София, пл. „Света Неделя” №5
телефон 02/ 930 13 13
факс 02/ 981 30 02
ел. поща klch@mh.government.bg
уеб страница http://www.mh.government.bg/bg/ministerstvo/komisii/komisiya-za-lechenie-v-chuzhbina/informaciya-za-komisiyata/


Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Commission for Prevention and Ascertainment of Conflict of Interest

адрес София, бул. "Витоша" № 18
телефон 02/8119033, 02/8119011
факс 02/8119030
ел. поща kpuki@cpaci.bg
уеб страница http://www.cpaci.bg
и.д. Председател Николай Николов


Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори

Commission for Public Oversight of Statutory Auditors

адрес София, ул. Сердика 22 ет. 7
телефон 02/ 983 55 39
факс 02/ 983 13 85
ел. поща office@cposa.bg
уеб страница http://www.cposa.bg
Председател Ваня Донева


Комисия за финансов надзор

Комисия за финансов надзор

адрес София 1000, ул. "Будапеща" 16
телефон 02/ 9404 999
факс 02/ 9404 606
ел. поща bg_fsc@fsc.bg
уеб страница http://www.fsc.bg
Председател Карина Караиванова
банка Българска народна банка
банкова сметка BG95BNBG96613000141501
BIC BNBGBGSD


12следваща


Внимание! Базите данни в справочника на Lex.bg са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са предоставени за свободно ползуване само за справочни нужди. Копиране на базите без съгласието на Lex.bg представлява правонарушение!

rss
Посети форума