навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 
Комитет на регионите в Европейския съюз

Committee of the Regions of the European Union

адрес Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw Rue Belliard/Belliardstraat 99-101 B - 1040 Bruxelles/Brussel Belgique/België
Седалище Брюксел
телефон (32-2) 282 2211
факс (32-2) 282 2325
уеб страница http://cor.europa.eu/bg/
председател Вашку Алвъш Кордейру


Информационно бюро на Европейския парламент в България

Европейски парламент

адрес София 1000, ул. ул. "Георги С. Раковски" 124
ел. поща epsofia@europarl.europa.eu
уеб страница www.europarl.europa.eu/sofia
пресаташе, и.д. ръководител Теодор Стойчев


Представителство на Европейската комисия в България

Представителство на Европейската комисия в България

адрес София 1000, ул. "Г.С. Раковски" 124
телефон 02/933 52 52
факс 02/933 52 33
ел. поща COMM-REP-SOF@ec.europa.eu; Twitter: https://twitter.com/ECinBulgaria
уеб страница http://ec.europa.eu/bulgaria/ ; Facebook: https://www.facebook.com/ECinBulgaria
ръководител на представителството Цветан Кюланов


Съвет на ЕС

Council of the European Union

адрес Rue de la Loi / Wetstraat, 175 B-1048 Bruxelles/Brussel Belgique/België
Седалище Брюксел
телефон +32 2 281 61 11
факс +32 2 281 73 97 / 81
уеб страница http://www.consilium.europa.eu/bg/home/
генерален секретар на ротационен принцип


Съд на Европейския съюз

CURIA

адрес Palais de la Cour de Justice Boulevard Konrad Adenauer Kirchberg L-2925 Luxembourg Luxembourg
Седалище Люксембург
телефон + 352 4303 1
факс + 352 4303 26 00
уеб страница http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/
председател Коен Ленартс


Европейска комисия

European Commission

адрес Rue de la Loi / Wetstraat 170 B-1049 Bruxelles/Brussel Belgique/België
Седалище Брюксел
телефон +32 2 299 11 11
уеб страница http://ec.europa.eu/
председател Урсула фон дер Лайен


Европейска сметна палата

European Court of Auditors

адрес 12, rue Alcide De Gasperi, L - 1615 Luxembourg
Седалище Люксембург
телефон +352 4398 45410 (за пресата)
ел. поща press@eca.europa.eu
уеб страница http://eca.europa.eu/
председател Тони Мърфи


Европейската инвестиционна банка

European Investment Bank

адрес 98-100 boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg
Седалище Люксембург
телефон +352 43 79 1
факс +352 43 77 04
ел. поща info@eib.org
уеб страница https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/european-investment-bank-eib_bg
председател Винсънт ван Петегем


Европейски икономически и социален комитет

Еuropean Economic and Social Committee

адрес Rue Belliard/Belliardstraat 99 B-1040 Bruxelles/Brussel Belgique/België
Седалище Брюксел
телефон +32 (0)2 546 90 11
факс +32 (0)2 513 48 93
уеб страница http://www.eesc.europa.eu/
председател Оливер Рьопке


Европейски парламент

European Parliament

Седалище Страсбург, Брюксел, Люксембург
уеб страница http://www.europarl.europa.eu/ ; Европейският парламент на живо: http://europarltv.europa.eu/
Председател Роберта Мецола


12следваща


Внимание! Базите данни в справочника на Lex.bg са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са предоставени за свободно ползуване само за справочни нужди. Копиране на базите без съгласието на Lex.bg представлява правонарушение!

rss
Посети форума