РаботаГлавен юрисконсулт в сектор Обществени поръчки

Публикувана на 06.08.2019, видяна 241 пъти

Място:


"УСБАЛ по онкология" ЕАД, София

Описание:

Основни задължения на длъжността


• Изготвяне на документации на възлагане на обществени поръчки, участие в комисиите по чл. 103 от ЗОП, организиране процеса на приключване на процедурите и на сключване на договорите, поддържане на профила на купувача, осъществяване на други дейности, свързани с управлението на цикъла на обществените поръчки. 


Изисквания за заемане на длъжността


• Образование: висше образование – ОКС „Магистър", юридическо образование;
• 2 годишен опит във възлагането на обществени поръчки - доказва се с копие на трудова/служебна книжка, или с копие на длъжностна характеристика или с копие на други документи, по преценка на кандидата;
• Компютърна грамотност: Windows, MS Office, правно – информационни програми;
• Познаване на нормативната база - Закон за обществените поръчки (ЗОП) и Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП); практиката на КЗК и ВАС и методически указания на АОП; 
• Висока степен на отговорност, прецизност и дисциплинираност;
• Умение за планиране и приоритизиране;
• Умения за работа в екип.


Процедура по избор на кандидатите


Предвидени са три последователни етапа:


1. Подбор по документи.
2. Допуснатите след подбора по документи ще бъдат поканени да решат тест.
3. Получилите 70 или повече точки от 100 възможни ще бъдат поканени на интервю.


Възнаграждение и социален пакет


Основна начална заплата в размер на 1500лв. Освен добавките съгласно КТ, всеки месец се получава бонус в зависимост от приходите на лечебното заведение. За участие във всяка комисия се получава допълнително възнаграждение. Възможност за увеличение на заплатата при демонстриране на сериозни професионални качества и отлични трудови резултати. Служителят ползва безплатни мобилен телефон и интернет, има право на безплатни профилактични прегледи, както и медицински изследвания в рамките на годишния бюджет.


Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете своя професионална автобиография, както и копие на документ, доказващ опит във възлагането на обществени поръчки.


Предоставените данни са лични и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. 


Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за решаване на тест и интервю.

Заетост: Пълен работен ден
Тип работа: Постоянна
Ел. поща: ashoshkova@sbaloncology.bg
Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума