РаботаГлавен експерт-статистик

Публикувана на 17.09.2021, видяна 866 пъти

Място:


ВСС, София

Описание:

ГЛАВНИЯТ СЕКРЕТАР НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ


ОБЯВЯВА КОНКУРС


за заемане на една свободна длъжност "Главен експерт-статистик" в отдел "Статистически анализ и обработка на данни", дирекция "Информационни технологии и съдебна статистика" в администрацията на Висшия съдебен съвет.


Конкурсът ще се проведе чрез събеседване с допуснатите кандидати, при следните изисквания:  • Образование: висше.

  • Образователно-квалификационна степен: магистър.

  • Специалност: "Статистика", "Приложна статистика", "Статистика и иконометрия", "Статистика и финансова иконометрия" или друга в сферата на статистиката.

  • Професионален опит: не по-малко от 5 (пет) години трудов стаж на подобна длъжност в сферата на статистиката.


Допълнителна квалификация/обучение: работа с компютърни системи за създаване и редактиране на електронни таблици и база данни, текстообработка, електронна поща, Интернет; както и компютърни системи за манипулиране с емпирични данни и статистически анализ в графична среда.


Описанието на длъжността, както и другите условия по конкурса, са публикувани на интернет страницата на ВСС – www.vss.justice.bg


Място за подаване на документите: Висш съдебен съвет, ул. „Екзарх Йосиф" 12, ет.1, стая № 102 – деловодство, от 8.30 до 17.00 часа.


Срок за подаване на документите: 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Срок за кандидатстване:
17.10.2021
Заетост: Пълен работен ден
Тип работа: Постоянна
Ел. поща: k.terziyska@vss.justice.bg
Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума