Услуги / КонкурсиНаграда за студенти юристи


картинка

Организатор: Висш адвокатски съвет
http://vas.bg

Награда 500/300/200 лв.
Срок 2014-10-10
Условия на конкурса

Висшият адвокатски съвет обявява награда за студенти юристи за написване на реферат на тема: „За и против индивидуалната конституционна жалба

Наградите са в три степени:   първа – 500 лв.,  втора – 300 лв., трета – 200 лв. 
Наградите ще бъдат придружени с книги и грамоти и ще се връчат на 22 ноември – Ден на българската адвокатура. 


Информация за контакти

Кандидатите трябва да изпратят своите разработки най-късно до 10.10.2014 г. на адрес:  София, 1000, ул. „Калоян” № 1-а,  Висш адвокатски съвет.

Допълнителна информация

Обемът на рефератите трябва да е до 50 стандартни печатни страници (30 реда по 60 знака на ред). Рефератите следва да бъдат представени на български език, с писмена информация за: имената на автора; юридическия факултет на университета, в който се обучава; в кой курс на обучението си е; телефони за връзка.

Назад

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума