навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 
Национално бюро за правна помощ

National Legal Aid Bureau

адрес София 1421, ул. "Развигор" 1
телефон 02/8193200
факс 02/8654812
ел. поща nbpp@nbpp.government.bg
уеб страница http://www.nbpp.government.bg/
Eлена Николова Чернева-Маркова
Внимание! Базите данни в справочника на Lex.bg са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са предоставени за свободно ползуване само за справочни нужди. Копиране на базите без съгласието на Lex.bg представлява правонарушение!

rss
Посети форума