навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 
Правна клиника към Юридически факултет на ТУ Варна

Адрес: Варна 9010, ул. Студентска 1
Телефони: +359 52 383435
Ел. поща: astrashimirova@abv.bg
Лице за контакт: Ана Страшимирова


Правна клиника по Гражданско право към Юридически факултет на УНСС

Адрес: София 1700, Струдентски град
Телефони: +359 2 629327
Ел. поща: legalcl@37.com, petkoge@abv.bg
Интернет стр.: http://www.pravnaklinika.hit.bg
Лице за контакт: доц. д-р Симеон Тасев
Правна област: семейно право, наследствено право, вещно право, облигационно право


Правна клиника към Юридически факултет на Русенски Университет "Ангел Кънчев"

Адрес: Русе 7017, ул. Студентска 8
Телефони: +359 82 845281
Лице за контакт: Емилия Георгиева
Правна област: семейно право, наследствено право, административно право и процес


Правна клиника за бежанци и имигранти
(предоставя безплатна правна помощ на търсещи убежище, бежанци и имигранти)


Адрес: бул. Цар Освободител 15, Софийски университет “Свети Климент Охридски”, Юридически факултет, Северно крило, ет. 4, стая 293
Телефони: +359 2 9434558
Ел. поща: refclinicbg@abv.bg
Интернет стр.: http://www.lcri.hit.bg
Лице за контакт: Валерия Иларева, Мениджър
Правна област: бежанско право, имиграционно право


rss
Посети форума