навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика

име Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
адрес София 1169, пл. "Княз Александър I" 1, стаи M 44; M 21
телефон 02/939 22 87; 02/939 35 36
ел. поща anticorruption@parliament.bg
уеб страница http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2594
председател Борис Янков Ячев
СЪСТАВ


Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения

име Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
адрес София 1169, пл. "Княз Александър I" 1, зала 235
телефон 02/ 939 35 93
факс 02/939 36 43
ел. поща kkss@parliament.bg
уеб страница http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2596
председател Димитър Николов Лазаров
СЪСТАВ


Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата

име Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
адрес София 1169, пл. "Княз Александър I" 1, зала 144 и 146
телефон 02/939 3479, 02/939 3342
ел. поща knpa@parliament.bg
уеб страница http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2598
председател Емил Димитров Симеонов
СЪСТАВ


Комисия по отбрана

име Комисия по отбрана
адрес София 1169, пл. "Княз Александър I" 1, зала 284
телефон 02 939 35 63; 02 988 13 88
факс 02 988 19 87
ел. поща fdc@parliament.bg
уеб страница http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2582/
председател Константин Веселинов Попов
СЪСТАВ


Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите

име Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
адрес София 1169, пл. "Княз Александър I" 1, зала 192
телефон 02/939 21 43; 02/939 33 94
ел. поща kvnojg@parliament.bg
уеб страница http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2592/
председател Антон Константинов Кутев
СЪСТАВ


Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта

име Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
адрес София 1169, пл. "Княз Александър I" 1, зала 121
телефон 02/ 939 35 76
факс 02/ 939 36 48
ел. поща kvdms@parliament.bg
уеб страница http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2587
председател Славчо Стоев Атанасов
СЪСТАВ


Комисия по външна политика

име Комисия по външна политика
адрес София 1169, пл. "Княз Александър I" 1, зала 102
телефон 02/939 31 82
ел. поща kvp@parliament.bg
уеб страница http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2581
председател Джема Маринова Грозданова
СЪСТАВ


Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред

име Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
адрес София 1169, пл. "Княз Александър I", зала 232
телефон 02/939 21 09
ел. поща kvsor@parliament.bg
уеб страница http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2583
председател Цветан Генчев Цветанов
СЪСТАВ


Комисия по вероизповеданията и правата на човека

име Комисия по вероизповеданията и правата на човека
адрес София 1169, пл. "Княз Александър I" 1, зала 377, 350
телефон 02/939 33 57; 02/939 33 86
ел. поща kvpch@parliament.bg
уеб страница http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2593
председател Красимир Любомиров Велчев
СЪСТАВ


rss
Посети форума