навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 
Административен съд Перник

Град: Перник
Адрес: ул. "Търговска" №37
Телефони
Админ. секретар: 076/686 334
Съдии
Счетоводство: 076/686 340
Факс: 076/60 23 43
Ел. поща: admcourt_pk@mbox.contact.bg
Интернет стр.: http://www.adminsadpernik.org/frame.html
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: ТБ "ОББ" - клон Перник
  Банков код: UBBS BGSF
  Банкова сметка: BG90UBBS80023107226410
Вещи лица
  Банка: ТБ "ОББ" - клон Перник
  Банкова сметка: BG69UBBS80023300172010Административен съд Плевен

Град: Плевен
Адрес: ул. "П.Р.Славейков" №21, п.к. 253
Телефони
Админ. секретар: 064/899 900
Съдии
Счетоводство: 064/899 911
Факс: 064/807 638
Ел. поща: mail@ac-pleven.org
Интернет стр.: http://www.ac-pleven.org
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: Общинска банка АД
  Банков код: SOMBBGSF
  Банкова сметка: BG50 SOMB 9130 3138 5268 01
Вещи лица
  Банка: Общинска банка АД
  Банкова сметка: BG41 SOMB 9130 3338 5268 01Административен съд Пловдив

Град: Пловдив
Адрес: бул. "Княгина Мария Луиза" №72
Телефони
Председател: 032/ 261 060
Зам.председатели: 032/261 062
261 061
Админ. секретар: 032/261 070
Съдии
Счетоводство: 032/ 261 063
Централа/Деловодство: 032/261 070
Факс: 032/261 070
Ел. поща: adminsad_pv@dir.bg
Интернет стр.: http://www.adms-pv.bg
Банкова информация
Държавни такси
  Банков код: CECBBGSF
  Банкова сметка: BG66 CECB 9790 31A9 2045 00
Вещи лица
  Банкова сметка: BG73 CECB 9790 33A9 2045 00Административен съд Разград

Град: Разград
Адрес: бул. "Бели Лом" №33
Телефони
Председател: 084/662 429
Зам.председатели: 084/612 171
Админ. секретар: 084/662 561
Съдии
Счетоводство: 084/662 561
Централа/Деловодство: 084/612 172; 662 561
Факс: 084/662 572
Ел. поща: Admcourt-rz@admcourt-rz.org
Интернет стр.: http://www.admcourt-rz.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банков код: CECB BGSF
  Банкова сметка: BG16 CECB 9790 31F6 6384 00
Вещи лица
  Банкова сметка: BG23 CECB 9790 33F6 6384 00Административен съд Сливен

Град: Сливен
Адрес: пл. "Хаджи Димитър" №2
Телефони
Съдии
Централа/Деловодство: 044/633 209
Факс: 044/623 206
Ел. поща: adms-sliven@mbox.contact.bg
Интернет стр.: http://www.admcourt-sl.org
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: "РАЙФАЙЗЕНБАНК" ЕАД -СЛИВЕН
  Банков код: RZBBBGSF
  Банкова сметка: BG06RZBB91553120038817
Вещи лица
  Банка: "РАЙФАЙЗЕНБАНК" ЕАД -СЛИВЕН
  Банкова сметка: BG93RZBB91553320038835Административен съд Стара Загора

Град: Стара Загора
Адрес: бул. "Митрополит Методий Кусев" №33
Телефони
Председател: 042/651 030
Админ. секретар: 042/651 040
Съдии 042/651 050
Счетоводство: 042/651 040
Централа/Деловодство: 042/651 040
Факс: 042/651 040
Ел. поща: info@adms-sz.com
Интернет стр.: http://www.adms-sz.com/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: SOSIETE GENERALE ??????????? - ???? ????? ??????
  Банков код: TTBBBG22
  Банкова сметка: BG38 TTBB 9400 3126 7374 72
Вещи лица
  Банка: SOSIETE GENERALE ??????????? - ???? ????? ??????
  Банкова сметка: BG50 TTBB 9400 3326 7374 82Административен съд Хасково

Град: Хасково
Адрес: ул. Преслав № 26
Телефони
Председател: 038/650 500
Админ. секретар: 038/626 012
Съдии
Счетоводство: 038/650 505
Централа/Деловодство: 038/650 511 - регистратура
Факс: 038/626 012
Ел. поща: has@admsudhaskovo.org
Интернет стр.: http://www.admsudhaskovo.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банков код: CECBBGSF
  Банкова сметка: BG54CECB979031E0280800
Вещи лица
  Банкова сметка: BG61CECB979033E0280800Административен съд Велико Търново

Град: Велико Търново
Адрес: пл. Център №2 корпус 4 ет.2
Телефони
Председател: 062/604105
Админ. секретар: 062/651083
Съдии
Счетоводство: 062/651083
Централа/Деловодство: 062/604102
Факс: 062/651083, 604102
Ел. поща: admsvt@gmail.com
Интернет стр.: http://www.asvt.eu/
Банкова информация
Държавни такси
  Банков код: FINVBGSF
  Банкова сметка: BG 63 FINV 91503 116380654
Вещи лица
  Банкова сметка: BG 59 FINV 9150 3316380661Административен съд Враца

Град: Враца
Адрес: бул. "Христо Ботев" №29, ет. 2
Телефони
Админ. секретар: 092/682 106
Съдии
Счетоводство: 092/682 106
Централа/Деловодство: 092/682 178
Факс: 092/666 020
Ел. поща: asvr@abv.bg
Интернет стр.: http://asvratsa.court-bg.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: “ОББ” АД – КЛОН ВРАЦА
  Банков код: UBBS BGSF
  Банкова сметка: BG 61 UBBS 8002 3 107195310
Вещи лица
  Банка: “ОББ” АД – КЛОН ВРАЦА
  Банкова сметка: BG 04 UВВS 80023300172210 BGNАдминистративен съд Ловеч

Град: Ловеч
Адрес: ул.”Търговска” № 41, ет.3
Телефони
Председател: 068/60-12-22
Админ. секретар: 068/60-13-44
Съдии 068/60-19-76
Счетоводство: 068/60-12-20
Централа/Деловодство: 068/65-15-84
Факс: 068/60-12-20
Ел. поща: as_lovech@abv.bg
Интернет стр.: http://aclovech.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банков код: CECBBGSF
  Банкова сметка: BG36 CECB 9790 31D5 9072 00
Вещи лица
  Банкова сметка: BG43 CECB 9790 33D5 9072 00
Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 
rss
Посети форума