навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 
Районен съд Етрополе

Град: Етрополе
Адрес: бул. Руски 105
Телефони
Председател: 0720/62310
Админ. секретар: 0720/63758
Съдии 0720/62310; 66996
Съдии-изпълнители   0720/62146
Съдии по вписванията   0720/66996
Счетоводство: 0720/63758
Централа/Деловодство: 0720/62310, 62069
Факс: 0720/63758
Ел. поща: rs_etropole@abv.bg
Интернет стр.: http://www.rs-etropole.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: УниКредит Булбанк - Етрополе
  Банков код: UNCRBGSF
  Банкова сметка: BG53 UNCR 9660 3111 2816 13
Вещи лица
  Банка: УниКредит Булбанк - Етрополе
  Банкова сметка: BG28 UNCR 9660 3111 2816 10Районен съд Златоград

Град: Златоград
Адрес: бул. България 120
Телефони
Председател: 03071/2003
Админ. секретар: 03071/2453
Съдии
Съдии-изпълнители   03071/2008
Съдии по вписванията   03071/2008
Централа/Деловодство: 03071/2453
Факс: 03071/2002
Ел. поща: rszlatograd@mbox.contact.bg
Интернет стр.: http://www.zlatograd.court-bg.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: СЖ ЕКСПРЕСБАНК, клон Смолян-Златоград
  Банков код: TTBBBG22
  Банкова сметка: BG33 TTBB 9400 3120 0176 93
Вещи лица
  Банка: СЖ ЕКСПРЕСБАНК, клон Смолян-Златоград
  Банкова сметка: BG89 TTBB 9400 3320 0176 87Районен съд Ивайловград

Град: Ивайловград
Адрес: ул. Г. Димитров 42
Телефони
Председател: 03661/6074
Админ. секретар: 03661/6017
Съдии 03661/6006
Съдии-изпълнители   03661/6258
Съдии по вписванията   03661/6215
Счетоводство: 03661/6258
Факс: 03661/6017
Ел. поща: irs@lex.bg
Интернет стр.: http://www.rsudi.hit.bg/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: ОББ-АД, ХАСКОВО, КЛОН ИВАЙЛОВГРАД
  Банков код: UBBSBGSF
  Банкова сметка: BG95 UBBS 800 231 0604 3502
Вещи лица
  Банка: ОББ-АД, ХАСКОВО, КЛОН ИВАЙЛОВГРАД
  Банкова сметка: BG73UBBS80023300136436Районен съд Исперих

Град: Исперих
Адрес: ул. Дунав 2
Телефони
Председател: 08431/2015
Админ. секретар: 08431/2076
Съдии 08431/6347
Съдии-изпълнители   08431/2703
Съдии по вписванията   08431/2703
Счетоводство: 08431/2076
Факс: 08431/2076
Ел. поща: irs@veltrade.net
Интернет стр.: http://raionensydisperih.org/index.html
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: БАНКА ДСК КЛОН Исперих
  Банков код: STSABGSF
  Банкова сметка: BG81STSA93003100979701
Вещи лица
  Банка: БАНКА ДСК КЛОН Исперих
  Банкова сметка: BG65STSA93003300722195Районен съд Ихтиман

Град: Ихтиман
Адрес: ул. Иван Вазов 1
Телефони
Председател: 0724/87027
Админ. секретар: 0724/87032
Съдии 0724/87029; 87028; 87030
Съдии-изпълнители   0724/87020
Съдии по вписванията   0724/87024
Счетоводство: 0724/87022
Централа/Деловодство: 0724/870 32
Факс: 0724/87070
Ел. поща: adm@rsihtiman.org
Интернет стр.: http://www.rsihtiman.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: УниКредит Булбанк - Ихтиман
  Банков код: UNCRBGSF
  Банкова сметка: BG94UNCR96603163058117
Вещи лица
  Банка: УниКредит Булбанк - Ихтиман
  Банкова сметка: BG69UNCR96603363058114Районен съд Каварна

Град: Каварна
Адрес: ул. Дончо Стойков 8
Телефони
Председател: 0570/81010
Админ. секретар: 0570/81015
Съдии 0570/81011
81012
81013
Съдии-изпълнители   0570/81016
Съдии по вписванията   0570/81014
Счетоводство: 0570/81015
Факс: 0570/81021
Ел. поща: rs_kavarna@abv.bg
Интернет стр.: http://rs-kavarna.com/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: “Банка ДСК” АД гр.Каварна
  Банков код: STSABGSF
  Банкова сметка: BG57 STSA 9300 3100 4606 01
Вещи лица
  Банка: “Банка ДСК” АД гр.Каварна
  Банкова сметка: BG15 STSA 9300 3300 7040 83Районен съд Казанлък

Град: Казанлък
Адрес: ул. П. Хилендарски 16
Телефони
Председател: 0431/67222
Зам.председатели: 0431/67223
67224
Админ. секретар: 0431/67221
Съдии 0431/67225
26
27
28
29
30
31
Съдии-изпълнители   0431/67250
67251
Съдии по вписванията   0431/67248
67249
Счетоводство: 0431/67245
Факс: 0431/63834, 67246
Ел. поща: krs@kz-court.org
Интернет стр.: http://www.kz-court.org/justice.htm
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: "Уникредит Булбанк" - клон Казанлък
  Банков код: UNCR BG SF
  Банкова сметка: BG82 UNCR 9660 3184 1563 18
Вещи лица
  Банка: "Уникредит Булбанк" - клон Казанлък
  Банкова сметка: BG57 UNCR 9660 3384 1563 15Районен съд Карлово

Град: Карлово
Адрес: ул. Д. Събев 4
Телефони
Председател: 0335/93261
Админ. секретар: 0335/93262
Съдии
Съдии-изпълнители   0335/93263
Съдии по вписванията   0335/91912
Счетоводство: 0335/91616
Факс: 0335/93262
Ел. поща: krs@mail.orbitel.bg
Интернет стр.: http://rs-karlovo.com/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: Уникредит Булбанк
  Банков код: UNCRBGSF
  Банкова сметка: BG 26 UNCR9660 3118 1265 16
Вещи лица
  Банка: Уникредит Булбанк
  Банкова сметка: BG 98 UNCR9660 3318 1265 13Районен съд Карнобат

Град: Карнобат
Адрес: ул. Георги Димитров 2
Телефони
Председател: 0559/22864
Админ. секретар: 0559/22867
Съдии
Съдии-изпълнители  
Съдии по вписванията  
Счетоводство: 0559/22213
Централа/Деловодство: 0559/25915
Факс: 0559/22867
Ел. поща: rs_karnobat@mail.bg
Интернет стр.: http://www.karnobat.justice.bg/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: Банка ДСК
  Банков код: STSABGSF
  Банкова сметка: BG14STSA93003100001401
Вещи лица
  Банка: Банка ДСК
  Банкова сметка: BG30STSA93003300410097Районен съд Кнежа

Град: Кнежа
Адрес: ул. Марин Боев 71
Телефони
Председател: 09132/7165
Админ. секретар: 09132/7236
Съдии 09132/6462
Съдии-изпълнители   09132/7029
Съдии по вписванията   09132/6341
Счетоводство: 09132/7236
Факс: 09132/6524
Ел. поща: rs_kneja@abv.bg
Интернет стр.: http://www.rs-kneja.hit.bg/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
  Банков код: BPBIBGSF
  Банкова сметка: BG75BPBI79443195031101
Вещи лица
  Банка: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
  Банкова сметка: BG28BPBI79443395031203
Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

rss
Посети форума