навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 
Районен съд Козлодуй

Град: Козлодуй
Адрес: ул. Кирил и Методий 26
Телефони
Председател: 0973/80676
Админ. секретар: 0973/80373
Съдии 0973/83986
80783
80710
Съдии-изпълнители   0973/80354
Съдии по вписванията   0973/83985
Счетоводство: 0973/80373
Факс: 0973/80373
Ел. поща: rskozlodui@abv.bg
Интернет стр.: http://rs.kozloduy.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: СИБАНК, клон Козлодуй
  Банков код: BUIBBGSF
  Банкова сметка: BG52BUIB79983112095301
Вещи лица
  Банка: СИБАНК - гр. Козлодуй
  Банкова сметка: BG86BUIB79983312095303Районен съд Костинброд

Град: Костинброд
Адрес: ул. Детелина 2а
Телефони
Админ. секретар: 0721/66075
Съдии
Съдии-изпълнители  
Съдии по вписванията  
Счетоводство: 0721/66138
Централа/Деловодство: 0721/66138;66313
Факс: 0721/66313
Ел. поща: rs_kostinbrod@abv.bg
Интернет стр.: http://www.rs-kostinbrod.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: Централна Кооперативна банка АД, клон София-Запад - Костинброд
  Банков код: CECBBGSF
  Банкова сметка: BG78CECB97903147337700
Вещи лица
  Банка: ЦКБ АД – клон София - Запад гр.Костинброд
  Банкова сметка: BG69CECB97903347337700Районен съд Котел

Град: Котел
Адрес: ул. Г.С.Раковски 58
Телефони
Председател: 0453/2656
Админ. секретар: 0453/2005
Съдии 0453/2930
Съдии-изпълнители   0453/2296
Съдии по вписванията   0453/2476
Счетоводство: 0453/2476,2005
Централа/Деловодство: 0453/2476
Факс: 0453/2005
Ел. поща: sad.kotel@gmail.com
Интернет стр.: http://www.rs-kotel.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: БАНКА "ДС К" ЕАД - клон Котел
  Банков код: STSABGSF
  Банкова сметка: BG52STSA93003131639401
Вещи лица
  Банка: БАНКА "ДС К" ЕАД - клон Котел
  Банкова сметка: BG67STSA93003308652200Районен съд Крумовград

Град: Крумовград
Адрес: пл. България 17
Телефони
Председател: 08893388136
Админ. секретар: 03641/7592
Съдии 0889338876
Съдии-изпълнители   0888331387
Съдии по вписванията   0889337420
Счетоводство: 0889338730
Централа/Деловодство: 03641/58971
Факс: 03641/7592
Ел. поща: rs_krumovgrad@abv.bg
Интернет стр.: http://www.rskrumovgrad.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ - АД, КЛОН КЪРДЖАЛИ, ОФИС КРУМОВГРАД
  Банков код: BPBI BGSF
  Банкова сметка: BG85 BPBI 79323156041001
Вещи лица
  Банка: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ - АД, КЛОН КЪРДЖАЛИ, ОФИС КРУМОВГРАД
  Банкова сметка: BG22 BPBI 79323356041003Районен съд Кубрат

Град: Кубрат
Адрес: ул. Цар Иван Асен II 4
Телефони
Председател: 0838/72110
Админ. секретар: 0838/72563
Съдии 0838/74061
72176
Съдии-изпълнители   0838/72051
: 0838/72460
Счетоводство: 0838/72563
Факс: 0838/72563
Ел. поща: info@court-kubrat.org
Интернет стр.: http://court-kubrat.org//gallery.php
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: Банка ДСК – ЕАД клон Кубрат
  Банков код: STSABGSF
  Банкова сметка: BG44STSA93003111623401
Вещи лица
  Банка: Банка ДСК – ЕАД клон Кубрат
  Банкова сметка: BG50STSA93003300701610Районен съд Кула

Град: Кула
Адрес: ул. Иван Кръстев 1
Телефони
Председател: 0938/3149
Админ. секретар: 0938/3661
Съдии 0938/2528
Съдии-изпълнители   0938/3671
Съдии по вписванията   0938/3140
Счетоводство: 0938/3661
Централа/Деловодство: 0938/3661
Факс: 0938/3661
Ел. поща: rskula@abv.bg
Интернет стр.: http://www.rskula.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: Банка ДСК" офис гр. Кула
  Банков код: STSABGSF
  Банкова сметка: BG15 STSA 9300 3191 1032 01
Вещи лица
  Банка: Банка ДСК" офис гр. Кула
  Банкова сметка: BG39 STSA 9300 3300 7020 99Районен съд Кърджали

Град: Кърджали
Адрес: бул. Беломорски 48
Телефони
Председател: 0361/65999
Зам.председатели: 0361/65192
Админ. секретар: 0361/65190
Съдии 0361/6 43 61
Съдии-изпълнители   0361/64340
Съдии по вписванията   0361/64355
Счетоводство: 0361/64328
Централа/Деловодство: 0361/64349
Факс: 0361/65190
Ел. поща: rc-krj@mbox.contact.bg
Интернет стр.: http://www.regcourt-kj.com/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: СИБанк
  Банков код: BUIBBGSF
  Банкова сметка: BG74BUIB78973106013201
Вещи лица
  Банка: СИБанк
  Банкова сметка: BG11BUIB78973306013203 - временни депозитиРайонен съд Кюстендил

Град: Кюстендил
Адрес: ул. Гороцветна 31
Телефони
Председател: 078/550780
Админ. секретар: 078/550790
Съдии
Съдии-изпълнители  
Съдии по вписванията  
Счетоводство: 078/550788
Централа/Деловодство: 078/550790
Факс: 078/550790
Ел. поща: krs@krs-bg.eu
Интернет стр.: http://krs-bg.eu/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: ТБ "Алианц България" АД, клон Кюстендил
  Банков код: BUINBGSF
  Банкова сметка: BG04BUIN70033177576410
Вещи лица
  Банка: ТБ "Алианц България" АД, клон Кюстендил
  Банкова сметка: BG15BUIN70033377576438Районен съд Левски

Град: Левски
Адрес: бул. България 58
Телефони
Председател: 0650/82298
Админ. секретар: 0650/82296
Съдии 0650/82298
85418
Съдии-изпълнители   0650/86249
Съдии по вписванията  
Счетоводство: 0650/82296
Факс: 0650/82296
Ел. поща: levski_rs@abv.bg
Интернет стр.: http://rslevski.com/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: ОББ АД гр.ЛЕВСКИ
  Банков код: UBBSBGSF
  Банкова сметка: BG04UBBS80023106039708
Вещи лица
  Банка: ОББ АД гр.ЛЕВСКИ
  Банкова сметка: BG56UBBS80023300133735Районен съд Ловеч

Град: Ловеч
Адрес: ул. Търговска 41
Телефони
Председател: 068/685501
Зам.председатели: 068/685521
Админ. секретар: 068/685500
Съдии
Съдии-изпълнители   068/685530
Съдии по вписванията   068/685526
Счетоводство: 068/685524
Централа/Деловодство: 068/685500
Факс: 068/685535
Ел. поща: lrs@abv.bg
Интернет стр.: http://www.rs-lovech.bg/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: УниКредит Булбанк гр. Ловеч
  Банков код: UNCRBGSF
  Банкова сметка: BG92 UNCR 9660 3118 1224 18
Вещи лица
  Банка: УниКредит Булбанк гр. Ловеч
  Банкова сметка: ВG67 UNCR 9660 3318 1224 15
Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

rss
Посети форума