навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 
Районен съд Нови пазар

Град: Нови пазар
Адрес: ул. Цар Освободител 31
Телефони
Председател: 0537 27 910
Админ. секретар: 0537/27912
Съдии
Съдии-изпълнители   0537/27911
27919
27918
Съдии по вписванията   0537/27917
27930
Факс: 0537 27 934; 0537 27 937
Ел. поща: rs_novipazar@abv.bg
Интернет стр.: http://npazar.court-sh.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: УниКредит Булбанк
  Банков код: UNCRBGSF
  Банкова сметка: BG25UNCR75273143465601
Вещи лица
  Банка: УниКредит Булбанк
  Банкова сметка: BG52UNCR75273343465632Районен съд Омуртаг

Град: Омуртаг
Адрес: пл. Независимост
Телефони
Председател: 0605/3797
Админ. секретар: 0605/2423
Съдии 0605/4562
3406
Съдии-изпълнители   0605/3472
Съдии по вписванията   0605/2302
Счетоводство: 0605/2423
Централа/Деловодство: 0605/2423
Факс: 0605/2423
Ел. поща: ors@abv.bg
Интернет стр.: http://www.rs-omurtag.org/index.php
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: ОББ АД, клон град Омуртаг
  Банков код: UBBSBGSF
  Банкова сметка: BG11UBBS80023106035702
Вещи лица
  Банка: ОББ АД, клон град Омуртаг
  Банкова сметка: BG60UBBS80023300125030Районен съд Оряхово

Град: Оряхово
Адрес: ул. Архитект Цолов 47
Телефони
Председател: 09171/3065
Админ. секретар: 09171/3042
Съдии 09171/2242
4074
Съдии-изпълнители   09171/3179
Съдии по вписванията   09171/3323
Счетоводство: 09171/3179
Факс: 09171/3042
Ел. поща: rsoriahovo@abv.bg
Интернет стр.: http://oriahovo.court-bg.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: ДСК-ЕАД гр. Оряхово
  Банков код: STSABGSF
  Банкова сметка: BG66STSA93003100561901
Вещи лица
  Банка: ДСК-ЕАД гр. Оряхово
  Банкова сметка: BG85STSA93003300501063Районен съд Павликени

Град: Павликени
Адрес: ул. Васил Петлешков 1A
Телефони
Председател: 0610/53372
Админ. секретар: 0610/53371
Съдии
Съдии-изпълнители  
Съдии по вписванията  
Счетоводство: 0610/52737
Факс: 0610/52737
Ел. поща: rs_pavlikeni@abv.bg
Интернет стр.: http://www.rs-pavlikeni.org
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: УниКредит Булбанк филиал Павликени
  Банков код: UNCRBGSF
  Банкова сметка: BG39 UNCR 96603116321112
Вещи лица
  Банка: УниКредит Булбанк филиал Павликени
  Банкова сметка: BG84 UNCR 96603316321110Районен съд Пазарджик

Град: Пазарджик
Адрес: ул. Хан Крум 3
Телефони
Председател: 034/444271
Зам.председатели: 034/445663
Админ. секретар: 034/444663
Съдии 034/445729
443142
444742
Съдии-изпълнители   034/442057
Съдии по вписванията   034/442058
Счетоводство: 034/444663
Централа/Деловодство: 034/444620
Факс: 034/448337
Ел. поща: rsp_adm@mbox.contact.bg
Интернет стр.: http://www.rcourt-pz.info/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: УниКредит Груп
  Банков код: UNCRBGSF
  Банкова сметка: BG02UNCR96603117969711
Вещи лица
  Банка: УниКредит Груп
  Банкова сметка: BG68UNCR96603317969719Районен съд Панагюрище

Град: Панагюрище
Адрес: ул. Петко Мачев 2
Телефони
Председател: 0357/63664
Админ. секретар: 0357/63664
Съдии 0357/63008
Съдии-изпълнители   035764111
Съдии по вписванията   0357/63352
Централа/Деловодство: 0357/62973
Ел. поща: rspan@mail.bg
Интернет стр.: http://www.rspan.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: Уникредит "Булбанк" - Панагюрище
  Банков код: UNCRBGSF
  Банкова сметка: BG57UNCR75273130002201
Вещи лица
  Банка: Уникредит "Булбанк" - Панагюрище
  Банкова сметка: BG73UNCR75273330002236Районен съд Перник

Град: Перник
Адрес: ул. Търговска 37
Телефони
Председател: 076/647015
Зам.председатели: 076/647019
Админ. секретар: 076/647014
Съдии
Съдии-изпълнители   076/647091
Съдии по вписванията  
Счетоводство: 076/647092
Централа/Деловодство: 076/647014
Факс: 076/603383
Ел. поща: rspernik@abv.bg
Интернет стр.: http://pernikrs.court-bg.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: „ОББ” АД – клон Перник
  Банков код: UBBSBGSF
  Банкова сметка: BG86UBBS80023106032703
Вещи лица
  Банка: „ОББ” АД – клон Перник
  Банкова сметка: BG07UBBS80023300140631Районен съд Петрич

Град: Петрич
Адрес: ул. Цар Борис III 28
Телефони
Председател: 0745/61501
Зам.председатели: 0745/61840
Админ. секретар: 0745/22053
Съдии 0745/61870
40
Съдии-изпълнители   0745/61502
Съдии по вписванията   0745/61502
Счетоводство: 0745/61940
Централа/Деловодство: 0745/22053
Факс: 0745/61506
Ел. поща: rs-petrich@rs-petrich.org
Интернет стр.: http://www.rs-petrich.org/index.html
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: СИБанк
  Банков код: BUIB BGSF
  Банкова сметка: BG42 BUIB 7837 31 250 260 01
Вещи лица
  Банка: СИБанк
  Банкова сметка: BG76 BUIB 7837 33 250 260 03Районен съд Пещера

Град: Пещера
Адрес: ул. Васил Левски 2А
Телефони
Админ. секретар: 0350/60151
Съдии
Съдии-изпълнители  
: 0350/60162
Счетоводство: 0350/60153
Централа/Деловодство: 0350/60150
Факс: 0350/64196
Ел. поща: rs_p@abv.bg
Интернет стр.: http://www.rs-pe.info/new/index.html
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: Пещера в ОББ – АД клон Пещера
  Банков код: UBBSBGSF
  Банкова сметка: BG06UBBS80023106045104
Вещи лица
  Банка: Пещера в ОББ – АД клон Пещера
  Банкова сметка: BG47UBBS80023300132636Районен съд Пирдоп

Град: Пирдоп
Адрес: бул. Цар Освободител 47
Телефони
Админ. секретар: 07181/5970
Съдии
Съдии-изпълнители  
Съдии по вписванията  
Счетоводство: 07181/5970
Централа/Деловодство: 07181/5970, 5187
Факс: 07181/5970
Ел. поща: rspirdop@abv.bg
Интернет стр.: http://www.rs-pirdop.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: УниКредит Булбанк
  Банков код: UNCRBGSF
  Банкова сметка: BG58 UNCR 7527 3159 1598 01
Вещи лица
  Банка: УниКредит Булбанк
  Банкова сметка: BG85 UNCR 7527 3359 1598 32
Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

rss
Посети форума