навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 
Районен съд Плевен

Град: Плевен
Адрес: ул. Д. Константинов 25
Телефони
Председател: 064/892966
Админ. секретар: 064/823260
Съдии
Съдии-изпълнители   064/892974
846718
Съдии по вписванията   064/892970
Счетоводство: 064/892999
Факс: 064/833608
Интернет стр.: http://rs.pleven.bg/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: Банка Инвестбанк
  Банков код: IORTBGSF
  Банкова сметка: BG38IORT73803134717101
Вещи лица
  Банка: Банка Инвестбанк
  Банкова сметка: BG72IORT73803334717103Районен съд Пловдив

Град: Пловдив
Адрес: ул. Шести Септември 167
Телефони
Председател: 032/626013
Админ. секретар: 032/623136
Съдии
Съдии-изпълнители  
Съдии по вписванията  
Счетоводство: 032/656363
Централа/Деловодство: 032/632206
Факс: 032/623136
Ел. поща: rsp@rs-plovdiv.com
Интернет стр.: http://www.rs-plovdiv.com/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: СИБАНК
  Банков код: BUIBBGSF
  Банкова сметка: BG47 BUIB 9888 3125 8796 01
Вещи лица
  Банка: СИБАНК
  Банкова сметка: BG65 BUIB 9888 3325 8796 00Районен съд Поморие

Град: Поморие
Адрес: ул. Цар Калоян 1
Телефони
Председател: 0596/23 134
Админ. секретар: 0596/22 072
Съдии 0596/22 340
Съдии-изпълнители   0596/22 471
Съдии по вписванията   0596/22471
Счетоводство: 0596/22 072
Централа/Деловодство: 0596/22 340
Факс: 0596/22 072
Ел. поща: rspomorie@mail.bg
Интернет стр.: http://www.court-pomorie.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: ОББ, клон Поморие
  Банков код: UBBSBGSF
  Банкова сметка: BG46UBBS80023106037109
Вещи лица
  Банка: ОББ, клон Поморие
  Банкова сметка: BG42UBBS80023300145530Районен съд Попово

Град: Попово
Адрес: ул. Ал. Стамболийски 1
Телефони
Председател: 0608/42426
Зам.председатели: 0608/42431
Админ. секретар: 0608/47832
Съдии 0608/45838
42431
Съдии-изпълнители   0608/41556
Съдии по вписванията   0608/47961
Счетоводство: 0608/41605
Централа/Деловодство: 0608/47832
Факс: 0608/47832
Ел. поща: rspopovo@mail.bg
Интернет стр.: http://www.rspopovo.com/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: ОББ, клон Попово
  Банков код: UBBSBGSF
  Банкова сметка: BG98UBBS80023106035106
Вещи лица
  Банка: ОББ, клон Попово
  Банкова сметка: BG91UBBS80023300138634Районен съд Провадия

Град: Провадия
Адрес: ул. Ал. Стамболийски 23
Телефони
Председател: 0518/47720
Зам.председатели: 0518/47726
Админ. секретар: 0518/47722
Съдии
Съдии-изпълнители  
Съдии по вписванията  
Счетоводство: 0518/47725
Факс: 0518/47724
Ел. поща: rsprov@court-provadia.com
Интернет стр.: http://www.court-provadia.com/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: СИБАНК АД - клон Варна
  Банков код: BUIB BG SF
  Банкова сметка: BG10 BUIB 7898 3198 3875 01
Вещи лица
  Банка: СИБАНК АД - клон Варна
  Банкова сметка: BG28 BUIB 7898 3398 3875 00Районен съд Първомай

Град: Първомай
Адрес: ул. Христо Ботев 13
Телефони
Председател: 0336/62351
Админ. секретар: 0336/65831
Съдии 0336/64522
: 0336/62245
: 0336/62245
Счетоводство: 0336/65831
Факс: 0336/62351
Ел. поща: rsp@parvomai.escom.bg
Интернет стр.: http://www.rs-parvomay.bg/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: УниКредит Булбанк - клон Първомай
  Банков код: UNCRBGSF
  Банкова сметка: BG12UNCR75273158275601
Вещи лица
  Банка: УниКредит Булбанк - клон Първомай
  Банкова сметка: BG39UNCR75273358275632Районен съд Раднево

Град: Раднево
Адрес: ул. Тaчо Даскалов 1
Телефони
Председател: 0417/82452
Зам.председатели: 0417/83386
Админ. секретар: 0417/83433
Съдии 0417/83380
Съдии-изпълнители   0417/83451
: 0417/82927
Счетоводство: 0417/83433
Централа/Деловодство: 0417/83433
Факс: 0417/83433
Ел. поща: rs_radnevo@abv.bg
Интернет стр.: http://www.rs-radnevo.org
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: Корпоративна търговска банка АД
  Банков код: KORPBGSF
  Банкова сметка: BG61KORP92203103689801
Вещи лица
  Банка: Корпоративна търговска банка ОРМ гр. Раднево
  Банкова сметка: BG52KORP92203303689801Районен съд Радомир

Град: Радомир
Адрес: ул.”Св.Св.Кирил и Методий” № 22
Телефони
Съдии
Съдии-изпълнители  
Съдии по вписванията  
Централа/Деловодство: 0777/84020
Факс: 0777/80276
Ел. поща: rs_radomir@abv.bg
Интернет стр.: http://www.radomir.court-bg.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: СИБанк
  Банков код: BUIBBGSF
  Банкова сметка: BG60BUIB78373150002401
Вещи лица
  Банка: СИБанк
  Банкова сметка: BG94BUIB78373350002403Районен съд Разград

Град: Разград
Адрес: пл. Независимост 1
Телефони
Председател: 084/625480
Админ. секретар: 084/624339
Съдии 084/622402
644123
624246
626710
Съдии-изпълнители   084/623468
Съдии по вписванията   084/662517
Счетоводство: 084/662633
Факс: 084/642265
Ел. поща: rs_razgrad@mbox.contact.bg
Интернет стр.: http://www.razgrad.court-bg.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: “Уникредит Булбанк”АД, клон Разград
  Банков код: UNCR BGSF
  Банкова сметка: BG14 UNCR 7527 3111 6562 01
Вещи лица
  Банка: “Уникредит Булбанк”АД, клон Разград
  Банкова сметка: BG03 UBCR 7527 3311 6562 37Районен съд Разлог

Град: Разлог
Адрес: ул. Иларион Макариополски 23
Телефони
Председател: 0747/80180
Админ. секретар: 0747/80181
Съдии 0747/80182
80183
Съдии-изпълнители   0747/80184
Съдии по вписванията   0747/80458
Счетоводство: 0747/80181
Централа/Деловодство: 0747/80181-186
Факс: 0747/80181
Ел. поща: rs_razlog@abv.bg
Интернет стр.: http://razlog.court-bg.org/index.php
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: Банка ДСК - клон Разлог
  Банков код: STSABGSF
  Банкова сметка: BG27STSA93003100953901
Вещи лица
  Банка: Банка ДСК - клон Разлог
  Банкова сметка: BG68STSA93003300401459
Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

rss
Посети форума