навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 
Административен съд Русе

Град: Русе
Адрес: ул. Цариброд 6
Телефони
Председател: 082 / 51 16 31
Зам.председатели: 082 / 51 16 33
35
Админ. секретар: 082 / 51 16 32
Съдии 082 / 51 16 39
60
62
61
Счетоводство: 082 / 51 16 21
Централа/Деловодство: 082/51 16 32
Факс: 082/51 16 64
Ел. поща: as@admcourt-ruse.com
Интернет стр.: http://admcourt-ruse.com/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: Централна кооперативна банка АД – клон Русе
  Банков код: CECBBGSF
  Банкова сметка: BG86 CECB 9790 31D7 4680 00
Вещи лица
  Банка: Централна кооперативна банка АД – клон Русе
  Банкова сметка: BG93 CECB 9790 33D7 4680 00Административен съд Силистра

Град: Силистра
Адрес: ул. Цар Шишман 5, ет.4
Телефони
Председател: 086/822 113
Админ. секретар: 086/83 83 74
Съдии
Счетоводство: 086/83 83 74
Централа/Деловодство: 086/822 321 - деловодство
Факс: 086/83 83 74
Ел. поща: adm_sad_silistra@abv.bg
Интернет стр.: http://www.as-silistra.com/
Банкова информация
Държавни такси
  Банков код: CECBBGSF
  Банкова сметка: BG 27 CECB 9790 31G1 6952 00
Вещи лица
  Банкова сметка: BG 34 CECB 9790 33G1 6952 00Административен съд Смолян

Град: Смолян
Адрес: бул. "България" №16
Телефони
Председател: 0301/276 76
Админ. секретар: 0301/81 420, 276 60
Съдии 0301/276 75
276 71
276 72
Счетоводство: 0301/276 61
Централа/Деловодство: 0301/81 420
Факс: 0301/81 420
Ел. поща: ac_smolian@abv.bg, office@ac-smolian.org
Интернет стр.: http://www.ac-smolian.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: "СТОПАНСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД - клон Смолян
  Банков код: BUIBBGSF
  Банкова сметка: BG57BUIB71093196495501
Вещи лица
  Банка: "СТОПАНСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД - клон Смолян
  Банкова сметка: BG91BUIB71093396495503Административен съд София област

Град: София
Адрес: ул. Съборна № 7
Телефони
Председател: (02) 80 50 711
Админ. секретар: (02) 80 50 712
Съдии
Централа/Деловодство: (02) 80 50 729
Факс: (02) 981 22 89
Ел. поща: sda_court@abv.bg
Интернет стр.: http://www.asso-bg.net/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
  Банков код: BNBGBGSD
  Банкова сметка: BG94 BNBG 9661 3100 1782 01
Вещи лица
  Банка: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
  Банкова сметка: BG85 BNBG 9661 3300 1782 01Административен съд София - град

Град: София
Адрес: ул. Георг Вашингтон №17
Телефони
Председател: (02) 4215 700
Админ. секретар: (02) 4224 034
Съдии (02) 4215 716
4215 718
Счетоводство: (02) 4224 035
Централа/Деловодство: (02) 4215 724
Факс: (02) 4215 715
Ел. поща: admsecretar@admincourtsofia.bg
Интернет стр.: http://www.admincourtsofia.bg/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: БНБ - ЦУ
  Банков код: BNBGBGSD
  Банкова сметка: BG13 BNBG 9661 3100 1783 01
Вещи лица
  Банка: БНБ - ЦУ
  Банкова сметка: BG04 BNBG 9661 3300 1783 01Административен съд Търговище

Град: Търговище
Адрес: площад “Свобода” №1
Телефони
Председател: 0601/6 22 88
Админ. секретар: 0601/6 22 68
Съдии
Счетоводство: 0601/6 22 68
Централа/Деловодство: 0601/6 22 64 - деловодство
Факс: 0601/6 22 68
Ел. поща: as_tg@abv.bg
Интернет стр.: http://www.admcourt-trg.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: ОББ АД клон Търговище
  Банков код: UBBS BGSF
  Банкова сметка: BG31 UBBS 80023107 2230 10
Вещи лица
  Банка: ОББ АД клон Търговище
  Банкова сметка: BG20 UBBS 8002 3300 1723 10Административен съд Шумен

Град: Шумен
Адрес: ул. "Адам Мицкевич" № 1, ет.4
Телефони
Председател: 054/800 790
Зам.председатели: 054/856 033
Админ. секретар: 054/800 791
Съдии 054/800 792
Счетоводство: 054/856 028
Централа/Деловодство: 054/856 016
Факс: 054/800 791
Ел. поща: assh@court-sh.org
Интернет стр.: http://www.admcourt-sh.org
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: ТБ “ Алианц България “, Бизнес Център – Шумен
  Банков код: BUINBGSF
  Банкова сметка: BG 35 BUIN 7014 3130520322
Вещи лица
  Банка: ТБ "Алианц България" АД, Бизнес Център – Шумен
  Банкова сметка: BG48 BUIN 7014 3330 5203 14Административен съд Ямбол

Град: Ямбол
Адрес: ул. “Александър Стамболийски” № 4
Телефони
Председател: 046/68 10 01
Админ. секретар: 046/68 10 07 - съдебен администратор
Съдии
Централа/Деловодство: 046/68 10 13 - деловодство
Факс: 046/66 31 49
Ел. поща: adms_yambol@yambollan.com
Интернет стр.: http://adms-yambol.org
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: Банка ДСК Ямбол
  Банков код: STSABGSF
  Банкова сметка: BG50STSA93003173813291
Вещи лица
  Банка: Банка ДСК Ямбол
  Банкова сметка: BG28STSA93003307381329Апелативен съд Бургас

Град: Бургас
Адрес: ул. Александровска 101
Телефони
Админ. секретар: 056/859919
Съдии
Счетоводство: 056/859918
Централа/Деловодство: 056/859920 - регистратура
Факс: 056/840276
Ел. поща: ap.sad.burgas@abv.bg
Интернет стр.: http://www.bgbas.org
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: УниКредит Булбанк - гр.Бургас
  Банков код: UNCRBGSF
  Банкова сметка: BG78 UNCR 7630 3100 1168 96
Вещи лица
  Банка: УниКредит Булбанк - гр.Бургас
  Банкова сметка: BG97 UNCR 7630 3300 0006 71Апелативен съд Варна

Град: Варна
Адрес: пл. Независимост 2
Телефони
Админ. секретар: 052/686506
Съдии
Счетоводство: 052/686503
Централа/Деловодство: 052/686502 - регистратура
Факс: 052/607798
Ел. поща: vnaps@mbox.contact.bg
Интернет стр.: http://www.appealcourt-varna.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: "SG ЕКСПРЕСБАНК" АД - КЛОН ВАРНА
  Банков код: TTBBBG22
  Банкова сметка: BG81TTBB94003115068665
Вещи лица
  Банка: "SG ЕКСПРЕСБАНК" АД - КЛОН ВАРНА
  Банкова сметка: BG45TTBB94003315068666
Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

rss
Посети форума