навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 
Районен съд Гълъбово

Град: Гълъбово
Адрес: ул. "Стефан Стамболов" № 2
Телефони
Председател: 0418/65430 ; 68424
Админ. секретар: 0418/65431
Съдии 0418/68425
68436
Съдии-изпълнители   0418/68426
Съдии по вписванията   0418/68432
65432
Счетоводство: 0418/68428
Факс: 0418/65431
Ел. поща: rs_galabovo@mail.bg
Интернет стр.: http://www.rs-galabovo.org
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: ТБ "Алианц България" АД клон ГЪЛЪБОВО
  Банков код: BUINBGSF
  Банкова сметка: BG31 BUIN 7903 3156 1111 20
Вещи лица
  Банка: ТБ "Алианц България" АД клон ГЪЛЪБОВО
  Банкова сметка: BG44 BUIN 7903 3356 1111 12Районен съд Девин

Град: Девин
Адрес: ул. Ал. Костов 8
Телефони
Председател: 03041/2148
Админ. секретар: 03041/2709
Съдии
: 03041/2160
Съдии по вписванията   03041/2170
Счетоводство: 03041/2709
Централа/Деловодство: 03041/2022 - деловодство
Факс: 03041/2709
Ел. поща: devin_rs@abv.bg
Интернет стр.: http://www.devin.court-bg.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: ЕКСПРЕСБАНК клон СМОЛЯН
  Банков код: TTBBBG22
  Банкова сметка: BG05TTBB94003120017712
Вещи лица
  Банка: ЕКСПРЕСБАНК " клон СМОЛЯН
  Банкова сметка: BG66TTBB94003320017713Районен съд Девня

Град: Девня
Адрес: ул. Строител 12
Телефони
Председател: 0519/92888
Админ. секретар: 0519/92737
Съдии
Съдии-изпълнители   0519 /92585
Съдии по вписванията   0519 /92585
Счетоводство: 0519/92737
Факс: 0519/92737
Ел. поща: rs_devnya@courtdevnya.org
Интернет стр.: http://www.courtdevnya.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: СИ БАНК КЛОН ВАРНА
  Банков код: BUIBBGSF
  Банкова сметка: BG37BUIB78983120431801
Вещи лица
  Банка: СИ БАНК КЛОН ВАРНА
  Банкова сметка: BG55BUIB78983320431800Районен съд Димитровград

Град: Димитровград
Адрес: ул. Г.С.Раковски 13
Телефони
Председател: 0391/66952
Админ. секретар: 0391/63930
Съдии 0391/63743
Съдии-изпълнители   0391/63705
Съдии по вписванията  
Счетоводство: 0391/66494
Факс: 0391/66763
Ел. поща: contacts@rs-dimitrovgrad.com
Интернет стр.: http://www.rs-dimitrovgrad.com/?sid=main
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: СИБанк, клон Хасково, офис Димитровград
  Банков код: BUIBBGSF
  Банкова сметка: BG62BUIB71013137697701
Вещи лица
  Банка: СИБанк, клон Хасково, офис Димитровград
  Банкова сметка: BG96BUIB71013337697703Районен съд Добрич

Град: Добрич
Адрес: ул. Д-р Константин Стоилов 7
Телефони
Председател: 058/652020
Зам.председатели: 058/652052; 652054
Админ. секретар: 058/601030
Съдии
Съдии-изпълнители   058/652076
Съдии по вписванията   058/600930
Счетоводство: 058/652062
Централа/Деловодство: 058/601030
Факс: 058/601030
Ел. поща: rs_dobrich@abv.bg
Интернет стр.: http://dobrichrs.court-bg.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: Юробанк И Еф Джи България АД - клон Добрич
  Банков код: BPBIBGSF
  Банкова сметка: BG24 BPBI 7938 3199 5141 01
Вещи лица
  Банка: Юробанк И Еф Джи България АД - клон Добрич
  Банкова сметка: BG15 BPBI 7938 3399 5141 01Районен съд Дряново

Град: Дряново
Адрес: ул. Бачо Киро 21
Телефони
Председател: 0676/73350
Админ. секретар: 0676/75567
Съдии 0676/73215
Съдии-изпълнители   0676/73091
Съдии по вписванията  
Счетоводство: 0676/75567
Централа/Деловодство: 0676/73312
Факс: 0676/75567
Ел. поща: raionen_sad_drianovo@abv.bg
Интернет стр.: http://www.rs-dryanovo.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: ДСК
  Банков код: STSABGSF
  Банкова сметка: BG95STSA93003110002001
Вещи лица
  Банка: ДСК
  Банкова сметка: BG75STSA93003303687887Районен съд Дулово

Град: Дулово
Адрес: ул. Васил Левски 12
Телефони
Председател: 0864/24029
Зам.председатели: 0864/25081
Админ. секретар: 0864/24001
Съдии 0864/22124
22188
: 0864/24013
Съдии по вписванията   0864/22431
Счетоводство: 0864/22021
Факс: 0864/25064
Ел. поща: rsdulovo@dir.bg
Интернет стр.: http://www.rs-dulovo.com/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: ЦКБ АД клон Силистра, офис Дулово
  Банков код: CECB BGSF
  Банкова сметка: BG55 CECB 9790 3142 6373 00
Вещи лица
  Банка: ЦКБ АД клон Силистра, офис Дулово
  Банкова сметка: BG46 CECB 9790 3342 6373 00Районен съд Елена

Град: Елена
Адрес: ул. Йеромонах Йосиф Брадати 2
Телефони
Председател: 06151/60 72
Админ. секретар: 06151/64 54
Съдии 06151/62 34
Съдии-изпълнители  
Съдии по вписванията   06151/64 85
Счетоводство: 06151/62 43
Факс: 06151/62 53
Ел. поща: rs_elena@abv.bg
Интернет стр.: http://www.rs-elena.org
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: УниКредит Булбанк филиал Елена
  Банков код: UNCRBGSF
  Банкова сметка: BG62 UNCR 75273142211501
Вещи лица
  Банка: УниКредит Булбанк филиал Елена
  Банкова сметка: BG46 UNCR 75273342211530Районен съд Елин Пелин

Град: Елин Пелин
Адрес: ул. Владимир Заимов 1
Телефони
Админ. секретар: 0725/60172
Съдии
Съдии-изпълнители   0725/60173
Съдии по вписванията   0725/60174
Счетоводство: 0725/60173
Централа/Деловодство: 0725/60172
Факс: 0725/60174
Ел. поща: rs_elinpelin@abv.bg
Интернет стр.: http://www.rs-elinpelin.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: УниКредит Булбанк - Елин Пелин
  Банков код: UNCRBGSF
  Банкова сметка: BG64 UNCR 9660 3100 3818 16
Вещи лица
  Банка: УниКредит Булбанк - Елин Пелин
  Банкова сметка: BG54 UNCR 9660 3300 3818 34Районен съд Елхово

Град: Елхово
Адрес: ул. Пирот 2
Телефони
Председател: 0478/81366
Админ. секретар: 0478/81367
Съдии 0478/81377
81371
81370
81372
81372
Съдии-изпълнители   0478/81363
Съдии по вписванията   0478/81363
Счетоводство: 0478/81367
Факс: 0478/ 88379
Ел. поща: rselhovo@balans37.com
Интернет стр.: http://www.rs-elhovo.org/indexes.html
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: ДСК ЕАД – клон Елхово
  Банков код: STSABGSF
  Банкова сметка: BG11STSA93003101293301
Вещи лица
  Банка: ДСК ЕАД – клон Елхово
  Банкова сметка: BG84STSA93003346210391
Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

rss
Посети форума