навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 89 от 26.XОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 344 от 20 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по национална програма "оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с решение № 188 на министерския съвет от 2021 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието

Постановление № 348 от 20 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието

Постановление № 345 от 20 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на икономиката за 2021 г.

Постановление № 346 от 20 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на околната среда и водите за 2021 г.

Постановление № 347 от 20 октомври 2021 г. за изменение на правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, приет с постановление № 85 на министерския съвет от 2020 г. (дв, бр. 40 от 2020 г.)

Правила за условията и реда за достъп до обществена информация в комисията за регулиране на съобщенията

Постановление № 351 от 21 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2021 г.

Постановление № 352 от 21 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на държавен фонд "земеделие" за 2021 г. за подпомагане на земеделски производители

Постановление № 349 от 20 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност

Постановление № 350 от 20 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2021 г.

Изменения и допълнения на правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID), включен в притурка "с" към конвенцията за международни железопътни превози (COTIF)

Заповед № сд-06-45 от 7 юли 2021 г. за изключване от актуалния списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по търговския закон

Заповед № сд-06-47 от 7 юли 2021 г. за изключване от актуалния списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по търговския закон

Заповед № сд-06-52 от 7 юли 2021 г. за изключване от актуалния списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по търговския закон

Заповед № сд-06-53 от 7 юли 2021 г. за изключване от актуалния списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по търговския закон

Заповед № сд-06-54 от 7 юли 2021 г. за изключване от актуалния списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по търговския закон

Заповед № сд-06-56 от 7 юли 2021 г. за изключване от актуалния списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по търговския закон

Заповед № сд-06-58 от 7 юли 2021 г. за изключване от актуалния списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по търговския закон

Заповед № сд-06-59 от 7 юли 2021 г. за изключване от актуалния списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по търговския закон

Заповед № сд-06-66 от 7 юли 2021 г. за изключване от актуалния списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по търговския закон

Заповед № сд-06-67 от 7 юли 2021 г. за изключване от актуалния списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по търговския закон
Променени актове

Правилник за прилагане на закона за публичните предприятия

Актуален списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по търговския закон

Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари (RID - притурка с към конвенцията)
Отменени актове

Правила за условията и реда за достъп до обществена информация в комисията за регулиране на съобщенията от 2008 г.

Неофициален раздел


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума