навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 49 от 6.VIОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 84 от 31 май 2023 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за закрила на детето, приет с постановление № 153 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 66 от 2003 г.)

Постановление № 85 от 31 май 2023 г. за отменяне на правилника за условията и реда за работа на централната комисия по етика към министерския съвет по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет с постановление № 239 на министерския съвет от 2007 г.

Постановление № 89 от 1 юни 2023 г. за изменение на постановление № 45 на министерския съвет от 2014 г. за преобразуване на държавни културни институти и създаване на родопски драматичен театър "николай хайтов" (дв, бр. 23 от 2014 г.)

Постановление № 87 от 1 юни 2023 г. за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 3.3 от закона за държавния бюджет на република България за 2022 г.

Постановление № 88 от 1 юни 2023 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства

Постановление № 86 от 1 юни 2023 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от европейските фондове при споделено управление, за програмен период 2021 - 2027 г.

Указ № 65 от 31.05.2023 г. за освобождаване на румяна генчева бъчварова от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в държавата израел

Указ № 66 от 31.05.2023 г. за назначаване на славена красимирова гергова за извънреден и пълномощен посланик на република България в държавата израел със седалище в гр. тел авив

Указ № 67 от 31.05.2023 г. за освобождаване на евгени стефанов стойчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република молдова

Решение за задължаване на министерския съвет да изготви доклад във връзка с изпълнението на решение на народното събрание за задължаване на министерския съвет да промени плана за възстановяване и устойчивост в част енергетика, прието на 12 януари 2023 г. (дв, бр. 6 от 2023 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-3 от 3.02.2020 г. за психологичното осигуряване в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия (дв, бр. 14 от 2020 г.)

Указ № 68 от 31.05.2023 г. за назначаване на мая николова добрева за извънреден и пълномощен посланик на република България в република молдова със седалище в гр. кишинев

Указ № 70 от 05.06.2023 г. за предлагане на четиридесет и деветото народно събрание да избере николай денков денков за министър-председател на република България

Наредба № 13 от 23 май 2023 г. за придобиване на квалификация по професията "каменоделец"

Решение № 139 от 11 май 2023 г. за изменение и допълнение на правилата за свободно използване на радиочестотния спектър (дв, бр. 92 от 2021 г.)
Променени актове

Постановление № 70 от 14 април 2010 г. за координация при управлението на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и за създаване на съвет за координация при управлението на средствата от европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.)

Постановление № 45 от 6 март 2014 г. за преобразуване на държавни културни институти и създаване на родопски драматичен театър "николай хайтов"

Постановление № 263 от 30 юли 2021 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството на културата

Правилник за прилагане на закона за закрила на детето

Наредба № н-3 от 3 февруари 2020 г. за психологичното осигуряване в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия

Правила за свободно използване на радиочестотния спектър
Отменени актове

Постановление № 239 от 28 септември 2007 г. за приемане на правилник за условията и реда за работа на централната комисия по етика към министерския съвет по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Наредба № 14 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "каменоделец"

Постановление № 31 от 12 февруари 2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства

Правилник за условията и реда за работа на централната комисия по етика към министерския съвет по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Неофициален раздел


Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума