навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 5 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ПОЯВАТА НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 10.07.2018 г.

Обн. ДВ. бр.57 от 10 Юли 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в общ размер до 4 500 000 лв. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г. за обезпечаване изпълнението на мерки за предотвратяване появата на Африканска чума по свинете в Република България, както следва:
1. разходи по "Политика в областта на земеделието и селските райони", бюджетна програма "Животновъдство" - до 119 600 лв.;
2. разходи по "Политика в областта на земеделието и селските райони", бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига" - до 2 234 400 лв.;
3. разходи по "Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча", бюджетна програма "Специализирани дейности в горските територии" - до 2 046 000 лв.;
4. трансфер от бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите към бюджета на Селскостопанската академия - 100 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2018 г.




Чл. 2. Със сумата 4 400 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Чл. 3. Министърът на земеделието, храните и горите да извършва съответните промени по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г. на базата на фактически извършените разходи/трансфери и да уведомява министъра на финансите, като представя и отчет при достигане на:
1. разходи/трансфери в размер 1 500 000 лв.;
2. разходи/трансфери в размер 3 000 000 лв.;
3. разходи/трансфери в размер до 4 500 000 лв.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет за 2018 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на земеделието, храните и горите.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 
rss
Посети форума