навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 ОТ 2 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. (ДВ, БР. 108 ОТ 2014 Г.)

В сила от 07.08.2018 г.

Обн. ДВ. бр.65 от 7 Август 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 4, ал. 1 думата "двама" се заменя с "трима".

§ 2. В чл. 22 т. 16 се отменя.

§ 3. В чл. 27, т. 6 думите "води и поддържа регистъра на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ по отношение на органите на управление и контрол и на ликвидаторите на търговските дружества" се заличават.

§ 4. В приложението към чл. 6, ал. 8 и чл. 11, ал. 3 се правят следните изменения:
1. На ред "Политически кабинет" числото "10" се заменя с "11".
2. На ред "Обща администрация" числото "110" се заменя със "109".
3. На ред "дирекция "Финанси и управление на собствеността" числото "38" се заменя с "37".

Заключителни разпоредби


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума