навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 ОТ 7 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г.

В сила от 14.08.2018 г.

Обн. ДВ. бр.67 от 14 Август 2018г., изм. ДВ. бр.84 от 12 Октомври 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи за 2018 г. в общ размер 110 959 293 лв. за извършване на текущи ремонти и за придобиване на нефинансови активи, разпределени по общини, както следва:
1. по бюджета на Община Пловдив - 9 000 000 лв. за финансиране на капиталови разходи в следните направления и обекти: Зала за временни експозиции - 200 000 лв.; Кино "Космос" - 1 000 000 лв.; Временна конструкция "Кунстхале" - 600 000 лв.; Пл. Централен и прилежащи културни пространства - 4 700 000 лв.; Художествена галерия - 2 500 000 лв.;
2. по бюджета на Столичната община - 15 000 000 лв. за финансиране изграждането на разширение на метрото - Трета метролиния, етапи І и ІІ, участъка от бул. Владимир Вазов - ЦГЧ - ж.к. Овча купел - кв. Горна баня;
3. по бюджета на Община Банско - 1 000 000 лв. за проект "Актуализация, допълнение и обединяване на изготвени проекти за ул. Найден Геров от о.т. 945 до о.т. 659 и изграждане на тротоарни настилки и осветление на ул. Явор с цел обособяване на Околовръстен път на гр. Банско" - първи етап;
4. по бюджета на Община Белица - 900 000 лв. за ремонт и рехабилитация на общинска улична мрежа на територията на община Белица;
5. по бюджета на Община Гоце Делчев - 920 000 лв. за проекти: "Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Брезница, с. Буково, с. Корница и с. Лъжница, община Гоце Делчев" - 700 000 лв., и "Изграждане на два броя спортни площадки за мини футбол (20/40 м) с изкуствена трева в с. Брезница и с. Буково, община Гоце Делчев" - 220 000 лв.;
6. по бюджета на Община Гърмен - 600 000 лв. за проект "Ремонт, реконструкция и рехабилитация на улици в с. Рибново, с. Дебрен, с. Дъбница, с. Долно Дряново, с. Горно Дряново, с. Осиково, с. Крушево и с. Ореше, община Гърмен";
7. по бюджета на Община Разлог - 892 075 лв. за проекти: "Реконструкция на ул. Черна река, гр. Разлог", и "Ремонт на ул. Пета, с. Баня, община Разлог";
8. по бюджета на Община Сатовча - 850 000 лв. за проекти: "Изграждане на физкултурен салон в с. Кочан" - 350 000 лв., и "Ремонт на улици в населени места в община Сатовча" - 500 000 лв.;
9. по бюджета на Община Хаджидимово - 400 000 лв. за проект "Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Абланица, с. Беслен, с. Блатска и с. Теплен, община Хаджидимово";
10. по бюджета на Община Якоруда - 850 000 лв. за етап 5 на проект "Изграждане на път IV-84025 - с. Конарско - с. Бел камен";
11. по бюджета на Община Малко Търново - 900 000 лв. за проект "Ремонт и реконструкция на улична мрежа в гр. Малко Търново";
12. по бюджета на Община Руен - 1 200 000 лв. за проекти: "Ремонт на улици в населени места на територията на община Руен" - 900 000 лв.; "Изграждане на мини футболно игрище в с. Добра поляна" - 100 000 лв.; "Изграждане на спортна площадка в с. Ръжица" - 100 000 лв., и "Изграждане на спортна площадка в с. Струя" - 100 000 лв.;
13. по бюджета на Община Средец - 1 200 000 лв. за реконструкция на ул. Цвятко Радойнов в гр. Средец;
14. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.) по бюджета на Община Сунгурларе - 750 000 лв. за проекти: "Ремонт на улици на територията на община Сунгурларе" - 530 000 лв.; "Ремонт на площад в с. Прилеп" - 90 000 лв.; "Реконструкция и оборудване на терен за озеленяване в с. Грозден" - 90 000 лв., и "Изграждане на многофункционална зала в с. Съединение - окончателен етап" - 40 000 лв.;
15. по бюджета на Община Аврен - 550 000 лв. за проекти: "Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци, община Аврен" и "Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, община Аврен";
16. по бюджета на Община Аксаково - 400 000 лв. за проект "Основен ремонт, реконструкция и естетизиране на достъпна селищна среда в обществените територии в централната част на гр. Игнатиево - етап 1";
17. по бюджета на Община Велико Търново - 2 525 118 лв., от които: за проект "Изграждане на футболен терен с изкуствена настилка в района на "Спортно училище - Велико Търново" - 676 818 лв., и проект "Изпълнение на пряка пътна връзка между ул. Магистрална (републикански път І-4 "Севлиево - Велико Търново - Омуртаг") и кв. Бузлуджа в гр. Велико Търново" - 1 848 300 лв.;
18. по бюджета на Община Лясковец - 700 000 лв. за ремонт и рехабилитация на уличната мрежа и тротоарите на територията на общината;
19. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.) по бюджета на Община Свищов - 700 000 лв., от които за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа в с. Хаджидимитрово - 200 000 лв., и за ремонт на улична настилка в селата Алеково, Александрово, Българско Сливово, Вардим, Горна студена, Деляновци, Драгомирово, Козловец, Морава, Овча могила, Ореш, Хаджидимитрово, Царевец, Червена и Совата - 500 000 лв.;
20. по бюджета на Община Димово - 200 000 лв. за ремонт на Дом за стари хора, с. Гара Орешец, ремонт на тротоари в гр. Димово и за доизграждане на канализация в гр. Димово;
21. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.) по бюджета на Община Враца - 1 745 000 лв., от които: за ремонт на улична мрежа на територията на общината - 1 000 000 лв., за поставяне на осветление на стадион "Христо Ботев" - 500 000 лв., и за ремонт на сградата на Митрополитския дом към Врачанската митрополия - 245 000 лв.;
22. по бюджета на Община Бяла Слатина - 610 000 лв. за ремонт на улична настилка в гр. Бяла Слатина и в селата Търнак и Търнава;
23. по бюджета на Община Борован - 400 000 лв. за ремонт и рехабилитация на улици на територията на община Борован - етап 4;
24. по бюджета на Община Козлодуй - 1 000 000 лв. за рехабилитация на улична мрежа на територията на общината;
25. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.) по бюджета на Община Криводол - 800 000 лв. за частичен ремонт на ул. Г. Димитров и ул. Борис Станчев в с. Големо Бабино, община Криводол, и за ремонт на улична мрежа на територията на общината;
26. по бюджета на Община Оряхово - 875 000 лв. за довършителни дейности на сградата на общинската администрация на гр. Оряхово - етап 1;
27. по бюджета на Община Хайредин - 300 000 лв. за ремонт и рехабилитация на улици на територията на община Хайредин;
28. по бюджета на Община Трявна - 648 500 лв. за изграждане на нов парк - зелена площ до сградата на Етнографския комплекс за занаяти; реконструкция и рехабилитация на ул. Иванка Горова, гр. Трявна, в т.ч. за изграждане на допълнителен паркинг към улицата и комплекса;
29. по бюджета на Община Крушари - 600 000 лв. за ремонт на улици в населените места в община Крушари;
30. по бюджета на Община Тервел - 420 000 лв., от които за проект "Многофункционална площадка в двора на СУ "Й. Йовков", гр. Тервел" - 300 000 лв., и за окончателно реализиране на проект "Ритуален дом за тъжни ритуали в гробищен парк в гр. Тервел" - 120 000 лв.;
31. по бюджета на Община Кърджали - 2 000 000 лв. за частично финансиране на проект "Реконструкция и въвеждане на енергоспестяващо осветление в община Кърджали";
32. по бюджета на Община Ардино - 800 000 лв. за ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Ардино;
33. по бюджета на Община Джебел - 500 000 лв., от които за реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улици в кв. Брягово, гр. Джебел - 130 000 лв., и за проект "Улици и подпорни стени в с. Припек, община Джебел" - 370 000 лв.;
34. по бюджета на Община Кирково - 1 140 000 лв. за частично финансиране на проект "Реконструкция и изграждане на път KRZ 2114/KRZ 2111, Кирково - Лозенградци/ - KRZ 2101 (I-5, Подкова - Маказа/ - Орлица)" от км 0+000 до км 3+297,98;
35. по бюджета на Община Крумовград - 800 000 лв. за проекти: "Рехабилитация на улици и тротоари в кв. Запад на Крумовград" - етап 2 - 610 000 лв., и "Изграждане на улица в Крумовград от о.т. 452 до о.т. 432" - етап 2 - 190 000 лв.;
36. по бюджета на Община Момчилград - 980 000 лв. за частично финансиране на проект "Изграждане на пътна връзка на с. Птичар с път I-5 Кърджали - Подкова - кръстовище на км 364+500 по път I-5", община Момчилград;
37. по бюджета на Община Черноочене - 800 000 лв. за частично финансиране на проект "Рехабилитация на общински път KRZ 1430/1-5, Николово - Черноочене/ - с. Пчеларово - с. Минзухар - с. Драганово/III-5071/- етап - 2";
38. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.) по бюджета на Община Ловеч - 160 000 лв. за финансиране на проект "Ремонт на ул. Г. С. Раковски и ул. В. Коларов, с. Малиново, община Ловеч";
39. по бюджета на Община Луковит - 70 000 лв. за финансиране на проект "Реновиране на спортна площадка "Калоян - Бежаново", с. Бежаново, община Луковит";
40. по бюджета на Община Тетевен - 845 000 лв. за финансиране на проекти: "Изграждане на напорен резервоар 200 куб. м в местността Сухото езеро, с. Галата" и "Изграждане на напорен резервоар 100 куб. м в местността Рътлака, с. Глогово" - 300 000 лв., и за извършване на основен ремонт на републикански път ІІІ-358 (Троян - Кърнаре) - Шипково - Рибарица - Тетевен - Гложене - Ябланица - Добревци - (Роман - Златна Панега) - участък от община Тетевен - 545 000 лв.;
41. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.) по бюджета на Община Угърчин - 300 000 лв. за ремонт на улична мрежа в гр. Угърчин - ул. Паисий Хилендарски, ул. Хан Крум, ул. Йордан Йовков, ул. Бяло море, ул. Търговище, ул. Петко войвода, ул. Кнежа и ул. Гоце Делчев;
42. по бюджета на Община Берковица - 200 000 лв. за частично финансиране на проект "Ремонт и асфалтиране на улица Първи май в гр. Берковица", община Берковица;
43. по бюджета на Община Бойчиновци - 453 760 лв., от които за реализиране на проект "Асфалтиране на част от общински път № 000505, с. Ерден, община Бойчиновци" - 53 760 лв., и за реконструкция на улична мрежа в община Бойчиновци - 400 000 лв.;
44. по бюджета на Община Вълчедръм - 200 000 лв. за частично финансиране на проект "Ремонт и асфалтиране на ул. Съединение в гр. Вълчедръм", община Вълчедръм;
45. по бюджета на Община Лом - 1 000 000 лв. за ремонт на улична мрежа на територията на община Лом;
46. по бюджета на Община Чипровци - 1 280 000 лв. за реконструкция и рехабилитация на общински път "РП ІІІ-3099 (Бели Мел - Железна - Чипровци - Мартиново) - отклонение Чипровци - Гушовски манастир - Атракционен парк и хижа "Явор", местността Мангесина ливада";
47. по бюджета на Община Батак - 400 000 лв. за проекти: "Ремонт и рехабилитация на улици в с. Нова махала" - 220 000 лв., и "Изграждане на подпорна стена на ул. Мадара, с. Нова махала, община Батак" - 180 000 лв.;
48. по бюджета на Община Велинград - 2 000 000 лв. за реализиране на проекти: "Асфалтиране и благоустрояване на улици Г. Бенковски, Елин връх и Саркиница в с. Драгиново" - 250 000 лв.; "Изграждане на спортна площадка в СУ "Хр. Смирненски", с. Света Петка" - 140 000 лв.; "Обновяване и облагородяване на зелени площи между ул. Роза, ул. Никола Вапцаров и ул. Родопи във Велинград" - 98 000 лв.; "Асфалтиране и благоустрояване на улици в с. Долна Дъбева" - 100 000 лв., "Подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. Мальовица в с. Юндола" - 110 000 лв.; "Подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. Пирин в с. Кандови" - 70 000 лв., "Поставяне на мантинели на новоизграден път "с. Света Петка - с. Всемирци" - 22 000 лв., реконструкция на водопроводна мрежа по бул. Вела Пеева и ул. Тошо Стайков - Велинград - 438 000 лв., ремонт и рехабилитация на довеждащ водопровод от напорен резервоар "Нежовица" по ул. Юри Венелин и ул. Бяла скала - Велинград - 218 000 лв., подмяна на пътна настилка, бордюри и направа на дъждоприемни шахти по ул. Никола Вапцаров - Велинград - 454 000 лв., и асфалтиране на улици в с. Рохлево - 100 000 лв.;
49. по бюджета на Община Сърница - 450 000 лв. за проект "Доизграждане, рехабилитация и подмяна на съществуваща канализация в гр. Сърница";
50. по бюджета на Община Ракитово - 400 000 лв. за реализиране на проекти: "Асфалтиране и благоустрояване на ул. Чепинец, гр. Костандово, община Ракитово - етап - 1" - 250 000 лв., и "Ремонт и реконструкция на градски фонтан и централен площад в гр. Костандово" - 150 000 лв.;
51. по бюджета на Община Лъки - 428 312 лв., от които за частично финансиране на проекти: "Реконструкция и рехабилитация на улици Миньорска и Кирил Маджаров в гр. Лъки" - 228 312 лв., и за "Ремонт и рехабилитация на общинска и улична мрежа на територията на община Лъки" - 200 000 лв.;
52. по бюджета на Община Исперих - 1 500 000 лв. за ремонт и рехабилитация на улици в гр. Исперих;
53. по бюджета на Община Завет - 700 000 лв. за проект "Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места на община Завет";
54. по бюджета на Община Кубрат - 700 000 лв. за проекти: "Изграждане на спортна площадка в с. Мъдрево" - 50 000 лв.; "Изграждане на спортна площадка в с. Точилари" - 50 000 лв.; "Изграждане на детска площадка в с. Звънарци" - 30 000 лв.; "Изграждане на детска площадка в квартал Дряново, гр. Кубрат" - 30 000 лв.; "Реконструкция на тротоарни площи по ул. Цар Иван Асен II в гр. Кубрат" - 80 000 лв.; "Реконструкция на тротоарни площи по ул. Екзарх Йосиф в гр. Кубрат" - 35 000 лв.; "Реконструкция на тротоарни площи по ул. Климент Охридски в гр. Кубрат" - 30 000 лв.; "Вертикална планировка около сграда и паркинг на ЦПЛР - УО "Максим Горки", гр. Кубрат" - 50 000 лв.; "Благоустрояване на междублоково пространство - бл. Хан Кубрат в гр. Кубрат" - 80 000 лв.; "Благоустрояване на имот 4022.504.305 в гр. Кубрат, отреден за зелени площи и широко обществено ползване" - 40 000 лв.; "Благоустрояване на имот 4022.505.1954 в гр. Кубрат, отреден за зелени площи и широко обществено ползване" - 95 000 лв.; "Основен ремонт на покрив на НЧ "Отец Паисий - 1928" с. Севар, община Кубрат" - 50 000 лв.; "Изграждане на пешеходна алея от Спортна зала, гр. Кубрат, до ЦПЛР - УО "Максим Горки", гр. Кубрат" - 30 000 лв., и "Рехабилитация на зелени площи в квартал 116, УПИ № II" - 50 000 лв.;
55. по бюджета на Община Лозница - 700 000 лв. за ремонт на улична мрежа в населените места на община Лозница;
56. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.) по бюджета на Община Разград - 1 655 000 лв. за ремонт на улици в с. Дянково, с. Раковски, с. Ясеновец, с. Стражец, с. Гецово, с. Мортагоново, с. Киченица, с. Осенец, с. Дряновец, с. Липник, с. Благоево, с. Топчии, с. Радинград, с. Недоклан, с. Пороище, с. Побит камък, с. Ушинци, с. Балкански, с. Просторно, с. Черковна и с. Островче;
57. по бюджета на Община Самуил - 620 000 лв. за проект "Рехабилитация, естетизиране и достъпност на селищната среда в обществени територии в с. Самуил - втори етап";
58. по бюджета на Община Цар Калоян - 600 000 лв. за "Реконструкция на тротоарни и алейни площи и благоустрояване на прилежащи терени на ул. Васил Левски от ОК 186 до ОК 107, с. Езерче, община Цар Калоян";
59. по бюджета на Община Бяла, област Русе - 3 682 672 лв. за проект "Доизграждане и оборудване на СУ "Панайот Волов" в гр. Бяла, област Русе;
60. по бюджета на Община Иваново - 300 000 лв. за проект "Рехабилитация на улична мрежа и тротоари - участък от ул. Централна, с. Щръклево, община Иваново";
61. по бюджета на Община Две могили - 400 000 лв. за реализиране на проект "Ремонт и рехабилитация на улична мрежа и тротоари на участък от ул. Христо Ботев, гр. Две могили, община Две могили";
62. по бюджета на Община Главиница - 700 000 лв. за реализиране на проект "Рехабилитация на улична мрежа в община Главиница";
63. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.) по бюджета на Община Ситово - 650 000 лв. за ремонт на общински пътища на територията на община Ситово;
64. по бюджета на Община Смолян - 2 260 846 лв. за проекти: "Реставрация и адаптация на старото училище "Св. Панталеймон" в двора на църквата "Успение Богородично" в с. Широка лъка" - 760 846 лв.; "Възстановяване на общински път SML 2240/ІІІ-866/Смолян - Мугла от км 1-300 до км 3+300" - 600 000 лв., и за ремонт на улична мрежа на територията на община Смолян - 900 000 лв.;
65. по бюджета на Община Баните - 450 000 лв. за обект "Реконструкция, паркоустройство и благоустройство на пешеходна зона, площади и парково пространство в с. Баните, община Баните";
66. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.) по бюджета на Община Борино - 700 000 лв. за ремонт на улична мрежа на територията на община Борино;
67. по бюджета на Община Девин - 1 450 000 лв., от които за ремонт и рехабилитация на улици в с. Грохотно, община Девин - 280 000 лв., за изграждане на нов гробищен парк и довеждаща улица до него в гр. Девин - 920 000 лв., и за основен ремонт и реконструкция на улица в с. Лясково, община Девин - 250 000 лв.;
68. по бюджета на Община Доспат - 1 960 000 лв. за рехабилитация на уличната мрежа на територията на общината;
69. по бюджета на Община Златоград - 1 170 990 лв., за доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна) - Златоград, на ул. Миньорска и ул. Албена - 328 192 лв.; реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в Златоград - ул. Ангел Кънчев и ул. Бор - 163 685 лв.; реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в Златоград - ул. Христо Ботев, ул. Пейо Яворов, ул. Рила, ул. Акация, ул. Рожен и ул. Здравец - 178 165 лв.; реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в Златоград - ул. Стефан Стамболов и ул. Вик- тор Юго - 251 427 лв., и за доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна) - Златоград, на ул. Бяло море, ул. Връх Костадин, ул. Яков Змейкович, ул. Боровец и ул. Ерма - 249 521 лв.;
70. по бюджета на Община Мадан - 1 030 000 лв. за частично финансиране на проект "Изграждане на градска градина с кътове за отдих, площи с декоративно озеленяване и паркинг към МБАЛ "Проф. д-р Константин Чилов", гр. Мадан - етап 1";
71. по бюджета на Община Неделино - 450 000 лв. за проект "Изграждане и модернизация на пространства и обекти за обществено ползване в община Неделино";
72. по бюджета на Община Рудозем - 1 092 000 лв. за проекти: "Водовземане на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение - експлоатационен сондаж ПЕС - 1ХГ, гр. Рудозем" - 302 000 лв., "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем" - 350 000 лв., и "Облагородяване на централен градски площад в гр. Рудозем - етап 2" - 440 000 лв.;
73. по бюджета на Община Своге - 560 000 лв. за проект "Възстановяване на улично платно и изграждане на подпорни стени на ул. Каменярска, гр. Своге";
74. по бюджета на Община Антоново - 700 000 лв. за частично финансиране на проект "Основен ремонт на НЧ "Христо Ботев - 1921", гр. Антоново";
75. по бюджета на Община Омуртаг - 873 300 лв. за проекти: "Обновяване и обзавеждане на ДГ № 1 "Радост", гр. Омуртаг" - 729 800 лв., и "Обновяване на съществуващи площадки за игра на открито към ДГ № 2 "Усмивка", с. Камбурово" - 143 500 лв.;
76. по бюджета на Община Любимец - 560 000 лв., за реконструкция и обновяване на сграда на обществена кетъринг кухня за предоставяне на храна на основни целеви групи в общината - 87 960 лв.; за ремонт на сграда на бивш Младежки дом в гр. Любимец - 140 000 лв.; за ремонт на читалище "Св. св. Кирил и Методий" в с. Малко Градище - 170 000 лв.; за ремонт на читалище в с. Йерусалимово - 82 040 лв., и за ремонт на Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация в гр. Любимец - 80 000 лв.;
77. по бюджета на Община Опака - 1 200 000 лв. за ремонт на асфалтова настилка по улици на територията на с. Крепча, община Опака;
78. по бюджета на Община Маджарово - 550 000 лв. за реализиране на проекти: "Ремонт на сградата на кметство в с. Долни Главанак" - 54 000 лв.; "Ремонт на сградата на кметството в с. Тополово" - 46 000 лв.; "Реконструкция на улици в с. Долно Съдиево" - 400 000 лв., и "Ремонт на сградата на кметството в с. Долно Съдиево" - 50 000 лв.;
79. по бюджета на Община Минерални бани - 640 000 лв. за реализиране на проект "Благоустрояване на улична мрежа в с. Колец, община Минерални бани";
80. по бюджета на Община Симеонов- град - 820 000 лв. за проект "Рехабилитация на ул. Стефан Стамболов и подмяна на ВиК мрежа";
81. по бюджета на Община Стамболово - 700 000 лв. за частично финансиране на проект "Реконструкция на пътен участък № 1 с дължина 4 км от разклон с. Поповец до с. Пътниково от път HKV 2177, със стар № М2, М6, III-5072, с. Сестринско - с. Поповец/с. Пътниково - с. Светослав/HKV 2175", община Стамболово;
82. по бюджета на Община Хасково - 300 000 лв. за реализиране на проект "Изграждане на канализационна мрежа за отпадни води (с два клона) и възстановяване на уличното платно на ул. Враца в кв. Хисаря, гр. Хасково, община Хасково";
83. по бюджета на Община Шумен - 1 500 000 лв. за довършване на строително-ремонтните дейности на Социален комплекс за възрастни и хора с увреждания;
84. по бюджета на Община Велики Преслав - 210 000 лв., за ДГ "Снежанка" в гр. Велики Преслав - 80 000 лв.; за ДГ "Червена шапчица" и в с. Златар - 60 000 лв., и за довършване на ритуална зала в с. Миланово - 70 000 лв.;
85. по бюджета на Община Венец - 650 000 лв. за рехабилитация и ремонт на част от уличната мрежа на територията на община Венец;
86. по бюджета на Община Върбица - 750 000 лв. за ремонт и рехабилитация на улици на територията на община Върбица;
87. по бюджета на Община Каспичан - 1 305 000 лв. за подмяна на водопровод, отводняване и асфалтиране на улици на територията на общината;
88. по бюджета на Община Каолиново - 900 000 лв. за ремонт и рехабилитация на общинска улична мрежа на територията на община Каолиново;
89. по бюджета на Община Нови пазар - 520 000 лв. за проекти: "Основен ремонт и оборудване на НЧ "Иван Вазов 1911", с. Стоян Михайловски" - 400 000 лв., и за "Основен ремонт на ул. Марица в гр. Нови пазар" - 120 000 лв.;
90. по бюджета на Община Никола Козлево - 250 000 лв. за изграждане на нови санитарни възли, ограда и ремонт на физкултурен салон в ОУ "Христо Ботев", с. Вълнари;
91. по бюджета на Община Смядово - 200 000 лв. за ремонт и преасфалтиране на ул. Славянска, гр. Смядово;
92. по бюджета на Община Братя Даскалови - 150 000 лв. за ремонт на улична мрежа в с. Оризово (от о.т. 51 до о.т. 53) и в с. Горно ново село (от о.т. 7 до о.т. 41), община Братя Даскалови;
93. по бюджета на Община Николаево - 240 000 лв. за ремонт и рехабилитация на улици в гр. Николаево, с. Нова махала, с. Едрево и с. Елхово, община Николаево;
94. по бюджета на Община Павел баня - 300 000 лв. за реализиране на проекти: "Полагане на асфалтова настилка на ул. Роза, ул. Люляк, ул. Слънчева и ул. Зорница в с. Тъжа, община Павел баня" - 50 000 лв.; "Асфалтиране на ул. Цар Симеон Велики в с. Манолово, община Павел баня" - 35 000 лв.; "Асфалтиране на ул. Доктор Алексиев в с. Габарево, община Павел баня" - 50 000 лв.; "Асфалтиране на ул. Назъм Хикмет и пътя към гробищен парк в гр. Павел баня" - 35 000 лв., и "Асфалтиране на общински път от II-56, Шипка - Павел баня/ - Асен - Скобелево, община Павел Баня" - 130 000 лв.;
95. по бюджета на Община Казанлък - 450 000 лв. за реализиране на проекти: "Асфалтиране на ул. № 1, ул. № 4 и ул. № 8 в с. Долно Изворово" - 36 247 лв.; "Асфалтиране на ул. Тодор Юлиев (среден участък до № 21 и северен участък), гр. Крън" - 42 434 лв.; "Асфалтиране на ул. Плиска и ул. Първи май в с. Хаджи Димитрово" - 60 000 лв.; "Асфалтиране на ул. Узана, в с. Ясеново - 25 439 лв.; "Асфалтиране на ул. Христо Ботев на запад от ул. Дунав в с. Копринка" - 50 000 лв.; "Асфалтиране на ул. Мир (продължение от годишната програма за 2018 г.) в с. Кънчево" - 30 000 лв.; "Асфалтиране на 1/2 от ул. Бор и насипване с трошен камък на ул. Русалка в с. Ръжена" - 30 000 лв.; "Асфалтиране на 1/2 от ул. А. Страшимиров (довършване) и започване на ул. Хр. Смирненски от ул. Васил Левски към ул. Явор в с. Бузовград" - 25 880 лв.; "Асфалтиране на алеи в гробищен парк в гр. Казанлък" - 100 000 лв., и "Асфалтиране на алея на жилищен блок на бул. 23 ПШП № 80" - 50 000 лв.;
96. по бюджета на Община Варна - 1 398 000 лв. за реализиране на проект "Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни и терен на стадион "Спартак", намиращ се в УПИ ІІІ "За стадион със спортно-възстановителен център и хотел", кв. 997А по плана на 5 м.р., гр. Варна";
97. по бюджета на Община Харманли - 5 095 000 лв. за частично реализиране на проект "Реконструкция и модернизация на Спортен комплекс "Хеброс" в гр. Харманли" - 4 100 000 лв., и за реализация на проект "Ремонт на сградата на НЧ "Дружба - 1870" - 995 000 лв.;
98. по бюджета на Община Севлиево - 4 223 720 лв. за довършване на проект "Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и Източен водопроводен клон за питейна вода", подобект "Довеждащ водопровод до изравнител 4000 куб. м на ВЕЦ "Видима" над гр. Априлци до ПСПВ "Стоките", участък 3: Водопровод от т. 293 до т. 521 (с 1=5229.42), и участък 4: Водопровод от т. 521 до т. 436, от т. 441 до т. 583, от т. 638 до т. 483 (с 1=4153.33)";
99. по бюджета на Община Свиленград - 1 000 000 лв. за реализиране на проект "Пътна връзка на АМ "Марица" с индустриална зона, Свиленград".
(2) Кметът на община Пловдив може да извърши вътрешни компенсирани промени в разходите между обектите по ал. 1, т. 1, без да се променя общият размер на трансфера и при спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки. За извършените промени кметът на община Пловдив уведомява министъра на финансите.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 1 и 2 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2018 г.
(4) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 3 - 99 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2018 г.

Чл. 2. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. в размер 358 000 лв. за:
1. ремонт на покрива на Катедрален храм "Успение Богородично", гр. Варна - 200 000 лв.;
2. довършителни и строителни дейности на храм "Всех Святих", гр. Русе - 158 000 лв.
(2) Допълнителните разходи по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2018 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. по "Политика в областта на правото на вероизповедание", бюджетна програма "Вероизповедания", и показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
(4) Главният секретар на Министерския съвет да извърши съответните промени по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 и 2 промени по централния бюджет за 2018 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2018 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на главния секретар на Министерския съвет и на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 12.10.2018 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 
rss
Посети форума