навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 ОТ 7 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г.

В сила от 14.08.2018 г.

Обн. ДВ. бр.67 от 14 Август 2018г., изм. ДВ. бр.84 от 12 Октомври 2018г., изм. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018г., изм. ДВ. бр.107 от 28 Декември 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи за 2018 г. в общ размер 110 959 293 лв. за извършване на текущи ремонти и за придобиване на нефинансови активи, разпределени по общини, както следва:
1. по бюджета на Община Пловдив - 9 000 000 лв. за финансиране на капиталови разходи в следните направления и обекти: Зала за временни експозиции - 200 000 лв.; Кино "Космос" - 1 000 000 лв.; Временна конструкция "Кунстхале" - 600 000 лв.; Пл. Централен и прилежащи културни пространства - 4 700 000 лв.; Художествена галерия - 2 500 000 лв.;
2. по бюджета на Столичната община - 15 000 000 лв. за финансиране изграждането на разширение на метрото - Трета метролиния, етапи І и ІІ, участъка от бул. Владимир Вазов - ЦГЧ - ж.к. Овча купел - кв. Горна баня;
3. по бюджета на Община Банско - 1 000 000 лв. за проект "Актуализация, допълнение и обединяване на изготвени проекти за ул. Найден Геров от о.т. 945 до о.т. 659 и изграждане на тротоарни настилки и осветление на ул. Явор с цел обособяване на Околовръстен път на гр. Банско" - първи етап;
4. по бюджета на Община Белица - 900 000 лв. за ремонт и рехабилитация на общинска улична мрежа на територията на община Белица;
5. по бюджета на Община Гоце Делчев - 920 000 лв. за проекти: "Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Брезница, с. Буково, с. Корница и с. Лъжница, община Гоце Делчев" - 700 000 лв., и "Изграждане на два броя спортни площадки за мини футбол (20/40 м) с изкуствена трева в с. Брезница и с. Буково, община Гоце Делчев" - 220 000 лв.;
6. по бюджета на Община Гърмен - 600 000 лв. за проект "Ремонт, реконструкция и рехабилитация на улици в с. Рибново, с. Дебрен, с. Дъбница, с. Долно Дряново, с. Горно Дряново, с. Осиково, с. Крушево и с. Ореше, община Гърмен";
7. по бюджета на Община Разлог - 892 075 лв. за проекти: "Реконструкция на ул. Черна река, гр. Разлог", и "Ремонт на ул. Пета, с. Баня, община Разлог";
8. по бюджета на Община Сатовча - 850 000 лв. за проекти: "Изграждане на физкултурен салон в с. Кочан" - 350 000 лв., и "Ремонт на улици в населени места в община Сатовча" - 500 000 лв.;
9. по бюджета на Община Хаджидимово - 400 000 лв. за проект "Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Абланица, с. Беслен, с. Блатска и с. Теплен, община Хаджидимово";
10. по бюджета на Община Якоруда - 850 000 лв. за етап 5 на проект "Изграждане на път IV-84025 - с. Конарско - с. Бел камен";
11. по бюджета на Община Малко Търново - 900 000 лв. за проект "Ремонт и реконструкция на улична мрежа в гр. Малко Търново";
12. по бюджета на Община Руен - 1 200 000 лв. за проекти: "Ремонт на улици в населени места на територията на община Руен" - 900 000 лв.; "Изграждане на мини футболно игрище в с. Добра поляна" - 100 000 лв.; "Изграждане на спортна площадка в с. Ръжица" - 100 000 лв., и "Изграждане на спортна площадка в с. Струя" - 100 000 лв.;
13. по бюджета на Община Средец - 1 200 000 лв. за реконструкция на ул. Цвятко Радойнов в гр. Средец;
14. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.) по бюджета на Община Сунгурларе - 750 000 лв. за проекти: "Ремонт на улици на територията на община Сунгурларе" - 530 000 лв.; "Ремонт на площад в с. Прилеп" - 90 000 лв.; "Реконструкция и оборудване на терен за озеленяване в с. Грозден" - 90 000 лв., и "Изграждане на многофункционална зала в с. Съединение - окончателен етап" - 40 000 лв.;
15. по бюджета на Община Аврен - 550 000 лв. за проекти: "Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци, община Аврен" и "Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, община Аврен";
16. по бюджета на Община Аксаково - 400 000 лв. за проект "Основен ремонт, реконструкция и естетизиране на достъпна селищна среда в обществените територии в централната част на гр. Игнатиево - етап 1";
17. по бюджета на Община Велико Търново - 2 525 118 лв., от които: за проект "Изграждане на футболен терен с изкуствена настилка в района на "Спортно училище - Велико Търново" - 676 818 лв., и проект "Изпълнение на пряка пътна връзка между ул. Магистрална (републикански път І-4 "Севлиево - Велико Търново - Омуртаг") и кв. Бузлуджа в гр. Велико Търново" - 1 848 300 лв.;
18. по бюджета на Община Лясковец - 700 000 лв. за ремонт и рехабилитация на уличната мрежа и тротоарите на територията на общината;
19. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.) по бюджета на Община Свищов - 700 000 лв., от които за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа в с. Хаджидимитрово - 200 000 лв., и за ремонт на улична настилка в селата Алеково, Александрово, Българско Сливово, Вардим, Горна студена, Деляновци, Драгомирово, Козловец, Морава, Овча могила, Ореш, Хаджидимитрово, Царевец, Червена и Совата - 500 000 лв.;
20. по бюджета на Община Димово - 200 000 лв. за ремонт на Дом за стари хора, с. Гара Орешец, ремонт на тротоари в гр. Димово и за доизграждане на канализация в гр. Димово;
21. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.) по бюджета на Община Враца - 1 745 000 лв., от които: за ремонт на улична мрежа на територията на общината - 1 000 000 лв., за поставяне на осветление на стадион "Христо Ботев" - 500 000 лв., и за ремонт на сградата на Митрополитския дом към Врачанската митрополия - 245 000 лв.;
22. по бюджета на Община Бяла Слатина - 610 000 лв. за ремонт на улична настилка в гр. Бяла Слатина и в селата Търнак и Търнава;
23. по бюджета на Община Борован - 400 000 лв. за ремонт и рехабилитация на улици на територията на община Борован - етап 4;
24. по бюджета на Община Козлодуй - 1 000 000 лв. за рехабилитация на улична мрежа на територията на общината;
25. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.) по бюджета на Община Криводол - 800 000 лв. за частичен ремонт на ул. Г. Димитров и ул. Борис Станчев в с. Големо Бабино, община Криводол, и за ремонт на улична мрежа на територията на общината;
26. по бюджета на Община Оряхово - 875 000 лв. за довършителни дейности на сградата на общинската администрация на гр. Оряхово - етап 1;
27. по бюджета на Община Хайредин - 300 000 лв. за ремонт и рехабилитация на улици на територията на община Хайредин;
28. по бюджета на Община Трявна - 648 500 лв. за изграждане на нов парк - зелена площ до сградата на Етнографския комплекс за занаяти; реконструкция и рехабилитация на ул. Иванка Горова, гр. Трявна, в т.ч. за изграждане на допълнителен паркинг към улицата и комплекса;
29. по бюджета на Община Крушари - 600 000 лв. за ремонт на улици в населените места в община Крушари;
30. по бюджета на Община Тервел - 420 000 лв., от които за проект "Многофункционална площадка в двора на СУ "Й. Йовков", гр. Тервел" - 300 000 лв., и за окончателно реализиране на проект "Ритуален дом за тъжни ритуали в гробищен парк в гр. Тервел" - 120 000 лв.;
31. по бюджета на Община Кърджали - 2 000 000 лв. за частично финансиране на проект "Реконструкция и въвеждане на енергоспестяващо осветление в община Кърджали";
32. по бюджета на Община Ардино - 800 000 лв. за ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Ардино;
33. по бюджета на Община Джебел - 500 000 лв., от които за реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улици в кв. Брягово, гр. Джебел - 130 000 лв., и за проект "Улици и подпорни стени в с. Припек, община Джебел" - 370 000 лв.;
34. по бюджета на Община Кирково - 1 140 000 лв. за частично финансиране на проект "Реконструкция и изграждане на път KRZ 2114/KRZ 2111, Кирково - Лозенградци/ - KRZ 2101 (I-5, Подкова - Маказа/ - Орлица)" от км 0+000 до км 3+297,98;
35. по бюджета на Община Крумовград - 800 000 лв. за проекти: "Рехабилитация на улици и тротоари в кв. Запад на Крумовград" - етап 2 - 610 000 лв., и "Изграждане на улица в Крумовград от о.т. 452 до о.т. 432" - етап 2 - 190 000 лв.;
36. по бюджета на Община Момчилград - 980 000 лв. за частично финансиране на проект "Изграждане на пътна връзка на с. Птичар с път I-5 Кърджали - Подкова - кръстовище на км 364+500 по път I-5", община Момчилград;
37. по бюджета на Община Черноочене - 800 000 лв. за частично финансиране на проект "Рехабилитация на общински път KRZ 1430/1-5, Николово - Черноочене/ - с. Пчеларово - с. Минзухар - с. Драганово/III-5071/- етап - 2";
38. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.) по бюджета на Община Ловеч - 160 000 лв. за финансиране на проект "Ремонт на ул. Г. С. Раковски и ул. В. Коларов, с. Малиново, община Ловеч";
39. по бюджета на Община Луковит - 70 000 лв. за финансиране на проект "Реновиране на спортна площадка "Калоян - Бежаново", с. Бежаново, община Луковит";
40. по бюджета на Община Тетевен - 845 000 лв. за финансиране на проекти: "Изграждане на напорен резервоар 200 куб. м в местността Сухото езеро, с. Галата" и "Изграждане на напорен резервоар 100 куб. м в местността Рътлака, с. Глогово" - 300 000 лв., и за извършване на основен ремонт на републикански път ІІІ-358 (Троян - Кърнаре) - Шипково - Рибарица - Тетевен - Гложене - Ябланица - Добревци - (Роман - Златна Панега) - участък от община Тетевен - 545 000 лв.;
41. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.) по бюджета на Община Угърчин - 300 000 лв. за ремонт на улична мрежа в гр. Угърчин - ул. Паисий Хилендарски, ул. Хан Крум, ул. Йордан Йовков, ул. Бяло море, ул. Търговище, ул. Петко войвода, ул. Кнежа и ул. Гоце Делчев;
42. по бюджета на Община Берковица - 200 000 лв. за частично финансиране на проект "Ремонт и асфалтиране на улица Първи май в гр. Берковица", община Берковица;
43. по бюджета на Община Бойчиновци - 453 760 лв., от които за реализиране на проект "Асфалтиране на част от общински път № 000505, с. Ерден, община Бойчиновци" - 53 760 лв., и за реконструкция на улична мрежа в община Бойчиновци - 400 000 лв.;
44. по бюджета на Община Вълчедръм - 200 000 лв. за частично финансиране на проект "Ремонт и асфалтиране на ул. Съединение в гр. Вълчедръм", община Вълчедръм;
45. по бюджета на Община Лом - 1 000 000 лв. за ремонт на улична мрежа на територията на община Лом;
46. по бюджета на Община Чипровци - 1 280 000 лв. за реконструкция и рехабилитация на общински път "РП ІІІ-3099 (Бели Мел - Железна - Чипровци - Мартиново) - отклонение Чипровци - Гушовски манастир - Атракционен парк и хижа "Явор", местността Мангесина ливада";
47. по бюджета на Община Батак - 400 000 лв. за проекти: "Ремонт и рехабилитация на улици в с. Нова махала" - 220 000 лв., и "Изграждане на подпорна стена на ул. Мадара, с. Нова махала, община Батак" - 180 000 лв.;
48. по бюджета на Община Велинград - 2 000 000 лв. за реализиране на проекти: "Асфалтиране и благоустрояване на улици Г. Бенковски, Елин връх и Саркиница в с. Драгиново" - 250 000 лв.; "Изграждане на спортна площадка в СУ "Хр. Смирненски", с. Света Петка" - 140 000 лв.; "Обновяване и облагородяване на зелени площи между ул. Роза, ул. Никола Вапцаров и ул. Родопи във Велинград" - 98 000 лв.; "Асфалтиране и благоустрояване на улици в с. Долна Дъбева" - 100 000 лв., "Подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. Мальовица в с. Юндола" - 110 000 лв.; "Подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. Пирин в с. Кандови" - 70 000 лв., "Поставяне на мантинели на новоизграден път "с. Света Петка - с. Всемирци" - 22 000 лв., реконструкция на водопроводна мрежа по бул. Вела Пеева и ул. Тошо Стайков - Велинград - 438 000 лв., ремонт и рехабилитация на довеждащ водопровод от напорен резервоар "Нежовица" по ул. Юри Венелин и ул. Бяла скала - Велинград - 218 000 лв., подмяна на пътна настилка, бордюри и направа на дъждоприемни шахти по ул. Никола Вапцаров - Велинград - 454 000 лв., и асфалтиране на улици в с. Рохлево - 100 000 лв.;
49. по бюджета на Община Сърница - 450 000 лв. за проект "Доизграждане, рехабилитация и подмяна на съществуваща канализация в гр. Сърница";
50. по бюджета на Община Ракитово - 400 000 лв. за реализиране на проекти: "Асфалтиране и благоустрояване на ул. Чепинец, гр. Костандово, община Ракитово - етап - 1" - 250 000 лв., и "Ремонт и реконструкция на градски фонтан и централен площад в гр. Костандово" - 150 000 лв.;
51. по бюджета на Община Лъки - 428 312 лв., от които за частично финансиране на проекти: "Реконструкция и рехабилитация на улици Миньорска и Кирил Маджаров в гр. Лъки" - 228 312 лв., и за "Ремонт и рехабилитация на общинска и улична мрежа на територията на община Лъки" - 200 000 лв.;
52. по бюджета на Община Исперих - 1 500 000 лв. за ремонт и рехабилитация на улици в гр. Исперих;
53. по бюджета на Община Завет - 700 000 лв. за проект "Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места на община Завет";
54. по бюджета на Община Кубрат - 700 000 лв. за проекти: "Изграждане на спортна площадка в с. Мъдрево" - 50 000 лв.; "Изграждане на спортна площадка в с. Точилари" - 50 000 лв.; "Изграждане на детска площадка в с. Звънарци" - 30 000 лв.; "Изграждане на детска площадка в квартал Дряново, гр. Кубрат" - 30 000 лв.; "Реконструкция на тротоарни площи по ул. Цар Иван Асен II в гр. Кубрат" - 80 000 лв.; "Реконструкция на тротоарни площи по ул. Екзарх Йосиф в гр. Кубрат" - 35 000 лв.; "Реконструкция на тротоарни площи по ул. Климент Охридски в гр. Кубрат" - 30 000 лв.; "Вертикална планировка около сграда и паркинг на ЦПЛР - УО "Максим Горки", гр. Кубрат" - 50 000 лв.; "Благоустрояване на междублоково пространство - бл. Хан Кубрат в гр. Кубрат" - 80 000 лв.; "Благоустрояване на имот 4022.504.305 в гр. Кубрат, отреден за зелени площи и широко обществено ползване" - 40 000 лв.; "Благоустрояване на имот 4022.505.1954 в гр. Кубрат, отреден за зелени площи и широко обществено ползване" - 95 000 лв.; "Основен ремонт на покрив на НЧ "Отец Паисий - 1928" с. Севар, община Кубрат" - 50 000 лв.; "Изграждане на пешеходна алея от Спортна зала, гр. Кубрат, до ЦПЛР - УО "Максим Горки", гр. Кубрат" - 30 000 лв., и "Рехабилитация на зелени площи в квартал 116, УПИ № II" - 50 000 лв.;
55. по бюджета на Община Лозница - 700 000 лв. за ремонт на улична мрежа в населените места на община Лозница;
56. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.) по бюджета на Община Разград - 1 655 000 лв. за ремонт на улици в с. Дянково, с. Раковски, с. Ясеновец, с. Стражец, с. Гецово, с. Мортагоново, с. Киченица, с. Осенец, с. Дряновец, с. Липник, с. Благоево, с. Топчии, с. Радинград, с. Недоклан, с. Пороище, с. Побит камък, с. Ушинци, с. Балкански, с. Просторно, с. Черковна и с. Островче;
57. по бюджета на Община Самуил - 620 000 лв. за проект "Рехабилитация, естетизиране и достъпност на селищната среда в обществени територии в с. Самуил - втори етап";
58. по бюджета на Община Цар Калоян - 600 000 лв. за "Реконструкция на тротоарни и алейни площи и благоустрояване на прилежащи терени на ул. Васил Левски от ОК 186 до ОК 107, с. Езерче, община Цар Калоян";
59. по бюджета на Община Бяла, област Русе - 3 682 672 лв. за проект "Доизграждане и оборудване на СУ "Панайот Волов" в гр. Бяла, област Русе;
60. по бюджета на Община Иваново - 300 000 лв. за проект "Рехабилитация на улична мрежа и тротоари - участък от ул. Централна, с. Щръклево, община Иваново";
61. по бюджета на Община Две могили - 400 000 лв. за реализиране на проект "Ремонт и рехабилитация на улична мрежа и тротоари на участък от ул. Христо Ботев, гр. Две могили, община Две могили";
62. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 12.12.2018 г.) по бюджета на Община Главиница - 700 000 лв. за реализиране на проект "Ремонт на улична мрежа в община Главиница";
63. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.) по бюджета на Община Ситово - 650 000 лв. за ремонт на общински пътища на територията на община Ситово;
64. по бюджета на Община Смолян - 2 260 846 лв. за проекти: "Реставрация и адаптация на старото училище "Св. Панталеймон" в двора на църквата "Успение Богородично" в с. Широка лъка" - 760 846 лв.; "Възстановяване на общински път SML 2240/ІІІ-866/Смолян - Мугла от км 1-300 до км 3+300" - 600 000 лв., и за ремонт на улична мрежа на територията на община Смолян - 900 000 лв.;
65. по бюджета на Община Баните - 450 000 лв. за обект "Реконструкция, паркоустройство и благоустройство на пешеходна зона, площади и парково пространство в с. Баните, община Баните";
66. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.) по бюджета на Община Борино - 700 000 лв. за ремонт на улична мрежа на територията на община Борино;
67. по бюджета на Община Девин - 1 450 000 лв., от които за ремонт и рехабилитация на улици в с. Грохотно, община Девин - 280 000 лв., за изграждане на нов гробищен парк и довеждаща улица до него в гр. Девин - 920 000 лв., и за основен ремонт и реконструкция на улица в с. Лясково, община Девин - 250 000 лв.;
68. по бюджета на Община Доспат - 1 960 000 лв. за рехабилитация на уличната мрежа на територията на общината;
69. по бюджета на Община Златоград - 1 170 990 лв., за доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна) - Златоград, на ул. Миньорска и ул. Албена - 328 192 лв.; реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в Златоград - ул. Ангел Кънчев и ул. Бор - 163 685 лв.; реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в Златоград - ул. Христо Ботев, ул. Пейо Яворов, ул. Рила, ул. Акация, ул. Рожен и ул. Здравец - 178 165 лв.; реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в Златоград - ул. Стефан Стамболов и ул. Виктор Юго - 251 427 лв., и за доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна) - Златоград, на ул. Бяло море, ул. Връх Костадин, ул. Яков Змейкович, ул. Боровец и ул. Ерма - 249 521 лв.;
70. по бюджета на Община Мадан - 1 030 000 лв. за частично финансиране на проект "Изграждане на градска градина с кътове за отдих, площи с декоративно озеленяване и паркинг към МБАЛ "Проф. д-р Константин Чилов", гр. Мадан - етап 1";
71. по бюджета на Община Неделино - 450 000 лв. за проект "Изграждане и модернизация на пространства и обекти за обществено ползване в община Неделино";
72. по бюджета на Община Рудозем - 1 092 000 лв. за проекти: "Водовземане на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение - експлоатационен сондаж ПЕС - 1ХГ, гр. Рудозем" - 302 000 лв., "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем" - 350 000 лв., и "Облагородяване на централен градски площад в гр. Рудозем - етап 2" - 440 000 лв.;
73. по бюджета на Община Своге - 560 000 лв. за проект "Възстановяване на улично платно и изграждане на подпорни стени на ул. Каменярска, гр. Своге";
74. по бюджета на Община Антоново - 700 000 лв. за частично финансиране на проект "Основен ремонт на НЧ "Христо Ботев - 1921", гр. Антоново";
75. по бюджета на Община Омуртаг - 873 300 лв. за проекти: "Обновяване и обзавеждане на ДГ № 1 "Радост", гр. Омуртаг" - 729 800 лв., и "Обновяване на съществуващи площадки за игра на открито към ДГ № 2 "Усмивка", с. Камбурово" - 143 500 лв.;
76. по бюджета на Община Любимец - 560 000 лв., за реконструкция и обновяване на сграда на обществена кетъринг кухня за предоставяне на храна на основни целеви групи в общината - 87 960 лв.; за ремонт на сграда на бивш Младежки дом в гр. Любимец - 140 000 лв.; за ремонт на читалище "Св. св. Кирил и Методий" в с. Малко Градище - 170 000 лв.; за ремонт на читалище в с. Йерусалимово - 82 040 лв., и за ремонт на Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация в гр. Любимец - 80 000 лв.;
77. по бюджета на Община Опака - 1 200 000 лв. за ремонт на асфалтова настилка по улици на територията на с. Крепча, община Опака;
78. по бюджета на Община Маджарово - 550 000 лв. за реализиране на проекти: "Ремонт на сградата на кметство в с. Долни Главанак" - 54 000 лв.; "Ремонт на сградата на кметството в с. Тополово" - 46 000 лв.; "Реконструкция на улици в с. Долно Съдиево" - 400 000 лв., и "Ремонт на сградата на кметството в с. Долно Съдиево" - 50 000 лв.;
79. по бюджета на Община Минерални бани - 640 000 лв. за реализиране на проект "Благоустрояване на улична мрежа в с. Колец, община Минерални бани";
80. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 12.12.2018 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2018 г., в сила от 19.12.2018 г.) по бюджета на Община Симеоновград - 820 000 лв. за проект "Рехабилитация на ул. Стефан Стамболов" и подмяна на ВиК мрежа;
81. по бюджета на Община Стамболово - 700 000 лв. за частично финансиране на проект "Реконструкция на пътен участък № 1 с дължина 4 км от разклон с. Поповец до с. Пътниково от път HKV 2177, със стар № М2, М6, III-5072, с. Сестринско - с. Поповец/с. Пътниково - с. Светослав/HKV 2175", община Стамболово;
82. по бюджета на Община Хасково - 300 000 лв. за реализиране на проект "Изграждане на канализационна мрежа за отпадни води (с два клона) и възстановяване на уличното платно на ул. Враца в кв. Хисаря, гр. Хасково, община Хасково";
83. по бюджета на Община Шумен - 1 500 000 лв. за довършване на строително-ремонтните дейности на Социален комплекс за възрастни и хора с увреждания;
84. по бюджета на Община Велики Преслав - 210 000 лв., за ДГ "Снежанка" в гр. Велики Преслав - 80 000 лв.; за ДГ "Червена шапчица" и в с. Златар - 60 000 лв., и за довършване на ритуална зала в с. Миланово - 70 000 лв.;
85. по бюджета на Община Венец - 650 000 лв. за рехабилитация и ремонт на част от уличната мрежа на територията на община Венец;
86. по бюджета на Община Върбица - 750 000 лв. за ремонт и рехабилитация на улици на територията на община Върбица;
87. по бюджета на Община Каспичан - 1 305 000 лв. за подмяна на водопровод, отводняване и асфалтиране на улици на територията на общината;
88. по бюджета на Община Каолиново - 900 000 лв. за ремонт и рехабилитация на общинска улична мрежа на територията на община Каолиново;
89. по бюджета на Община Нови пазар - 520 000 лв. за проекти: "Основен ремонт и оборудване на НЧ "Иван Вазов 1911", с. Стоян Михайловски" - 400 000 лв., и за "Основен ремонт на ул. Марица в гр. Нови пазар" - 120 000 лв.;
90. по бюджета на Община Никола Козлево - 250 000 лв. за изграждане на нови санитарни възли, ограда и ремонт на физкултурен салон в ОУ "Христо Ботев", с. Вълнари;
91. по бюджета на Община Смядово - 200 000 лв. за ремонт и преасфалтиране на ул. Славянска, гр. Смядово;
92. по бюджета на Община Братя Даскалови - 150 000 лв. за ремонт на улична мрежа в с. Оризово (от о.т. 51 до о.т. 53) и в с. Горно ново село (от о.т. 7 до о.т. 41), община Братя Даскалови;
93. по бюджета на Община Николаево - 240 000 лв. за ремонт и рехабилитация на улици в гр. Николаево, с. Нова махала, с. Едрево и с. Елхово, община Николаево;
94. по бюджета на Община Павел баня - 300 000 лв. за реализиране на проекти: "Полагане на асфалтова настилка на ул. Роза, ул. Люляк, ул. Слънчева и ул. Зорница в с. Тъжа, община Павел баня" - 50 000 лв.; "Асфалтиране на ул. Цар Симеон Велики в с. Манолово, община Павел баня" - 35 000 лв.; "Асфалтиране на ул. Доктор Алексиев в с. Габарево, община Павел баня" - 50 000 лв.; "Асфалтиране на ул. Назъм Хикмет и пътя към гробищен парк в гр. Павел баня" - 35 000 лв., и "Асфалтиране на общински път от II-56, Шипка - Павел баня/ - Асен - Скобелево, община Павел Баня" - 130 000 лв.;
95. по бюджета на Община Казанлък - 450 000 лв. за реализиране на проекти: "Асфалтиране на ул. № 1, ул. № 4 и ул. № 8 в с. Долно Изворово" - 36 247 лв.; "Асфалтиране на ул. Тодор Юлиев (среден участък до № 21 и северен участък), гр. Крън" - 42 434 лв.; "Асфалтиране на ул. Плиска и ул. Първи май в с. Хаджи Димитрово" - 60 000 лв.; "Асфалтиране на ул. Узана, в с. Ясеново - 25 439 лв.; "Асфалтиране на ул. Христо Ботев на запад от ул. Дунав в с. Копринка" - 50 000 лв.; "Асфалтиране на ул. Мир (продължение от годишната програма за 2018 г.) в с. Кънчево" - 30 000 лв.; "Асфалтиране на 1/2 от ул. Бор и насипване с трошен камък на ул. Русалка в с. Ръжена" - 30 000 лв.; "Асфалтиране на 1/2 от ул. А. Страшимиров (довършване) и започване на ул. Хр. Смирненски от ул. Васил Левски към ул. Явор в с. Бузовград" - 25 880 лв.; "Асфалтиране на алеи в гробищен парк в гр. Казанлък" - 100 000 лв., и "Асфалтиране на алея на жилищен блок на бул. 23 ПШП № 80" - 50 000 лв.;
96. по бюджета на Община Варна - 1 398 000 лв. за реализиране на проект "Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни и терен на стадион "Спартак", намиращ се в УПИ ІІІ "За стадион със спортно-възстановителен център и хотел", кв. 997А по плана на 5 м.р., гр. Варна";
97. по бюджета на Община Харманли - 5 095 000 лв. за частично реализиране на проект "Реконструкция и модернизация на Спортен комплекс "Хеброс" в гр. Харманли" - 4 100 000 лв., и за реализация на проект "Ремонт на сградата на НЧ "Дружба - 1870" - 995 000 лв.;
98. по бюджета на Община Севлиево - 4 223 720 лв. за довършване на проект "Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и Източен водопроводен клон за питейна вода", подобект "Довеждащ водопровод до изравнител 4000 куб. м на ВЕЦ "Видима" над гр. Априлци до ПСПВ "Стоките", участък 3: Водопровод от т. 293 до т. 521 (с 1=5229.42), и участък 4: Водопровод от т. 521 до т. 436, от т. 441 до т. 583, от т. 638 до т. 483 (с 1=4153.33)";
99. по бюджета на Община Свиленград - 1 000 000 лв. за реализиране на проект "Пътна връзка на АМ "Марица" с индустриална зона, Свиленград".
(2) Кметът на община Пловдив може да извърши вътрешни компенсирани промени в разходите между обектите по ал. 1, т. 1, без да се променя общият размер на трансфера и при спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки. За извършените промени кметът на община Пловдив уведомява министъра на финансите.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 1 и 2 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2018 г.
(4) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 3 - 99 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2018 г.

Чл. 2. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. в размер 358 000 лв. за:
1. ремонт на покрива на Катедрален храм "Успение Богородично", гр. Варна - 200 000 лв.;
2. довършителни и строителни дейности на храм "Всех Святих", гр. Русе - 158 000 лв.
(2) Допълнителните разходи по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2018 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. по "Политика в областта на правото на вероизповедание", бюджетна програма "Вероизповедания", и показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
(4) Главният секретар на Министерския съвет да извърши съответните промени по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 и 2 промени по централния бюджет за 2018 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2018 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на главния секретар на Министерския съвет и на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 12.10.2018 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 12.12.2018 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 12 декември 2018 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 107 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 19.12.2018 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от 19 декември 2018 г.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума