навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217 ОТ 5 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. (ДВ, БР. 14 ОТ 2018 Г.)

В сила от 12.10.2018 г.

Обн. ДВ. бр.84 от 12 Октомври 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 112 590 лв. за изплащане на стипендии на ученици от общинските училища и на ученици от държавните спортни училища, финансирани от Министерството на младежта и спорта.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:
1. по бюджетите на общините - 80 595 лв., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на младежта и спорта - 31 995 лв.
(3) Допълнителните трансфери по чл. 1, ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2018 г.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по "Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време", бюджетна програма "Спорт за учащи" по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г.
(2) Със сумата 54 405 лв. да се увеличи показателят по чл. 25, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличи показателят по чл. 25, ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Чл. 4. Министърът на младежта и спорта да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2018 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси и чл. 2 от Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на младежта и спорта и на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, т. 1

№ по ред

Община

Област

Второ тримесечие на 2018 г.

брой стипендии

сума (лв.)

1.

Банско

Благоевград

2

2 430

2.

Бургас

Бургас

1

1 080

3.

Варна

Варна

3

2 565

4.

Враца

Враца

1

945

5.

Габрово

Габрово

6

5 535

6.

Балчик

Добрич

1

945

7.

Добрич

Добрич

1

1 215

8.

Тетевен

Ловеч

4

3 240

9.

Берковица

Монтана

1

945

10.

Пазарджик

Пазарджик

1

1 215

11.

Перник

Перник

2

2 160

12.

Плевен

Плевен

1

945

13.

Червен бряг

Плевен

1

945

14.

Пловдив

Пловдив

1

1 350

15.

Разград

Разград

1

945

16.

Русе

Русе

3

3 915

17.

Силистра

Силистра

2

1 620

18.

Нова Загора

Сливен

2

2 025

19.

Сливен

Сливен

3

2 700

20.

Столична община

София-град

30

30 780

21.

Костенец

Софийска област

1

945

22.

Пирдоп

Софийска област

1

945

23.

Самоков

Софийска област

2

1 620

24.

Стара Загора

Стара Загора

2

2 025

25.

Харманли

Хасково

1

945

26.

Хасково

Хасково

1

945

27.

Нови пазар

Шумен

1

1 215

28.

Шумен

Шумен

3

3 645

29.

Ямбол

Ямбол

1

810

 

 

ОБЩО:

80

80 595


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума