навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 ОТ 29 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 271 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

В сила от 04.12.2018 г.

Обн. ДВ. бр.100 от 4 Декември 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 1 538 198 лв., разпределени по общини съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма "С грижа за всеки ученик", одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаляване на утвърдените разходи по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование", по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаляване на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2018 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси и т. 3 от Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 1, ал. 1

Разпределение на средствата по модули на Национална програма "С грижа за всеки ученик" за 2018 г.

Община

Област

Модул 1 "Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка"

(в лв.)

Модул 2 "Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка"

(в лв.)

Общо

(в лв.)

Банско

Благоевград

924

 

924

Гоце Делчев

Благоевград

3 696

 

3 696

Кресна

Благоевград

924

 

924

Разлог

Благоевград

924

 

924

Сандански

Благоевград

924

3 696

4 620

Сатовча

Благоевград

1 848

 

1 848

Струмяни

Благоевград

1 848

 

1 848

Бургас

Бургас

24 948

2 772

27 720

Камено

Бургас

9 240

 

9 240

Карнобат

Бургас

7 392

 

7 392

Руен

Бургас

11 088

5 544

16 632

Созопол

Бургас

2 772

 

2 772

Сунгурларе

Бургас

13 860

 

13 860

Аксаково

Варна

4 620

 

4 620

Бяла

Варна

9 240

2 772

12 012

Варна

Варна

1 848

924

2 772

Девня

Варна

1 848

5 544

7 392

Провадия

Варна

16 632

6 468

23 100

Велико Търново

Велико Търново

11 088

4 620

15 708

Горна
Оряховица

Велико Търново

9 240

1 848

11 088

Златарица

Велико Търново

9 240

 

9 240

Лясковец

Велико Търново

1 848

 

1 848

Павликени

Велико Търново

12 012

5 544

17 556

Полски
Тръмбеш

Велико Търново

14 784

 

14 784

Свищов

Велико Търново

8 316

924

9 240

Стражица

Велико Търново

7 722

1 848

9 570

Видин

Видин

 

924

924

Димово

Видин

2 772

 

2 772

Ружинци

Видин

5 544

 

5 544

Бяла Слатина

Враца

21 252

3 696

24 948

Враца

Враца

5 544

1 848

7 392

Козлодуй

Враца

5 544

1 848

7 392

Мездра

Враца

924

 

924

Мизия

Враца

3 696

2 772

6 468

Оряхово

Враца

8 316

 

8 316

Роман

Враца

2 772

 

2 772

Габрово

Габрово

4 620

 

4 620

Дряново

Габрово

5 544

2 772

8 316

Севлиево

Габрово

16 632

3 696

20 328

Трявна

Габрово

1 716

 

1 716

Генерал Тошево

Добрич

9 240

924

10 164

Добрич

Добрич

11 088

1 848

12 936

Добричка

Добрич

14 784

2 772

17 556

Каварна

Добрич

3 696

5 544

9 240

Тервел

Добрич

2 772

 

2 772

Ардино

Кърджали

924

 

924

Кирково

Кърджали

5 544

 

5 544

Крумовград

Кърджали

13 860

3 696

17 556

Кърджали

Кърджали

31 416

 

31 416

Черноочене

Кърджали

5 544

 

5 544

Дупница

Кюстендил

4 620

1 848

6 468

Кюстендил

Кюстендил

3 696

4 620

8 316

Летница

Ловеч

2 772

 

2 772

Ловеч

Ловеч

4 620

2 772

7 392

Луковит

Ловеч

21 252

11 088

32 340

Тетевен

Ловеч

1 848

6 468

8 316

Троян

Ловеч

9 557

4 620

14 177

Угърчин

Ловеч

8 316

3 696

12 012

Ябланица

Ловеч

7 524

3 696

11 220

Берковица

Монтана

6 468

1 848

8 316

Бойчиновци

Монтана

1 848

924

2 772

Вълчедръм

Монтана

9 240

3 696

12 936

Вършец

Монтана

7 392

1 848

9 240

Лом

Монтана

 

924

924

Монтана

Монтана

14 784

3 696

18 480

Чипровци

Монтана

1 848

 

1 848

Брацигово

Пазарджик

4 620

2 772

7 392

Велинград

Пазарджик

18 480

5 544

24 024

Пазарджик

Пазарджик

45 276

8 316

53 592

Панагюрище

Пазарджик

3 696

4 620

8 316

Пещера

Пазарджик

11 088

3 696

14 784

Ракитово

Пазарджик

7 392

1 848

9 240

Септември

Пазарджик

7 392

2 772

10 164

Стрелча

Пазарджик

3 696

 

3 696

Брезник

Перник

3 696

 

3 696

Перник

Перник

2 772

2 772

5 544

Белене

Плевен

1 848

 

1 848

Гулянци

Плевен

9 240

 

9 240

Долна
Митрополия

Плевен

14 784

1 848

16 632

Долни Дъбник

Плевен

3 696

 

3 696

Левски

Плевен

3 696

924

4 620

Никопол

Плевен

2 772

 

2 772

Плевен

Плевен

12 012

3 696

15 708

Пордим

Плевен

5 544

 

5 544

Червен бряг

Плевен

5 544

1 848

7 392

Кнежа

Плевен

7 392

924

8 316

Асеновград

Пловдив

11 088

 

11 088

Калояново

Пловдив

 

924

924

Карлово

Пловдив

3 696

2 772

6 468

"Марица"

Пловдив

3 696

 

3 696

Пловдив

Пловдив

17 556

11 088

28 644

Първомай

Пловдив

11 088

5 544

16 632

Раковски

Пловдив

25 872

5 544

31 416

Садово

Пловдив

12 012

 

12 012

Стамболийски

Пловдив

924

 

924

Хисаря

Пловдив

7 392

 

7 392

Завет

Разград

1 848

 

1 848

Исперих

Разград

6 468

2 774

9 242

Лозница

Разград

2 772

 

2 772

Разград

Разград

1 848

1 848

3 696

Самуил

Разград

 

1 848

1 848

Цар Калоян

Разград

2 772

924

3 696

Бяла

Русе

924

1 848

2 772

Ветово

Русе

6 468

 

6 468

Русе

Русе

21 252

3 696

24 948

Сливо поле

Русе

924

 

924

Алфатар

Силистра

924

 

924

Дулово

Силистра

1 848

1 848

3 696

Кайнарджа

Силистра

7 326

 

7 326

Силистра

Силистра

1 848

5 333

7 181

Тутракан

Силистра

8 316

924

9 240

Нова Загора

Сливен

7 392

924

8 316

Сливен

Сливен

36 036

12 012

48 048

Твърдица

Сливен

7 392

2 772

10 164

Смолян

Смолян

1 848

924

2 772

Столична

София-град

70 224

36 036

106 260

Антон

София област

2 772

 

2 772

Ботевград

София област

7 392

2 772

10 164

Долна баня

София област

6 468

924

7 392

Етрополе

София област

3 696

2 772

6 468

Златица

София област

13 860

1 848

15 708

Ихтиман

София област

14 784

 

14 784

Костинброд

София област

4 620

1 848

6 468

Пирдоп

София област

 

1 848

1 848

Правец

София област

1 848

 

1 848

Сливница

София област

 

1 848

1 848

Гурково

Стара Загора

2 772

1 848

4 620

Казанлък

Стара Загора

7 392

5 544

12 936

Мъглиж

Стара Загора

23 865

4 620

28 485

Николаево

Стара Загора

8 316

3 696

12 012

Павел баня

Стара Загора

924

 

924

Раднево

Стара Загора

 

6 468

6 468

Стара Загора

Стара Загора

18 084

7 313

25 397

Чирпан

Стара Загора

5 544

1 848

7 392

Антоново

Търговище

7 392

1 848

9 240

Омуртаг

Търговище

25 872

 

25 872

Опака

Търговище

 

924

924

Попово

Търговище

7 392

924

8 316

Търговище

Търговище

9 240

924

10 164

Димитровград

Хасково

3 696

1 848

5 544

Любимец

Хасково

3 696

 

3 696

Свиленград

Хасково

1 848

 

1 848

Симеоновград

Хасково

1 848

7 392

9 240

Харманли

Хасково

 

924

924

Хасково

Хасково

5 544

3 696

9 240

Велики Преслав

Шумен

924

 

924

Върбица

Шумен

2 772

 

2 772

Каспичан

Шумен

5 544

 

5 544

Никола Козлево

Шумен

 

924

924

Нови пазар

Шумен

924

3 696

4 620

Смядово

Шумен

924

1 848

2 772

Шумен

Шумен

1 848

924

2 772

Болярово

Ямбол

12 936

 

12 936

Елхово

Ямбол

3 696

 

3 696

Стралджа

Ямбол

18 480

6 468

24 948

"Тунджа"

Ямбол

7 392

 

7 392

Ямбол

Ямбол

13 860

 

13 860

ОБЩО:

1 192 910

345 288

1 538 198
Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума