навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 29 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2018 Г.

В сила от 04.12.2018 г.

Обн. ДВ. бр.100 от 4 Декември 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 45 739 959 лв. по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. за сключване на договори за осигуряване на летателната годност на самолети МиГ-29.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2018 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на отбранителните способности", бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили" по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
(2) Увеличава показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г., както следва:
1. максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. - със сумата в размер 39 404 739 лв.;
2. максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. - със сумата в размер 45 739 959 лв.

Чл. 3. Министърът на отбраната да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2018 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума