навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРОТОКОЛ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ЗА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПОДПИСАНО НА 4 ЯНУАРИ 2008 Г. ВЪВ ВАШИНГТОН

(Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 10 октомври 2018 г. - ДВ, бр. 87 от 2018 г. В сила от 15 ноември 2018 г.)

Издаден от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.100 от 4 Декември 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати (наричани по-долу "Страните");
Признавайки, че срокът на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество, подписано на 4 януари 2008 г. (наричано по-долу "Споразумението"), изтича на 17 юни 2018 г.; и
Съгласно параграф 2 на член 10 от Споразумението
Се споразумяха за следното:

Член I
Срокът на действие на Споразумението се удължава с една година считано от 17 юни 2018 г.

Член II
Настоящият Протокол влиза в сила след размяна на писмени уведомления между Страните по дипломатически път за изпълнението на съответните свои вътрешни изисквания, необходими за влизането му в сила. Датата на последното писмено уведомление ще се счита за датата на влизане в сила на настоящия Протокол.

Подписан в гр. Вашингтон на 15 юни 2018 г. в два екземпляра на български и английски език, като текстовете имат еднаква сила.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума