навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 ОТ 28 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ

В сила от 04.12.2018 г.

Обн. ДВ. бр.100 от 4 Декември 2018г., изм. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018г., изм. ДВ. бр.107 от 28 Декември 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. в общ размер 12 225 446 лв., разпределени, както следва:
1. разходи по бюджета на Министерския съвет в общ размер 173 412 лв., от които:
а) на областния управител - Велико Търново, за брегозащитни дейности и възстановяване проводимостта на р. Янтра в обхвата на Велико Търново, първи етап - участък 200 м пред "Владишки мост" - каменен мост на път ІІІ-514 Горна Оряховица - Арбанаси - Велико Търново /църква "Св. Четиридесет мъченици" до мост на път І-5 Русе - Габрово при ул. Цар Иван Асен ІІ, подетап Іа - почистване коритото на р. Янтра - 125 868 лв.;
б) на областния управител - Монтана, за почистване на речно корито в участък от 150 м над с. Стояново, местността Варниците, община Вършец - 47 544 лв.;
2. разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи в общ размер 1 128 972 лв., от които:
а) за осигуряване на препарати за йодна профилактика за намаляване на риска от натрупване на радиоактивен йод в човешкия организъм в случай на радиационно замърсяване - 995 356 лв.;
б) за възстановяване на непредвидени разходи, извършени от структури на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи - Плевен, при участието им в овладяването на възникнали извънредни ситуации за периода ноември 2017 г. - септември 2018 г. - 133 616 лв., в т.ч. 43 482 лв. в частта "Персонал";
3. разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за възстановяване на разходи за неотложни аварийни работи на разрушени дясна берма и дига при км 6+120 от корекцията на р. Чая в землището на с. Катуница, община Садово, област Пловдив - 249 070 лв.;
4. разходи по бюджета на Министерството на културата за възстановяване на подпокривното пространство на Националната художествена гимназия "Цанко Лавренов" - Пловдив - 59 709 лв.;
5. разходи по бюджета на Министерството на отбраната за неутрализиране на невзривени бойни припаси на територията на страната, спасителни дейности при наводнения, разузнаване и пожарогасене от въздуха с използване на авиационна техника, в общ размер 45 030 лв., от които:
а) за Министерството на отбраната - 37 650 лв., в т.ч. 19 521 лв. за "Персонал" и 18 129 лв. за "Издръжка";
б) трансфер за Национален военен университет "Васил Левски" - 7380 лв., в т.ч. 1266 лв. за "Персонал" и 6114 лв. за "Издръжка";
6. разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката в общ размер 137 729 лв., от които:
а) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 13.12.2018 г.) трансфер за Българската академия на науките - гр. София, за неотложни ремонтни работи на сграда вследствие на увреждане от силен вятър - 33 196 лв.;
б) за възстановяване сградата на Професионална техническа гимназия "Никола Йонков Вапцаров" - Враца - 29 311 лв.;
в) за възстановяване на покрив на сграда, предоставена за управление на Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование към Министерството на образованието и науката - София, бул. Цариградско шосе № 125, бл. 5 - 75 222 лв.;
7. разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в общ размер 3 545 322 лв., от които:
а) за възстановяване на разходи за спешни и неотложни аварийни работи по възстановяване на републикански път ІІІ-5904 Крумовград - Аврен при км 24+480, ляво, област Кърджали - 405 972 лв.;
б) за възстановяване на разходи за спешни неотложни аварийно-възстановителни работи по изпълнението на обходен път след активизиране на свлачищно-срутищен процес вследствие на продължителни и интензивни валежи от дъжд и сняг на републикански път ІІ-86 "Соколовци - Смолян - Средногорци" при км 109+450, област Смолян - 2 791 664 лв.;
в) за възстановяване на мост на републикански път ІІІ-3504 Ловеч - Радювене - Орляне - Угърчин при км 9+836, в регулацията на с. Радювене, област Ловеч - 347 686 лв.;
8. разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в общ размер 869 719 лв., от които:
а) за възстановяване на разходи за извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи в междугарието Варвара - Долен и междугарието Ботев - Калофер - 86 563 лв.;
б) за възстановяване на последици от нанесени щети вследствие на срутена маса, от км 168+450 до км 168+500, в междугарието Царева ливада - Трявна - 4930 лв.;
в) за възстановяване на разходи за аварийно-възстановителни работи в междугарието Белица - Разлог, от км 105+330 до км 105+530 и км 105+600 по 16-а жп линия Септември - Добринище - 23 035 лв.;
г) за възстановяване на непредвидени разходи за неотложни аварийно-възстановителни работи на Централна гара - София, гара Илиянци, гара Враца и гара Берковица - 7403 лв.;
д) за извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи в междугарието Кочериново - Благоевград, от км 116+600 до км 116+900, по жп линия София - Кулата - 27 354 лв.;
е) за възстановяване на непредвидени неотложни разходи за източване на нефтоводна смес от кораб "Мопанг", потънал в Черно море през 1921 г. - 720 434 лв.;
9. трансфер по бюджета на Община Якоруда за укрепване на улица между о.т. 77 и о.т. 78 и от УПИ I до УПИ XVII, кв. 10, десен бряг на река Дрещенец, по плана на с. Черна Места, първи етап - 376 604 лв.;
10. трансфер по бюджета на Община Бургас за възстановяване на общински път BGS ІІІ-9008 от кръстовището с ул. Лом, кв. Долно Езерово, до складова база "Деспред", частично - 1 000 000 лв.;
11. трансфер по бюджета на Община Поморие за възстановяване на разходи за извършени спешни аварийни работи - изградена бронировка на най-засегнатата част от морския бряг на къмпинг "Ахелой", гр. Ахелой - 10 766 лв.;
12. трансфер по бюджета на Община Горна Оряховица за неотложни аварийни работи за почистване на дере, поемащо повърхностните води в източната промишлена зона, граничещо с ул. Македония, гр. Горна Оряховица - 119 411 лв.;
13. трансфер по бюджета на Община Свищов за изграждане на подпорна стена в УПИ VІ, кв. 206, по ПУП на гр. Свищов, първи етап - 194 702 лв.;
14. трансфер по бюджета на Община Брегово за възстановяване на непредвидени разходи за овладяване на бедствено положение на територията на община Брегово - 6544 лв.;
15. трансфер по бюджета на Община Видин за възстановяване на извършени непредвидени разходи за неотложни аварийни работи по възстановяването на дига на река Делейнска в с. Иново - 2587 лв.;
16. трансфер по бюджета на Община Борован за възстановяване на непредвидени разходи за овладяване на бедствено положение в с. Малорад - 19 403 лв.;
17. трансфер по бюджета на Община Трявна за укрепване на пътно платно и корекция на дере в кв. Ковачевци, гр. Плачковци - 52 322 лв.;
18. трансфер по бюджета на Община Момчилград за аварийно укрепване на жилищен блок на ул. Маказа № 11, секция "Б", гр. Момчилград - 170 380 лв.;
19. трансфер по бюджета на Община Кочериново за възстановяване на разходи за овладяване на частично бедствено положение на депо за неопасни отпадъци край с. Бараково - 9459 лв.;
20. трансфер по бюджета на Община Ловеч за изпълнение на Инвестиционен проект за рехабилитация на транспортен мост над река Осъм, гр. Ловеч - 312 477 лв.;
21. трансфер по бюджета на Община Тетевен в общ размер 41 816 лв., от които:
а) за почистване на наносни материали на отводнителните съоръжения за дъждовни и повърхностни води на ул. Лечо гайдаря и ул. Трети март, гр. Тетевен - 590 лв.;
б) за почистване на наносни материали и водосток на ул. Иглика, местността Асен, и укрепване на участък от брега на дере Асенски дол, с. Гложене - 624 лв.;
в) за възстановяване на разрушена подпорна стена по коритото на р. Градешчанска и укрепване на четвъртокласен път LOV 1110 (в населеното място - ул. Иван Вазов, срещу № 170), с. Градежница - 2112 лв.;
г) за възстановяване на ул. Люляк от о.т. 41 до о.т. 45 и ул. Васил Левски от о.т. 304 и о.т. 305 до о.т. 164, както и изграждане на временен насип за защита на ул. Люляк, с. Градежница - 1794 лв.;
д) за укрепване на пропаднала част от земен насип на четвъртокласен път LOV 1110 в участъка при км 7+100, с. Градежница - 3744 лв.;
е) за разчистване на наносите на отводнителни съоръжения (канавки) на път LOV 1110, в населеното място - ул. Иван Вазов от о.т. 254 до о.т. 253; от о.т. 286 до о.т. 283 и от о.т. 277 до о.т. 274, с. Градежница - 1440 лв.;
ж) за допълнително финансиране на непредвидени разходи за спасителни и неотложни дейности, извършени по време на бедствено положение на територията на общината - 31 512 лв.;
22. трансфер по бюджета на Община Лом за разплащане на разходи за възстановяване на имоти - общинска собственост, засегнати от бедствие в гр. Лом - 76 902 лв.;
23. трансфер по бюджета на Община Садово за аварийно-възстановителни работи по възстановяване на общински път PDV 1275/с. Катуница - местността Кемера, частично - 1 000 000 лв.;
24. трансфер по бюджета на Община Иваново за възстановяване на непредвидени разходи за спасителни неотложни аварийно-възстановителни работи при възникнала извънредна ситуация, с. Пиргово - 12 000 лв.;
25. трансфер по бюджета на Община Сливо поле за възстановяване на непредвидени разходи за снегопочистване на общинската пътна мрежа - 21 512 лв.;
26. трансфер по бюджета на Община Главиница за възстановяване на непредвидени разходи за разчистване на непроходими пътища на територията на общината - 13 296 лв.;
27. трансфер по бюджета на Община Сливен в общ размер 130 245 лв., от които:
а) за възстановяване на разходи за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи на територията на кметство Глуфишево - 30 583 лв.;
б) за възстановяване на разходи за неотложни аварийно-възстановителни работи на сграда - пункт за управление на общината, гр. Сливен - 9048 лв.;
в) за възстановяване на разходи за неотложни аварийно-възстановителни работи на покрива на кметство Самуилово - 29 671 лв.;
г) за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи на територията на кметство Градско - 31 169 лв.;
д) за възстановяване на пешеходна връзка между индустриална зона и кв. Надежда, гр. Сливен - 29 774 лв.;
28. трансфер по бюджета на Община Баните за изграждане подпорна стена на улица от о.т. 784 до о.т. 967, кв. Средна, с. Баните - 65 137 лв.;
29. трансфер по бюджета на Община Девин за възстановяване на проходимостта на пътната инфраструктура на територията на с. Гьоврен - 59 401 лв.;
30. трансфер по бюджета на Община Смолян за частично възстановяване на извършени непредвидени разходи за ликвидиране на последици от бедствено положение на територията на общината - 600 000 лв.;
31. трансфер по бюджета на Община Чепеларе в общ размер 93 436 лв., от които:
а) за възстановяване на разходи за овладяване на възникнала бедствена ситуация на територията на общината - 39 808 лв.;
б) за възстановяване на разходи за преодоляване на последиците от вредното въздействие на водите и активизирани срутища на път за с. Забърдо и местността Чудните мостове - 32 760 лв.;
в) за почистване на срутища и укрепване на път SML 1314/II-86 Хвойна - Чепеларе - местността Чудните мостове/ и овладяване на бедствената ситуация в с. Забърдо - 20 868 лв.;
32. трансфер по бюджета на Столичната община в общ размер 309 315 лв., от които:
а) за възстановяване на разходи за аварийно почистване на затлачен некоригиран участък от отводнителен канал на р. Янещица в с. Яна - район Кремиковци - 9315 лв.;
б) за възстановяване на разходи за трайно спиране на свлачищния процес в района на активирано свлачище на ул. Синеморец (ул. Жан дьо Лафонтен) № 22, район "Банкя" - 300 000 лв.;
33. трансфер по бюджета на Община Мъглиж за аварийно възстановяване, укрепване и обезопасяване на участъци от общински път SZR 1081 - с. Тулово - гр. Мъглиж - с. Селце - 54 126 лв.;
34. трансфер по бюджета на Община Стара Загора за подобряване проводимостта на реки, дерета и съоръжения за отводняване в населените места на община Стара Загора за 2018 г. - 241 984 лв.;
35. трансфер по бюджета на Община Етрополе в общ размер 545 892 лв., от които:
а) за изграждане и възстановяване нормалната проходимост на съществуваща улица от о.т. 16 до о.т. 260 и възстановяване на нормалната проводимост на речното корито на река Гноеница в участък от о.т. 25-15 до о.т. 30-260, с. Рибарица - 109 980 лв.;
б) за възстановяване, корекция на речното корито и почистване на река Малък Искър в урбанизираната територия на гр. Етрополе - 167 544 лв.;
в) за укрепване на участък от бреговата ивица на река Стара река и прилежаща улица в с. Лопян - 122 328 лв.;
г) за възстановяване на проходимостта на местен път в махала Спиловци и корекция на река Стара река, с. Ямна - 146 040 лв.;
36. трансфер по бюджета на Община Костенец в общ размер 129 684 лв., от които:
а) за възстановяване на разходи за аварийно почистване и увеличаване проводимостта на река Очушница, гр. Костенец, в участък от моста на ул. Бреза до пешеходен мост при СУ "Св. Климент Охридски" - 48 048 лв.;
б) за възстановяване на разходи за аварийно почистване и увеличаване проводимостта на река Марица, гр. Костенец, в участъка от ул. Панайот Волов до ул. Търговска - 52 251 лв.;
в) за възстановяване на разходи за аварийно почистване и увеличаване проводимостта на река Марица, гр. Костенец, в участъка от ул. Александър Стамболийски до пешеходен мост при жп гара Костенец - 29 385 лв.;
37. трансфер по бюджета на Община Правец в общ размер 333 060 лв., от които:
а) за възстановяване на сондажни кладенци и чешма за питейна вода, в землището на гр. Правец - 2633 лв.;
б) за възстановяване на помпена станция за питейна вода, с. Своде - 5678 лв.;
в) за ремонтно-възстановителни работи по въжен мост над река Малък Искър, свързващ с. Своде с махала Бурньовица - 94 098 лв.;
г) за ремонтно-възстановителни работи по мостово съоръжение над река Витомерица, гр. Правец - 134 516 лв.;
д) за ремонтно-възстановителни работи по въжен мост над река Малък Искър, свързващ с. Видраре с махала Пешна лъка - 96 135 лв.;
38. трансфер по бюджета на Община Ивайловград за възстановяване на непредвидени разходи за овладяване на ситуацията и ликвидиране на последици от частично бедствено положение на територията на община Ивайловград - 5853 лв.;
39. трансфер по бюджета на Община Болярово за ограждане на местата със загробени животни за намаляване на опасността от разравяне и разнасяне на животински останки - 8169 лв.
(2) Допълнителните трансфери по чл. 1, ал. 1, т. 9 - 39 се предоставят от централния бюджет по бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2018 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.




Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. по "Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България", бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво", и показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 в размер 1 128 972 лв., в т. ч. 43 482 лв. по показател "Персонал", да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. по "Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации", бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации".
(2) Със сумата за издръжка по чл. 1, ал. 1, т. 2 в размер 1 085 490 лв. да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Чл. 4. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г. по "Политика в областта на земеделието и селските райони", бюджетна програма "Хидромелиорации", и показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2018 г., в сила от 19.12.2018 г.) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 4 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. по "Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование", бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата", и показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Чл. 6. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 5, буква "а" в размер 37 650 лв., в т.ч. 19 521 лв. за "Персонал", да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. по "Политика в областта на отбранителните способности", бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили".
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 5, буква "а" в размер 18 129 лв. да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Чл. 7. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 6 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Училищно образование", и показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Чл. 8. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 7 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. по "Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита", бюджетна програма "Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура", и показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Чл. 9. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 8 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г. по "Политика в областта на транспорта", бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност", и показателите по чл. 24, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Чл. 10. Главният секретар на Министерския съвет, министърът на вътрешните работи, министърът на земеделието, храните и горите, министърът на културата, министърът на отбраната, министърът на образованието и науката, министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да извършат съответните промени по бюджетите си за 2018 г. и да уведомят министъра на финансите.

Чл. 11. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет за 2018 г., включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2018 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3, чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на вътрешните работи, на министъра на земеделието, храните и горите, на министъра на културата, на министъра на отбраната, на министъра на образованието и науката, на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на главния секретар на Министерския съвет, на областния управител на област Велико Търново, на областния управител на област Монтана и на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 13.12.2018 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила на 13 декември 2018 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2018 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 107 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 19.12.2018 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила на 19 декември 2018 г.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума