навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

РЕШЕНИЕ № 546 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ НЕПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА И СЪОРЪЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ (ДВ, БР. 92 ОТ 2007 Г.)

В сила от 11.01.2019 г.
Издадено от Комисията за регулиране на съобщенията

Обн. ДВ. бр.4 от 11 Януари 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


На основание чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията реши:

§ 1. В чл. 5 думите "и стандартизационните документи" се заличават.

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Електронните съобщения чрез мрежите по чл. 2 се осъществяват само когато при правилно монтиране, поддържане и използване по предназначение радиосъоръженията съответстват на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията, приета с ПМС № 90 от 2016 г., Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с ПМС № 47 от 2016 г., и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с ПМС № 47 от 2016 г."
2. В ал. 2 т. 1 се изменя и допълва така:
"1. инсталират, поддържат и използват радиосъоръженията само по начин и предназначение, определени от производителя, така че както при нормална работа, така и в условията на неизправност да са гарантирани здравето и безопасността на хората и на домашните животни и защитата на вещите;".

§ 3. Приложение № 1 към чл. 4 се изменя и допълва така:
"Приложение № 1 към чл. 4


ДОПУСТИМИ ЧЕСТОТНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ НЕПОДВИЖНАТА РАДИОСЛУЖБА ОТ ВИДА "ТОЧКА КЪМ ТОЧКА"

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРИ НА РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯТА

 

Честотен
обхват

Допустими честотни
разпределения

Канално отстояние

Дуплексно отстояние

Капацитет/вид информация

Минимална дължина на участък при цифрова скорост

Допълнителни
технически изисквания
към радиосъоръженията

n x 2 Mbit/s PDH, STM-0

PDH -
4 x 34 Mbit/s, SDH -
2 x  STM-0,
по-висока

3600 - 3800 MHz

Забележка 1

Забележка 6

CEPT/ERC REC 12-08, Анекс B,
Част 2

14 MHz;

7 MHz;

3,5 MHz

100 MHz

от
34 Mbit/s

до
4 Mbit/s

35 км

35 км

ATPC, ACАP.

Антени - клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 1,2 м

3800 - 4200 MHz

Забележка 6

ITU-R F.382-8

CEPT/ERC/REC 12-08, Анекс B,
Част 1

29 MHz

213 MHz

съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2

35 км

35 км

ATPC, ACАP или CCDP.

Антени с високи експлоатационни характеристики и клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 1,8 м, широчина на главния лъч на ниво минус 3 dB < 3,0 grad и отношение фронт-тил не по-малко от 58 dB

5925 - 6425 MHz

(6 GHz нисък
обхват)

Забележка 2

Забележка 6

 

CEPT/ERC/REC 14-01, Анекс 1

ITU-R F.383-9,

основно разпределение
по фиг. 1
(A, В и С)

29,65 MHz,

40 MHz

252,04 MHz,

240 MHz

съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2

35 км

20 км

ATPC, ACCP и/или CCDP, XPIC за лента 40 MHz;

ATPC, CCDP, XPIC за лента 29,65 MHz.

Антени с високи експлоатационни характеристики и клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 1,2 м, широчина на главния лъч на ниво минус 3 dB < 3,0 grad и отношение фронт-тил не по-малко от 58 dB

6425 - 7125 MHz

(6 GHz висок
обхват)

Забележка 6

 

ITU-R F.384-11,

CEPT/ERC/REC 14-02, Анекс 1

40 MHz,

30 MHz

340 MHz

съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2

35 км

15 км

ATPC, ACCP или CCDP, XPIC.

Антени с високи експлоатационни характеристики и клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 1,2 м, широчина на главния лъч на ниво минус 3 dB < 3,0 grad и отношение фронт-тил не по-малко от 60 dB

7125 - 7425 MHz

(7 GHz нисък обхват)

Забележка 6

Забележка 8

ITU-R F.385-8

(основно разпределение по фиг. 1)

28 MHz,

14 MHz,

7 MHz

161 MHz

съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2

25 км

15 км

ATPC, ACAP.

Антени с високи експлоатационни характеристики и клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 1,2 м,широчина на главния лъч на ниво минус 3 dB < 2,3 grad и отношение фронт-тил не по-малко от 65 dB

7425 - 7725 MHz

(7 GHz висок обхват)

Забележка 6

Забележка 8

ITU-R F.385-8

(основно разпределение
по фиг. 1)

28 MHz,

14 MHz,

7 MHz,

3,5 MHz

161 MHz

съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2

20 км

15 км

ATPC, ACAP.

Антени с високи експлоатационни характеристики и клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 1,2 м, широчина на главния лъч на ниво минус 3 dB < 2,3
grad и отношение фронт-тил не по-малко от 65 dB

7725 - 8275 MHz

Забележка 2

Забележка 6

Забележка 7

ITU-R F.386-9, Анекс 6

29,65 MHz,

28 MHz,

14 MHz,

7 MHz,

3,5 MHz

311,32 MHz;

148,25 MHz или 148,5 MHz

съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2

20 км

10 км

ATPC, ACAP.

Антени с високи експлоатационни характеристики и клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 1,2 м за лента 29,65 MHz и препоръчително с диаметър не по-малък от 1,2 м за ленти 3,5 MHz, 7 MHz,
14 MHz и 28 MHz

7900 - 8500 MHz

Забележка 2

Забележка 6

Забележка 9

CEPT/ECC/REC (02)06, Анекс 2

ITU-R F.386-9,

Анекс 2

28 MHz,

14 MHz,

7 MHz,

3,5 MHz

310 MHz

119 MHz, 126 MHz

съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2

20 км

8 км

ATPC, ACAP, CCDP, XPIC.

Антени с високи експлоатационни характеристики и клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 1,2 м, широчина на главния лъч на ниво минус 3 dB < 2,3 grad и отношение фронт-тил не по-малко от 64 dB

10,15 - 10,68 GHz

Забележка 2

 

CEPT/ERC/REC 12-05, Анекс А

ITU-R F.746-9, Анекс 2

национално разпределение

ITU-R F.1568-1

 

28 MHz,

14 MHz,

7 MHz,

3,5 MHz или
20 MHz

или със стъпка 0,25 MHz по ITU-R F.1568-1

350 MHz за ERC REC 12-05

от 140 Mbit/s до 4 Mbit/s PDH

мрежи,

eдно- и двупосочни РРУ за пренос на радио-програми (РП) и телевизия (ТВ)

-

-

Антени - клас не по-нисък от клас 3, диаметър не по-малък от 0,8 м

10,7 - 11,7 GHz

Забележка 6

ITU-R F.387-12,

Забележка 3
по отношение на CEPT/ERC/REC 12-06

40 MHz,

(3,5 MHz, 7 MHz и 14 MHz в канал 1)

530 MHz

съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2;

едно- и двупосочни РРУ за пренос на РП и ТВ в канал 1

13 км (без канал 1)

6 км

За канали от 2 до 12 вкл.: ATPC, ACCP или CCDP, XPIC.

Антени с високи експлоатационни характеристики и клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 1,2 м;

За канал 1: Антени с клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 0,8 м

12,75 - 13,25 GHz

Забележка 6

 

CEPT/ERC/REC 12-02

ITU-R F.497-7

56 MHz,

28 MHz,

14 MHz,

7 MHz,

3,5 MHz

266 MHz

съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2

12 км

6 км

ATPC, ACAP. Антени с високи експлоатационни характеристики и клас не по-нисък от клас 3, диаметър на антените не по-малък от 1,2 м

17,7 - 19,7 GHz

Забележка 5

Забележка 6

ITU-R F.595-10

CEPT/ERC REC 12-03

220 MHz,

110 MHz,

55 MHz,

27,5 MHz,

13,75 MHz,

7 MHz,

3,5 MHz

1010 MHz

съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2

6 км

3 км

ATPC, ACAP или CCDP, XPIC.

Антени с високи експлоатационни характеристики и клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 0,6 м, широчина на главния лъч на ниво минус 3 dB < 1,9 grad

22,0 - 23,6 GHz

CEPT/ERC T/R 13-02 Анекс А

112 MHz,

56 MHz,

28 MHz,

14 MHz,

7 MHz,

3,5 MHz

1008 MHz

съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2

4 км

2 км

ATPC, ACAP или CCDP за ленти 28 и 56 MHz.

Антени - клас не по-нисък от клас 3

26 GHz, дуплексно спрегнатите ленти

24,91 - 25,45/

25,92 - 26,5 GHz

канали с номера от 14 до 32 включително

ITU-R F.748-4

Анекс 1,

CEPT/ERC/T/R 13-02, Анекс B

112 MHz,

56 MHz,

28 MHz,

14 MHz,

7 MHz,

3,5 MHz

1008 MHz

съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2

3 км

2 км

ATPC, ACAP или CCDP. Антени - клас не по-нисък от клас 3

28 GHz

лента 27828,50 - 27940,50 MHz

CEPT/ERC/REC T/R 13-02, Анекс C

ITU-R F.748-4

Анекс 2

28 MHz,

14 MHz,

7 MHz,

3,5 MHz

еднопосочни участъци

(без дуплекс)

съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2

-

-

ATPC, ACAP.

Антени - клас не по-нисък от клас 3

28 GHz, ленти

27940,50 -

28444,50 MHz/ 28948,50 -

29452,50 MHz

CEPT/ERC/REC T/R 13-02, Анекс C

ITU-R F.748-4

Анекс 2

112 MHz,

56 MHz,

28 MHz,

14 MHz,

7 MHz,

3,5 MHz

1008 MHz

съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2

-

-

ATPC, ACAP или CCDP.

Антени - клас не по-нисък от клас 3

31,0 - 31,3 GHz

ECC REC(02)
02

ITU-R F.746-10,

Анекс 6

28 MHz,

14 MHz,

7 MHz,

3,5 MHz

140 MHz за FDD

съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2

-

-

ATPC, ACAP или CCDP.

Антени - клас не по-нисък от клас 3

31,8 - 33,4 GHz

ERC/REC/(01)02

ITU-R F.1520-3,

Анекс 1

112 MHz,

56 MHz,

28 MHz,

14 MHz,

7 MHz,

3,5 MHz

812 MHz

съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2

-

-

ATPC, ACAP или CCDP.

Антени - клас не по-нисък от клас 3

37,0 - 39,5 GHz

CEPT/ERC/T/R REC 12-01,

Анекс А

112 MHz,

56 MHz,

28 MHz,

14 MHz,

7 MHz,

3,5 MHz

1260 MHz

съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2

-

-

ATPC, ACAP или CCDP.

Антени - клас не по-нисък от клас 3

51,4 - 52,6 GHz

CEPT/ERC/REC 12-11, Анекс 1

ITU-R F.1496-1

112 MHz,

56 MHz,

28 MHz,

14 MHz,

7 MHz,

3,5 MHz

616 MHz

съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2

-

-

Антени - клас не по-нисък от клас 3

55,78 - 57 GHz

CEPT/ERC/REC 12-12

ITU-R F.1497-2,
Анекс 1

112 MHz,

56 MHz,

28 MHz,

14 MHz

616 MHz за FDD

съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2

-

-

Антени - клас не по-нисък от клас 3

57,0 - 64,0 GHz

(57,0 - 59,0 GHz,

59,0 - 63,0 GHz

63,0 - 64 GHz)

ECC/REC/(09)01

ITU-R F.1497-2,

Анекс 2

n x 50 MHz

(FDD/TDD)

3500 MHz за FDD

съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2

-

-

Антени - клас не по-нисък от клас 3

 

64,0 - 66,0 GHz

ECC/REC/(05)02, Анекс 3

ITU-R F.1497-2,

Анекс 3

n x 50 MHz

(FDD/TDD)

950 MHz

за FDD

съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2

-

-

Антени - клас не по-нисък от клас 3

71 - 76 GHz сдвоен с обхват 81 - 86 GHz

ECC/REC/(05)07

n x 250 MHz

10000 MHz

за FDD

съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2

-

-

Антени - клас не по-нисък от клас 3

92 - 95 GHz

(92 - 94 GHz и 94,1 - 95 GHz)

ECC/REC/(14)01,

Анекс 3

n x 50 MHz

(FDD/TDD)

1500 MHz

за FDD

-

-

-

-


Забележки:
1. Използването на този честотен обхват е ограничено само до съществуващите радиорелейни системи, като не се допуска предоставяне на честотен ресурс за нови радиорелейни участъци.
2. Използването на този честотен обхват е ограничено само до цифрови радиорелейни системи.
3. Използването на този честотен обхват е ограничено до ползване за международна свързаност на мрежи от неподвижната радиослужба.
4. (отм.)
5. Допуска се използването на антени с диаметър 0,3 м клас 3 с високи експлоатационни характеристики за високопланински терени с надморска височина над 1000 м.
6. При специфични характеристики на трасето дължината на участъка може да бъде по-малка от нормираната в таблицата. Такива условия са: голяма денивелация на трасето, значителна част от трасето е разположена над водна площ, високопланински терен или силно застроена градска среда и когато РР участък е част от магистрална РР мрежа.
7. В честотния обхват 7725 - 7995 MHz има национално разпределение на основата на ITU-R F.386-8, Анекс 6.
8. В този честотен обхват използваната версия на Препоръка ITU-R F.385 е 8.
9. В честотния обхват 8275 - 8500 MHz приложението на Препоръка ITU-R F.386-8, Анекс 2 се ограничава само до съществуващи цифрови радиорелейни системи с дуплексно отстояние 119 MHz и 126 MHz.
10. За цитираните стандарти и препоръки на ETSI, ITU и СЕРТ/ECC се използват последните им версии, освен в случаите, в които е указано друго.

Използвани термини и съкращения в приложение № 1:

РРУ

радиорелеен участък

ATPC, Automatic Transmit Power Control

автоматично регулиране на предавателната мощност

SDH, Synchronous Digital Hierarchy

синхронна цифрова йерархия

PDH, Plesiochronous Digital Hierarchy

плезиохронна цифрова йерархия

АCАP, Adjacent-Channel Alternative Polarization

алтернативна поляризация на носещата в съседен канал

АCCP, Adjacent-Channel Dual Polarization

еднаква поляризация на носещата в съседен канал

CCDP, Co-Channel Dual Polarization

двойна поляризация на носещата в един и същ радиоканал

XPIC, Cross-polar Interference Canceller

устройство за потискане на поляризационните смущения с обратна поляризация

ITU, International Telecommunication Union

Международен съюз по далекосъобщения

СЕРТ, European Conference of Postal and Telecommunications

Европейска конференция по пощи и далекосъобщения

ERC, European Radiocommunications Committee

Европейски комитет по радиосъобщения

ETSI, European Telecommunication Standardization Institute

Европейски институт по стандартизация в далекосъобщенията

ECC, Electronic Communications Committee

Комитет по електронни съобщения към СЕРТ

FDD, Frequency division duplex

разделяне на дуплексните канали по честота

TDD, Time division duplex

разделяне на дуплексните канали по време

Клас на антена

характеристики и изисквания на антена за конкретен честотен обхват съгласно БДС EN 302 217-4


"

§ 4. Приложение № 2 към чл. 4 се изменя и допълва така:
"Приложение № 2 към чл. 4

 

ДОПУСТИМИ ЧЕСТОТНИ ОБХВАТИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ FWA МРЕЖИ ОТ НЕПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРИ

 

1. Мрежи за неподвижен безжичен достъп (FWA) в обхвата 26 GHz.

1.1. Допустими обхвати и честотни разпределения:

 

Честотен

обхват

Допустими честотни разпределения

Допустими ширини на канала

Дуплексно отстояние при използване на FDD

Технология на
организация на дуплексната
връзка

26 GHz

24,549 - 24,885/

25,557 - 25,893 GHz

ECC/REC (11)01

на принципа на обединяване със стъпка 28 MHz

1008 MHz

FDD или TDD

 

1.2. Технически характеристики и параметри.

1.2.1. Гранични стойности на максималната спектрална плътност на мощността за ЦС и КС.

 

Таблица 3

 

Вид на
станцията

Спектрална плътност на максималната еквивалентна изотропно излъчена мощност e.i.r.p. (включително толерансите и обхвата на ATPC)

Препоръчителни максимални стойности за
определяне границите на e.i.r.p.

Максимална спектрална плътност на мощността на антенния вход*

Коефициент на усилване на антената*

Централна

станция (ЦС)

+40 dBm/MHz

+20 dBm/MHz

20 dBi

Крайна станция (КС)

+60 dBm/MHz

+17 dBm/MHz

43 dBi

* Евентуалното надвишаване на някоя от посочените максимални стойности трябва да се компенсира с намаляване на другата съставка на еквивалентната изотропно излъчена мощност.

Граничните стойности не се отнасят за централни станции, използващи адаптивни или разнесени антени.

 

1.2.2. Гранични стойности за излъчванията извън честотните блокове (маска за границите на честотните блокове за ЦС и КС):

 

 

Използвани термини и съкращения в приложение № 2:

 

ECC, Electronic Communications Committee

Комитет по електронни съобщения към СЕРТ

FDD, Frequency division duplex

Разделяне на дуплексните канали по честота

TDD, Time division duplex

Разделяне на дуплексните канали по време

ATPC, Automatic Transmit Power Control

Автоматично регулиране на предавателната мощност

e.i.r.p.

Еквивалентната изотропно излъчена мощност

  

"

§ 5. Приложение № 3 към чл. 5 се изменя и допълва така:
"Приложение № 3 към чл. 5

СПИСЪК НА СТАНДАРТИТЕ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ НЕПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА

 

 

Стандарт

БДС EN 302 217-1

Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания към съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 1: Преглед, общи характеристики и независими от системата изисквания

БДС EN 302 217-2

Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания към съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 2: Цифрови системи, работещи в честотен обхват от 1,3 GHz до 86 GHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 302 217-4

Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания към съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 4: Антени

БДС EN 302 326-1

Неподвижни системи за радиовръзка. Съоръжения и антени за връзка до много точки. Част 1: Преглед и изисквания за цифрови системи за радиовръзка до много точки

БДС EN 302 326-2

Неподвижни системи за радиовръзка. Съоръжения и антени за връзка до много точки. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) към цифрови съоръжения за радиовръзка до много точки

БДС EN 302 326-3

Фиксирани радиосистеми. Съоръжения и антени за връзка от много точки.

Част 3: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) за радиоантени за връзка от много точки

БДС EN 301 390

 Фиксирани радиосистеми. Системи за предаване от точка до точка и от точка до много точки. Нежелани излъчвания и устойчивост на приемника на съоръжението/ антенния извод на цифрови фиксирани радиосистеми


"

Заключителни разпоредби


§ 6. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума