навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАПОВЕД № 0023-2511 ОТ 11 ЮНИ 2019 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ПРОЕКТИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ПО ЧЛ. 49 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ

Издадена от Агенцията за хората с увреждания към министерството на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.49 от 21 Юни 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


На основание чл. 5, ал. 1, т. 9 от Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания във връзка с чл. 37, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания утвърждавам Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания и приложенията към нея:
- Формуляр за кандидатстване по Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от ЗХУ, Глава втора. Проекти със социална насоченост (приложение № 1);
- Бюджет на проектното предложение по глава втора (приложение № 2);
- Таблица за оценка на административното съответствие на проектното предложение за кандидати по глава втора (приложение № 3);
- Структура и съдържание на инвестиционен проект по глава трета (приложение № 4);
- Формуляр за кандидатстване по Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от ЗХУ, Глава трета. Проекти със стопанска насоченост (приложение № 5);
- Бюджет на проектното предложение по глава трета (приложение № 6);
- Таблица за оценка на административното съответствие на проектното предложение на кандидати по глава трета (приложение № 7);
- Декларация (приложение № 8).
Настоящата заповед да се сведе до знанието на отговорните служители и заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Извадка от Неофициален раздел бр. 49 от 21.06.2019 г. на ДВ

Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума