навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2019 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г.

В сила от 10.12.2019 г.

Обн. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 81 945 лв. за изплащане на стипендии на ученици от общинските и частните училища и на ученици от държавните спортни училища, финансирани от Министерството на младежта и спорта.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:
1. по бюджетите на общините - 65 475 лв., разпределени съгласно приложение № 1;
2. по бюджета на Министерството на младежта и спорта - 16 470 лв. съгласно приложение № 2.
(3) Допълнителните трансфери по чл. 1, ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2019 г.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по "Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време", бюджетна програма "Спорт за учащи", по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г.
(2) Със сумата 37 125 лв. да се увеличи показателят по чл. 25, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличи показателят по чл. 25, ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Чл. 4. Министърът на младежта и спорта да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2019 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси и чл. 2 от Постановление № 97 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на младежта и спорта и на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, т. 1

по

ред

Община

Област

3-то тримесечие 2019 г.

Брой стипендии

Сума

(в лв.)

1.

Благоевград

Благоевград

2

1 485

2.

Сандански

Благоевград

2

1 215

3.

Бургас

Бургас

1

540

4.

Варна

Варна

11

7 830

5.

Девня

Варна

1

810

6.

Велико Търново

Велико Търново

2

1 620

7.

Видин

Видин

3

2 025

8.

Враца

Враца

3

3 240

9.

Балчик

Добрич

2

1 620

10.

Добрич

Добрич

1

675

11.

Кърджали

Кърджали

1

675

12.

Дупница

Кюстендил

7

2 835

13.

Ловеч

Ловеч

1

1 350

14.

Тетевен

Ловеч

1

675

15.

Троян

Ловеч

1

945

16.

Пазарджик

Пазарджик

3

2 295

17.

Белене

Плевен

1

540

18.

Червен бряг

Плевен

2

1 755

19.

Пловдив

Пловдив

9

6 750

20.

Русе

Русе

3

2 295

21.

Нова Загора

Сливен

1

810

22.

Сливен

Сливен

7

4 455

23.

Столична община

София-град

27

15 120

24.

Ботевград

Софийска област

1

675

25.

Свиленград

Хасково

2

1 080

26.

Хасково

Хасково

1

270

27.

Ямбол

Ямбол

2

1 890

 

Общо:

 

98

65 475


Приложение № 2 към чл. 1, ал. 2, т. 2


по ред

Държавно спортно училище

Трето тримесечие 2019 г.

Брой стипендии (в лв.)

Брой стипендии и сума за получаване (в лв.) 2019 г.

Брой стипендии и сума за получаване (в лв.) 2020 г.

1.

Гр. София

6 стипендии - 8100 лв.

5 стипендии - 3240 лв.

6 стипендии - 4860 лв.

2.

Гр. Бургас

2 стипендии - 3240 лв.

2 стипендии - 1350 лв.

2 стипендии - 1890 лв.

3.

Гр. Русе

1 стипендия - 1620 лв.

1 стипендия - 675 лв.

1 стипендия - 945 лв.

4.

Гр. Варна

6 стипендии - 9720 лв.

6 стипендии - 4050 лв.

6 стипендии - 5670 лв.

5.

Гр. Пловдив

8 стипендии - 12 825 лв.

8 стипендии - 6075 лв.

8 стипендии - 6750 лв.

6.

Гр. Плевен

1 стипендия - 1620 лв.

1 стипендия - 1080 лв.

1 стипендия - 540 лв.

 

Общо:

24 стипендии - 37 125 лв.

23 стипендии - 16 470 лв.

24 стипендии - 20 655 лв.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума