навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2019 Г.

В сила от 10.12.2019 г.

Обн. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2019 г., както следва:
1. намаляване на утвърдените разходи по:
а) "Политика в областта на управлението на средствата от ЕС", бюджетна програма "Координация при управление на средствата от ЕС" - с 63 000 лв.;
б) бюджетна програма "Администрация" - с 2 831 100 лв.;
в) бюджетна програма "Убежище и бежанци" - с 505 000 лв.;
2. увеличаване на утвърдените разходи по:
а) област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет" - с 916 500 лв., в т.ч. бюджетна програма "Министерски съвет и организация на дейността му" с 47 500 лв. и бюджетна програма "Координация и мониторинг на хоризонтални политики" с 869 000 лв.;
б) "Политика в областта на правото на вероизповедание", бюджетна програма "Вероизповедания" - с 38 600 лв.;
в) "Политика в областта на архивното дело", бюджетна програма "Национален архивен фонд" - с 545 000 лв.;
г) бюджетна програма "Други дейности и услуги" - с 1 899 000 лв.
Чл. 2. Главният секретар на Министерския съвет да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на главния секретар на Министерския съвет.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума